Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi Öz   PDF
Nurten Karacan Özdemir
 
Cilt 17, Sayı 2 (2018) Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi Öz   PDF
Hatice Özlem Anadol, Celal Deha Doğan
 
Cilt 16, Sayı 1 (2017) Ders Denetimi İle İlgili Yönetmelik Değişikliğin Maarif Müfettişlerinin, Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Yılmaz Tonbul, Ercan Baysülen
 
Cilt 16, Sayı 2 (2017) Ders İmecesi (Lesson Study) Mesleki Gelişim Modeli: Öğretmen Adaylarının Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Pınar Güner, Didem Akyüz
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 3 Derse katılmama durumundaki zaman yönelimi ölçeğinin psikometrik özellikleri Ayrıntılar   PDF
Ali Eryilmaz, Esra Dereli
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 Developing an Attitude Scale for Pre-Service Student Teachers\' Material Usage in Classroom Environment Öz   PDF
Hava İpek Akbulut, Zeynep Haliloğlu Tatli
 
Cilt 17, Sayı 1 (2018) Developing Textbooks Thematic Based on Character Education at Elementary School Öz   PDF (English)
Meilan Tri Wuryani
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 1 Development and Validation of Readiness for Change Scale Öz   PDF
Yaşar Kondakçı, Merve Zayim, Ömer Çalışkan
 
Cilt 17, Sayı 4 (2018) Development of Metacognitive Skills Inventory for Internet Search (MSIIS): Exploratory and Confirmatory Factor Analyses Öz   PDF (English)
Emine Şendurur, Zahide YILDIRIM
 
Cilt 15, Sayı 4 (2016) Development of Want-Need Perception Scale (WNPS) for Primary and Secondary School Students Öz   PDF (English)
Hülya Bakırtaş, Deniz Tonga
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 Didaktiksel Dönüşüm Teorisine Göre Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin İncelenmesi Ayrıntılar   PDF
Gülşah Kaya, Mustafa Ergun
 
Cilt 16, Sayı 4 (2017) Dijital Öykülemenin Okul Öncesi Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarına Etkisi Öz   PDF
Göksu Gözen, İlker Cırık
 
Cilt 13, Sayı 3 (2014) Dijital Video Kullanımının Prosedürel Öğrenme Sürecinde Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Eylem Kılıç, Berkan Çelik
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmeninin Nitelik ve Mesleki Yeterlilikleri Ayrıntılar   PDF
Hacer Aşık Ev
 
Yıl: 2005 Cilt: 4 Sayı: 1 Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Oluşturmacı Öğrenme Ortamı Tasarımı: Bir model Ayrıntılar   PDF
Bülent Güven, İlhan Karataş
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi Ayrıntılar   PDF
Suphi Önder Bütüner
 
Cilt 16, Sayı 3 (2017) Disiplinler Arası Modelleme Problemi Yoluyla Kavram Öğretimi: Enerji Tasarrufu Problemi Öz   PDF (English)
Yunus Güder, Ramazan Gürbüz
 
Cilt 14, Sayı 4 (2015) Doğaya Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’ye Adaptasyonu Öz   PDF
Birgül Çakır, Güliz Karaarslan, Elvan Şahin, Hamide Ertepınar
 
Cilt 15, Sayı 2 (2016) Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testinin Geliştirilmesi Öz   PDF
Hakan Ülper, Kutlay Yağmur
 
Cilt 13, Sayı 1 (2014) Doğrulanmış Yazma Uygulamalarının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerilerine Etkisi Öz   PDF
Tuğba Çelik, Gökhan Çetinkaya
 
Cilt 18, Sayı 1 (2019) Dokunsay Sayı Tabletlerinin Okul Öncesi Çocuklarının Aritmetik Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Yılmaz Mutlu, Sinan Olkun, Fatma Cumhur
 
Cilt 18, Sayı 1 (2019) Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri Öz   PDF
Hasan Şahin Kızılcık, Sultan Çağan, Pervin Ünlü Yavaş
 
Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 3 Dönmez, N., Abidoğlu, Ü., Dinçer, Ç., Erdemir, N. ve Gümüşçü, Ş. (2000). Dil Gelişimi Etkinlikleri. 3. Baskı. Ya-Pa Yayınları. İstanbul. Ayrıntılar   PDF
Zeynep Çetinkaya
 
Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 2 Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problem Çözme Stratejileriyle İlgili Gözlemler Ayrıntılar   PDF
Yeliz Yazgan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2014) Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi Öz   PDF
Tamer Kutluca, M. Faysal Akın
 
Toplam 1319 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>