Yazar Detayları

A. GÖKÇEN, Ramazan

  • Cilt 14, Sayı 1 (2015) - Araştırma Makaleleri
    Eğitim Stres Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
    Öz  PDF