Year: 2007 Volume: 6 Number: 3

Table of Contents

Research Article

Editörden
Editörden
The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students’ Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills
İlhan Varank, Gürkan Kuzucuoğlu
An Investigation of Grade 5 Students’ Understanding of Humidity Concept
Seçil Alkış
Primary School Students’ Vocabulary Development
Nigar İpek, Asude Bilgin
A research on preschool and primary student-teachers’ use of online homework sites
Y. Deniz Arıkan, Eralp Altun
The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills
Özlem Koray, Mustafa Serdar Köksal, Muhammet Özdemir, Arzu İrfan Presley
Dual Situated Learning Model and Science Teaching
Ercan Akpınar, Ömer Ergin
A Research on the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement
Ömer Kutlu, İsmail Karakaya
Determination of Central Epistemological Beliefs Forming Student Teachers’ Life Theories
Aynur Oksal, Erkan Şenşekerci, Asude Bilgin
Erken çocuklukta çift dilliliğin kazanımı ve bilişsel gelişim: Araştırma paradigmasındaki problemler
Yavuz Akbulut
Reliability and Validity Study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire
Hülya Yılmaz, Pınar Huyugüzel Çavaş
Primary School Teachers’ Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir
Hatice Özçelik, Adile Aşkım Kurt
Elementary Students’ Attitudes Towards Environment
Nazlı Gökçe, Erdoğan Kaya, Sayım Aktay, Muhammet Özden
Comparison of the Social Self Efficacy Results of 9-13 Age Groups Individuals Who Do Sports And Don’t Do (Bursa Sample)
Füsun Öztürk, Şenay Koparan Şahin
Teachers’ Views with Regard to New Primary School Curriculum
Mehmet Yapıcı, Nezahat Hamiden Leblebicier
Odabaşı, H. F., Kabakçı, I. ve. Çoklar, A. N. (2007). İnternet, Çocuk ve Aile. Nobel Yayınları, Ankara.
Ali Ersoy
Ekiz, D. (2006). Öğretmen Eğitimi ve Öğretimde Yaklaşımlar. Nobel Kitabevi: Ankara.
Fatma Kayan
Dönmez, N., Abidoğlu, Ü., Dinçer, Ç., Erdemir, N. ve Gümüşçü, Ş. (2000). Dil Gelişimi Etkinlikleri. 3. Baskı. Ya-Pa Yayınları. İstanbul.
Zeynep Çetinkaya