Year: 2010 Volume: 9 Number: 2

Table of Contents

Research Article

Classroom Teacher Candidates' Sufficiency of Analyzing the Experiments in Primary School Science and Technology Textbooks' in Terms of Scientific Process Skills
Canan Laçin Şimşek
Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)
Oğuz Serin, Nergüz Bulut Serin, , Gizem Saygılı
A Case Study on the Graduate Students' Multiple Intelligence Types
Gönül Güneş, Tuba Gökçek
The Evaluation of School Guidance Services from the Perspective of Preschool Teachers
Ege Akgün
Impact Of Basic Education For Hard To Reach Urban Children (Non-Formal Education Project-3) Project To Provide Basic Education Equivalent To Class Three (Grade-III) For Urban Hard To Reach Children Of Six Divisional Cities Of Bangladesh
Mohammad Saidur Rahman, Farzana Yasmin, Monzil Ara Begum, Jesmin Ara and Tapan Kumer Nath,   pp. 484-487
Effects of Brain-Based Learning on Students' Achievement Levels and Attitudes towards English Lesson
Gökhan Baş,   pp.488-507
Seventh Grade Gifted Students' Misconceptions on Point, Line and Plane Concepts
Cumali Öksüz
Investigating Educational Views of Prospective Teachers According to Different Variables
Ercan Kiraz, Cennet Engin Demir, Meral Aksu, Ayşegül Daloğlu, Soner Yıldırım
The Counseling Role of Education Counselors and Counseling Models
Müyesser Ceylan  ve  Esmahan Ağaoğlu
Çevre Eğitimi İçin Özgün Etkinlikler ve Bu Etkinliklerin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
Yeter Şimşekli
An Investigation of School Culture with Respect to Some Variables
Semiha Şahin
Peer Bullying in Primary Schools in Low Socio-Economic Level
Yasemin Özkan, Elif Gökçearslan Çifci
A Study on Equipping Primary Students (Grades 3 - 5) with Research Skills
Derya Şahhüseyinoğlu ve  Buket Akkoyunlu
Why Has National Education Given Up Providing Youth with National Values?
F. Dilek Gözütok
Preschool Children and Violence: Exposure and Victimization Levels
Evrim Çetinkaya ve Zeynep Hatipoğlu Sümer
Primary Education Supervisors' Opinions Regarding Restructering Supervisory System
Sadegül Akbaba Altun  ve  Salih Paşa Memişoğlu
Evaluation of the Primary School Students' Attitudes towards Computers in Relation to the Computer Usage Frequency
Gülay Ekici, Naim Uzun, Necdet Sağlam
The Effect of Student and Class Characteristics on Mathematics Literacy and Problem Solving in PISA 2003
Gözde Akyüz ve Nihat Mert Pala
Investigation Of Teacher Candidates' Learning Approaches, Learning Styles And Critical Thinking Dispositions
Şenol Beşoluk, İsmail Önder
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının Fen Öğretimi ile İlgili Özyeterlik İnançları ve Özyeterlik İnançlarının Kaynakları
Sevgi Aydın, Yezdan Boz
İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavında Aldıkları Sınıf Puanlarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi
Mustafa Yavuz
The Factors Affecting 5th Grade Students' Attitudes Towards Performance Tasks
Hatice Kumandaş ve Ömer Kutlu
Investigating the Formal Operational Thinking Skills of 7th and 8th Grade Primary School Students According to Some Variables
Remzi Y. Kıncal, Akan Deniz Yazgan
Opinions of Principals and Teachers Working in Primary Schools about their Vocational Problems
Abdurrahman Ekinci
A Study On Prospective Teachers' Learning Styles and Their Attitudes Toward Teaching Profession
Kevser Baykara Pehlivan
Teacher Leadership Scale: A Validity and Reliability Study
Kadir Beycioglu, Battal Aslan
Teachers' Viewpoints on the Measurement and Evaluation Methods Used in the Primary Social Studies Courses (4-5th Grades)
Yücel Kabapınar ve  Meltem Ataman
Study on Teachers' Classroom Management Approaches And Experiences
Hanife Akar, Feyza Tantekin Erden, Dürdane Tor, İkbal Tuba Şahin
A Study on Preschool Teachers' Burnout
Berrin Akman, Necdet Taşkın, Zeynep Özden, Figen Çörtü
Analysis of The Empathy and The Critical Thinking Disposition of The Teacher Candidates
Öznur Ekinci, Birsel Aybek
Fen ve Teknoloji Dersinde Balonlu Araba Etkinliği
Ramazan Çeken
Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi
Suphi Önder Bütüner
Croteau, D. and Hoynes, W. (2005). Media / Society: Industries, Images and Audiences (3rd Edition). Pine Forge Press. Thousand Oaks. U.S.
Akan Deniz Yazgan
Radford, B. (2004). Medya Nasıl Yanıltıyor?: Basının, Aktivistlerin ve Reklamcıların Yanlış Yönlendirmesi. İstanbul: Güncel Yayıncılık.
Akan Deniz Yazgan
Akçalı, S. İ. (Editör) (2007). Gündelik Hayat ve Medya: Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar. Ankara: Ebabil Yayıncılık.
Akan Deniz Yazgan
Yahya, K.G. (2009). Türk Mûsikîsi Rehberi. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
Ömer Can Satır
Güven, İ. (2000). Türkiye'de Devlet Eğitim Ve İdeoloji. Ankara :Siyasal Kitabevi.
Sibel Güven