Year: 2009 Volume: 8 Number: 3

Table of Contents

Research Article

Teacher views on the sources of students' misbehaviours at primary schools
Öner Çelikkaleli, F. Ayşe Balcı, Burhan Çapri, Müge Büte
Estimation Ability and Strategies of the 6 - 8  Grades Elementary School Students
Derya Çilingir, Elif B. Türnüklü
The Effect of the Writing Programme Prepared In Accordance With Cognitive Process Model on Student Success
Hakan Ülper, Leyla Uzun
Etkili öğretim sürecinde öğretmen soruları konusunda öğretmen adaylarının düşünceler
Melek Çakmak
İlköğretim Öğrencilerinin Biliş Ötesi ve Epistemolojik İnançlarıyla Fen Başarıları, Cinsiyetleri ve Sosyoekonomik Durumları
Mustafa Sami Topçu, Özgül Yılmaz-Tüzün
A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression Levels of the Students with Learning Disabilities
M. Engin Deniz, Zahide Yorgancı, Zümra Özyeşil
Examining School Counselors' Sense of Self-Efficacy Regarding Psychological Counsultation and Counseling in Special Education
Veysel Aksoy, Ibrahim H. Diken
The Explication of Primary School Students' Perfectionist Properties with Irrational Beliefs
Bülent Dilmaç, Didem Aydoğan, Nermin Koruklu, M. Engin Deniz
Examining The Social Anxiety of Adolescents With Regards to Interpersonal Problem Solving And Perfectionism
Erdal Hamarta
A Comparative Analysis of The Effect of Dunn And Dunn Learning Styles Model and Traditional Teaching Method on 6th Grade Students' Achievement Levels And Attitudes İn Science Education Lesson
Orçun Bozkurt, Mustafa Aydoğdu
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretimde Drama Dersine Yönelik Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
Şehnaz Sungurtekin, Gönül Onur Sezer, Pınar Bağçeli Kahraman, Ömür Sadioğlu
Teachers' Perceptions and Practices of Information Technologies: The Case of Private Esentepe Elementary School
Erdal Balkı, Ahmet Saban
Primary-School Student Teachers' Perceptions of Geography
Mustafa Öztürk , Seçil Alkış
Media Literacy Levels of The Candidate Teachers
M. Kemal Karaman , Adem Karataş
The Predictors of Loneliness İn Adolescents
Atılgan Erözkan
Undergraduate Students' Attitudes Towards The Theory of Evolution
Zeki Apaydın, Hikmet Sürmeli
Developing Scientific Process Skills at Science And Technology Course in Fifth Grade Students
Şengül S. Anagün , Şefik Yaşar
Evaluation of The Middle School Students' Understanding Level of Basic System Concepts
Hasret Nuhoğlu
The Role of Classroom Environment Perceptions in Self-Regulated Learning and Science Achievement
Semra Sungur, Savaş Güngören
Elementary School Teachers' Views Regarding Instructional Planning
Aytunga Oğuz, Nida Bayındır
Öğretmen Adaylarının Geçirdikleri Örgün Eğitim Yaşantıları ve Nasıl bir Öğretmen Olmak İstediklerine Dair Görüşleri 
Oğuz Gürbüztürk,   Kemal Duruhan, S.Nihat Şad
Anasınıfındaki Çocuklar İçin Boehm Temel Kavramlar Testi (Boehm-3) ve Bracken Temel Kavram Ölçeği'nin (BBCS)  İlişkisinin İncelenmesi 
Gülden Uyanık Balat
Examination of Primary School Teachers' Job Satisfaction With Regards to Organizational Creativity within a School Context
Ercan Yılmaz, Hüseyin Izgar
What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting Technology Integration in Schools?
Recep Çakır, Soner Yıldırım
Ders Kitaplarında Çocuğun Bilgi Edinme ve Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı
Yasemin Karaman-Kepenekci,  pp.965-977
Okul Öncesi Deneyimlerin Çocukların İlköğretim Fen Başarısına Etkisi
Evrim Genç Kumtepe, Sibel Kaya, Alper T. Kumtepe
Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41 (4), 212- 218.
Davut Köğce, Mehmet Aydın, Cemalettin Yıldız
Türkiye'deki Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının Web Sitelerinin İncelenmesi
M. Serkan Umuzdaş, Serpil Umuzdaş
Ay, Mehmet Emin; Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım, Timaş Yayınları, 23.baskı, İstanbul, 2007.
Ahmet Erkoç
Sınıf Öğretmenliği Doktora Programını Değerlendirme Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Editörden