Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında ve Öğretim Programındaki Benzetmelerin İncelenmesi
Muammer Çalık, Emine Kaya
PDF
Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeğinin (BİTEFÖRAÖ) Geliştirilmesi
Taner Altun
PDF
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri
Nilgün Tatar, Kübra Elif Bağrıyanık
PDF
İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık ve Okul Yaşam Kalitesi
Fulya Cenkseven Önder, Mediha Sarı
PDF
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Yer Alan Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanına Ait Kazanımlar İle Fizik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Fen Okuryazarlığı Açısından Karşılaştırılması
Ferat Yılmaz, Meral Öner Sünkür, Mustafa İlhan, pp.915-926
PDF
Farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi
Hasan Yılmaz, Önder Sipahioğlu
PDF
Görselleştirme Yaklaşımının Matematiğe Yönelik Tutum ve Başarıdaki Rolü
Oya Uysal Koğ, Neş\'e Başer
PDF
8. Sınıf Kalıtım Ünitesinin Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi
Bekir Yıldırım, Sönmez Girgin
PDF
Öğrenci Görüşleriyle Akran Değerlendirme: Bir Örnek Uygulama
Esra Bozkurt, Ramazan Demir
PDF
A Case Study about Computational Estimation Strategies of Seventh Graders
Burçak Boz, Safure Bulut
PDF
Öğrencilerin Orantısal Akıl Yürütme ve Gerçekçi Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Asuman Aladağ, Perihan Dinç Artut
PDF
Ergenlerde Arkadaşlık İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler
Türkan Doğan, Neslihan G. Karaman, Aysel E. Çoban, Figen Çok
PDF
7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Toplama İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi
Cemalettin Işık, Tuğrul Kar
PDF
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanı Niteliklerine İlişkin Bilişsel Kurguları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Mecit Aslan, Ali Yakar, pp.1036-1052
PDF
Öğretmenlerin Emeklilik Dönemine ve Emekliliğe Hazırlık Eğitimine İlişkin Görüşleri
Hülya Şahin, Abdullah Selvitopu
PDF
Analysis of the Relationship between Reading and Writing Attitudes of Teacher Candidates and Their Academic Achievements through the Structural Equation Model
Emre Ünal, Kamil İşeri
PDF
Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması
A.Rezan Cecen-Erogul, Timur Dingiltepe
PDF
Bir İlköğretim Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yapılan Başvuruların İncelenmesi
Alim Kaya, Zerrin Bölükbaşı Macit, Diğdem M. Siyez
PDF
Didaktiksel Dönüşüm Teorisine Göre Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin İncelenmesi
Gülşah Kaya, Mustafa Ergun
PDF
Pedagogical Materials Use of Primary Grade Teachers in Mathematics Education
Veli Toptaş, Serkan Çelik, E.Tuğçe Karaca
PDF
Görme Engelliler için Matematik Öğretim Materyali Tasarımı: İğneli Sayfa
M. Şahin Bülbül, Belkıs Garip, Ümmügülsüm Cansu, Dilber Demirtaş
PDF