Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 1 (2019) A Review of Action Research Component in the Pre-Service Teacher Education for Elementary School in Malaysia Öz   PDF (English)
Mohd Zaki Mohd Amin, Radzuwan Ab Rashid, Kamarul Shukri Mat Teh
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 A Review of Research on Educational Theories and Approaches Affecting Students Achievement: 1990-2011 Öz   PDF
Esra Eret, Tuba Gokmenoglu, Cennet Engin-Demir
 
Cilt 17, Sayı 3 (2018) A Review of the Assessment Tools for the Student-Led Cognitive Outcomes/Contributions in the Sense of Inquiry-based Teaching Öz   PDF (English)
Yılmaz Soysal
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 A Study on Variables that Affect Class Scores of Primary Education Students in Placement Test Ayrıntılar   PDF
Mustafa Yavuz
 
Cilt 17, Sayı 3 (2018) A Systematic Review of Teachers’ Questioning in Turkey between 2000-2018 Öz   PDF (English)
Başak Çalık, Meral Aksu
 
Cilt 14, Sayı 4 (2015) ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Öz   PDF
Belgin Sönmez, Gülten Feryal Küçüker, Kıymet Selvi
 
Cilt 16, Sayı 1 (2017) Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study Öz   PDF (English)
Yavuz Sökmen, Yasemin Taş, Savaş Yeşilyurt, Ahmet Nalçacı
 
Cilt 17, Sayı 3 (2018) Adaptation of Engagement Questionnaire to Turkish for Science Classes: Validity and Reliability Study Öz   PDF
Fatma Melik Uçar, Semra Sungur
 
Cilt 14, Sayı 3 (2015) Adaptation of Science Attitude Scale Developed for Primary School Students into Turkish: Validity and Reliability Studies Öz   PDF
CEMAL Tosun, Murat Genç
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Adaptation of The Child and Adolescent Perfectionism Scale To Turkish: The Validity and Reliability Study Ayrıntılar   PDF
Aslı Uz Baş, Diğdem Müge Siyez
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) Affetmenin Kendini Gerçekleştirme Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Enver SARI
 
Cilt 18, Sayı 1 (2019) Aile İletişim Becerileri Psikoeğitim Programının Eşlerin Evlilik Doyumuna Etkisi Öz   PDF
Abdullah Atan, Mustafa Buluş
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1 Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin Lise Öğrencileri için Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri Ayrıntılar   PDF
Yalçın Özdemir ve  Figen Çok
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formunun Psikometrik Özellikleri Öz   PDF
Hakan SARIÇAM
 
Cilt 18, Sayı 1 (2019) Akademik Öz-Yeterlik ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Sınav Kaygısı ve Akademik Motivasyonun Aracı Rolü Öz   PDF
Fatih Koca, ibrahim Dadandı
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri Örneği) Ayrıntılar   PDF
Murat Tuncer, Ramazan Tanaş
 
Yıl: 2006 Cilt: 5 Sayı: 2 Akbayır, S., Baki, A., Baysal, N., Çepni, S. ve Öztürk, C. (2006). Öğretenler ve Öğreneler için Ek Açıklamalarla Yeni İlköğretim Programları (1-5.Sınıflar). 1.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ayrıntılar   PDF
Tamer Kutluca, Osman Birgin
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 Akçalı, S. İ. (Editör) (2007). Gündelik Hayat ve Medya: Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar. Ankara: Ebabil Yayıncılık. Ayrıntılar   PDF
Akan Deniz Yazgan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2014) Akıllı Tahta Kullanan Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri Öz   PDF
Ahmet Naci Çoklar, İbrahim Tercan
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi Öz   PDF
Tuba DEMİRCİOĞLU, Sedat UÇAR
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 3 Akran Arabulucuların Perspektifinden Çatışan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadığı Zorluklar Ayrıntılar   PDF
Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü
 
Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 2 Aktaş – Arnas, Y. (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Kitabevi: Adana. Ayrıntılar   PDF
Şerife Seviş
 
Yıl: 2004 Cilt: 3 Sayı: 1 Aktif öğrenme Ayrıntılar   PDF
Ramazan Gürbüz, Bayram Coştu
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Aktif Öğrenme Gruplarında Usta-Acemi Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları Ayrıntılar   PDF
Vesile Yıldız Demirtaş, Hale Sucuoğlu
 
Cilt 17, Sayı 2 (2018) Alan konusunu öğretirken öğrenme fırsatları oluşturmada öğretmenin rolü Öz   PDF
Recai Akkuş, Elif Nur Akkaş, Büşra Yıldırım
 
Toplam 1319 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>