Year: 2007 Volume: 6 Number: 2

Table of Contents

Research Article

The effect of cooperative learning “Jigsaw I” technique on student success in social studies course
Züleyha Avşar, Seçil Alkış
Teachers’ Views with Regard to the Primary 4th Grade Social Sciences Curriculum
Mehmet Yapıcı, Ceren Demirdelen
Opinions and suggestions of employers on employment of individuals with Mental Retardation
Nimet Baran, Atilla Cavkaytar
Creative Drama Curriculum Related to the Scientists in Science and Technology
Pınar Özdemir, Tülay Üstündağ
The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children
Hülya Kartal
Observations about fourth and fifth grade students’ strategies to solve non-routine problems
Yeliz Yazgan
Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching
Erdoğan Halat
Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5
İsmet Şahin
Working on the Same Problem – Concepts; With the Usual Subjects – Prospective Elementary Teachers
İsmail Özgür Zembat
Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level
Mine Işıksal, Gönül Kurt Oğuzhan Doğan, Erdinç Çakıroğlu
Olkun, S. ve Toluk U. Z. (2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar. Ekinoks Yayınları: Ankara
Mine Işıksal
Erkuş, A. (2006). Sınıf Öğretmenleri için Ölçme ve Değerlendirme: Kavramlar ve Uygulamalar. Ekinoks Yayınları: Ankara
Ata Tezbaşaran
Sever, S., Kaya, Z ve Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.
Zeynep Çetinkaya
Aktaş – Arnas, Y. (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Kitabevi: Adana.
Şerife Seviş
Verschaffel, L., Greer, B., and De Corte, E. (2000). Making Sense of Word Problems. Netherlands: Swets & Zeitlinger.
Fulya Kula
Sucuoğlu, B. (2006). Yeni İlköğretim Programları ve Öğretmen Yeterlikleri Işığında Etkili Kaynaştırma Uygulamaları. Ekinoks Yayınları: Ankara.
Hatice Bakkaloğlu