Yazar Detayları

Abdurrezzak, Seyfettin, Milli EğitimBakanlığı, Türkiye

  • Cilt 17, Sayı 4 (2018) - Araştırma Makaleleri
    Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi
    Öz  PDF