Yazar Detayları

Abazaoğlu, İlkay, MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Türkiye

  • Cilt 15, Sayı 3 (2016) - Araştırma Makaleleri
    Fen Bilgisi Öğretmen Özelliklerinin Öğrenci Fen Başarısı İle İlişkisi: TIMSS 2011 Verilerine Göre Bir Durum Analizi (Singapur, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Türkiye)
    Öz  PDF