Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1 Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ayrıntılar   PDF
Firdevs Savi
 
Cilt 16, Sayı 4 (2017) Çocuklar İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlanması ve Farklı Değişkenlere Göre Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi Öz   PDF
Güçlü Şekercioğlu, Nizamettin Koç
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 Çocuklarda Umut Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ayrıntılar   PDF
Gökhan Atik, Gülşah Kemer, pp.379-390
 
Cilt 16, Sayı 2 (2017) Çocuklarda Sınav Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Utkun Aydın, Gökçe Bulgan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek Öz   PDF (English)
Arzu Akar Gençer
 
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 3 Çocukların Fen Kavramlarıyla İlgili Düşüncelerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler Ayrıntılar   PDF
Canan Laçin Şimşek, Ramazan Tezcan
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Çocukların Gözünden Çevre ve Çevre Sorunları Ayrıntılar   PDF
Esra Yardımcı, Gülşen Bağcı Kılıç,   pp.1122-1136
 
Yıl: 2004 Cilt: 3 Sayı: 2 Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme ve Değerlendirme Yaklaşımları: Bolu İli Örneği Ayrıntılar   PDF
Nuray Mamur
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Değerlendirmenin Okul İklimine Etkisi Ayrıntılar   PDF
Sadegül Akbaba Altun, Salih Paşa Memişoğlu
 
Cilt 17, Sayı 3 (2018) Çoklu yetersizliğe sahip çocuğu olan annelerin yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi Öz   PDF
Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Mihriban SÖNMEZ
 
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 1 Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi Ayrıntılar   PDF
Kasım Yıldırım, Kamuran Tarım
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 1 Çoktan Seçmeli, Açık Uçlu ve Karma Testlerden Sağlanan Bilginin Madde Tepki Kuramına Dayalı Olarak Karşılaştırılması Ayrıntılar   PDF
Selda Gültekin, Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı
 
Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 1 Çoktan Seçmeli Test Sonuçlarından Elde Edilen Farklı Korelâsyon Türlerinin Birinci ve İkinci Sıralı Faktör Analizlerindeki Uyum İndekslerine Etkisi Ayrıntılar   PDF
Halil Yurdugül
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) Çözüm Odaklı Envanter: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması Öz   PDF
Faika ŞANAL KARAHAN, Erdal HAMARTA
 
Cilt 18, Sayı 2 (2019) Criteria-based Assessment of Spatial Representations in Primary School Students Öz   PDF (English)
Guldana Totikova, Nurlan Aldabergenov, Jaina Salmirza, Gaziza Nazarova, Arzu Gurbanova, Nurlybay Madiyarov, Aidarbek Yessaliyev
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 Croteau, D. and Hoynes, W. (2005). Media / Society: Industries, Images and Audiences (3rd Edition). Pine Forge Press. Thousand Oaks. U.S. Ayrıntılar   PDF
Akan Deniz Yazgan
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 Davey, L. (1991). The Application of Case Study Evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation. Ayrıntılar   PDF
Tuba Gökçek
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 2 Değerlendirme, değerleme, norm, norm geliştirme, normalleştirme nedir ne değildir? Ayrıntılar   PDF
Adnan Erkuş
 
Cilt 18, Sayı 1 (2019) Değerler Eğitimi Devamlılığı: Okul Öncesi Eğitim Programından Hayat Bilgisi Öğretim Programına Öz   PDF
Merve ÖZER, Bilge Çam Aktaş
 
Cilt 15, Sayı 3 (2016) Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması Öz   PDF
Önder Sünbül, Seçil Ömür Sünbül
 
Yıl: 2006 Cilt: 5 Sayı: 1 Demircioğlu, İ. H. (2005). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Ankara:Anı Yayıncılık. 188 sayfa, 1. Baskı. Ayrıntılar   PDF
Selahattin Kaymakçı
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 4 Demografik Değişkenler ile Çevre Okuryazarlığının Araştırılması Öz   PDF
Gökhan Öztürk, Özgül Yılmaz Tüzün, Gaye Teksöz
 
Cilt 16, Sayı 4 (2017) Denence Testi ve H0 Denencesinin Reddedilememesinin Dayanılmaz Ağırlığı Öz   PDF
Adnan Erkuş
 
Cilt 17, Sayı 4 (2018) Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri Öz   PDF
Kemal Kayıkçı, İzzet Özdemir, Gülnar Özyıldırım
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 2 Denetimlerin Sanatsal Denetim Anlayışına Uygunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri Öz   PDF
Celal Teyyar Uğurlu, Sümeyye Mermer, Behiye Ertaş
 
Toplam 1319 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>