Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 6 -8. Sınıf Öğrencilerinin Ortalama Kavramına Yüklediği Anlamlar Ayrıntılar   PDF
Zülbiye Toluk Uçar , Elif Nur Akdoğan, pp.391-400
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerini Geliştirme Üzerine bir Çalışma Ayrıntılar   PDF
Belma Yolcu, Aytaç Kurtuluş
 
Cilt 17, Sayı 3 (2018) 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Serkan Demir, Elif Üstün
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 2 60-72 aylık çocukların bazı beslenme alışkanlıklarının incelenmesi Öz   PDF
Şahide Oğuz, Didem Önay Derin
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 6-14 Yaş Arası Öğrencilerde Görülen Matematik Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri Ayrıntılar   PDF
Sinem Sezer, Ayça Akın
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 6-7 ve 8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Matematik Tarihinin Kullanım Şekilleri Öz   PDF
Adnan Baki, Suphi Önder Bütüner
 
Cilt 15, Sayı 4 (2016) 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Safure Bulut, Burçak Boz, Fatma Derya Yavuz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) 7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematikve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi Öz   PDF
Betül YENİTERZİ, Mine IŞIKSAL
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 1 7. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay İle İlgili Zihinsel Modelleri Ayrıntılar   PDF
Mehmet Altan Kurnaz, Ali Değermenci
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Toplama İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi Ayrıntılar   PDF
Cemalettin Işık, Tuğrul Kar
 
Cilt 17, Sayı 2 (2018) 7. Sınıf Türkçe Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw) Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Erişi, Öz-Düzenleme Becerileri ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi Öz   PDF
Burcu Dönmez, Kerim Gündoğdu
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 8. Sınıf Kalıtım Ünitesinin Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi Ayrıntılar   PDF
Bekir Yıldırım, Sönmez Girgin
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri Öz   PDF
Elif Türnüklü, Ayşe Simge Ergin
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) 8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Timur KOPARAN, Bülent GÜVEN
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 3 8. Sınıf Öğrencilerinin Özel Dörtgenleri Tanıma ve Aralarındaki Hiyerarşik Sınıflamayı Anlama Durumları Ayrıntılar   PDF
Devrim Yaşar Aktaş, Meral Cansız Aktaş
 
Cilt 17, Sayı 3 (2018) 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Destan Türünün Öğretimi Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Sevtap Yazar
 
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 3 8.Sınıf Denklemler Konusunun Matematik Tarihi Kullanılarak Öğretimi Ayrıntılar   PDF
Suphi Önder Bütüner
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi Öz   PDF
Esma Buluş Kırıkkaya, Funda Dağ, Levent Durdu, Serpil Gerdan
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 1 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Hücre Konusundaki Kavramsal Anlama Güçlüklerinin Tespiti Ayrıntılar   PDF
Ridvan Kete, Yasemin Horasan, Bahadir Namdar
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 A Case Study about Computational Estimation Strategies of Seventh Graders Ayrıntılar   PDF
Burçak Boz, Safure Bulut
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 A Comprehensive Research Design for Experimental Studies in Science Education Öz   PDF
Mustafa Serdar Köksal
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 A Factor Analysis Study on the Skills and Values Covered in the Social Studies Course Ayrıntılar   PDF
Yadigar Doğan, Gönül Onur Sezer, pp.499-509
 
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 2 A Look within Individual Cases into Elementary Teachers' Beliefs and Practices of Writing Instruction Ayrıntılar   PDF
Demet Seban
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 4 A Predictive Analysis of Primary School Teachers\' Organizational Socialization Öz   PDF
Gökhan Kılıçoğlu, Derya Yılmaz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) A Qualitative Research On 2ND Grade Teachers’ Opinions About 2ND Grade English Language Teaching Curriculum Öz   PDF (English)
Orhan İYİTOĞLU, Bülent ALCI
 
Toplam 1319 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>