Year: 2008 Volume: 7 Number: 1

Table of Contents

Research Article

Editörden
Editörden
Writing, Method and Hermeneutics: Towards an Existential Pedagogy
Mustafa Yunus Eryaman
Fifth Grade Students' Misconceptions about Heat - Temperature and Evaporation - Boiling
Esma Buluş Kırıkkaya, Doğan Güllü
What Kind of Preventive Activities School Counselors Can Do About HIV/AIDS?
Ş. Gonca Zeren, Tuncay Ergene
An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers' Occupational Respect According to Different Variables
Emre Ünal, Selçuk Şimşek
The Relationship between Teacher Candidates' Learning Styles and Critical Thinking Dispositions
Meral Güven, Dilruba Kürüm
The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction
Ömür Sadioğlu, Aynur Oksal
Analysis of the Teaching – Learning Process by the Activities Applied during Geometry Teaching
Veli Toptaş
Evaluation of Six Grade Science Textbooks According To Constructivist Learning Theory
Hüseyin Küçüközer, Ayberk Bostan, Zeynep Kenar, Sevda Seçer, Selin Yavuz
The Effect of Group Guidance Program on the Social Acceptance Levels and Sociometric Status of Adolescents
Sezai Demir, Alim Kaya
Why do teacher’ candidates cheat
Aykut Emre Bozdoğan, Çağrı Öztürk
Türk İlköğretim Öğrencilerinden Mitolojik Çizimler
Hakan Pehlivan
Factors Affecting Student Success on Exams: The case of Sucessful cities on LGS/ÖSS Exams
Sadegül Akbaba Altun, Mehtap Çakan
Using Multiple Intelligence Activities and Cooperative Groups to Improve Academic Achievement and Retention
Kasım Yıldırım, Kamuran Tarım
The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students' Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions
Ali Günay Balım, Didem İnel, Ertuğ Evrekli
The Knowledge of the Basic- Relational Concepts of the Turkish Children
Bülbin Sucuoğlu, Şener Büyüköztürk, Pınar Ünsal
Jack Oliver, How Our Methods Of Writing Algebra Have Evolved: A Thread Through History
Suphi Önder Bütüner
Ayvacı, H. Ş., Çekbaş Y., Değirmenci, S., Erdemir, M., Kara, M., & Toprak, Ş. (2006). Genel fizik ve teknolojinin bilimsel ilkeleri.Ed: Orbay M. ve Öner, F. Pegem A Yayıncılık.
Sedat Gümüş
Karadağ, E.& Çalışkan, N. (2005). Kuramdan-Uygulamaya İlköğretimde Drama "Oyun ve İşleniş Örnekleriyle", Ankara: Anı Yayıncılık.
Tuğba Korkmaz
İzgören, M. K. (1999). Oyunlarla Dil Öğretimi. Academyplus Yayınları. Ankara.
Zeynep Çetinkaya
Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Suphi Önder Bütüner
Marcia B. & Baxter Magolda, (1992). Knowing and Reasoning in College, Gender - Related Patterns in Students' Intellectual Development. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Mehmet Aydın, Davut Köğce