Year: 2009 Volume: 8 Number: 1

Table of Contents

Research Article

Editörden   
Editörden   
İlköğretim Ve Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları Ve Sınıf Tercihleri (Türkiye Örneği)
Ramiz Arabacı
The Effects of Learning Style Activities on Academic Achievement, Attitudes and Recall Level
Özge Yazıcılar, Bülent Güven
Problems Encountered by the 6th -7th -8th Grade Primary School Students with Transported Education
Mehmet Seçer, Tuğba Yanpar Yelken
The Effect of the Project Based Learning Approach to the Attitudes of Students towards Science Lesson
Ayşe Sert Çıbık
The Effect of Poetical Teaching Technique on Academic Achievement and Attitude of the Students
Cüneyt Akyol, Ayhan Dikici
Perceptions about internet in elementary school children's drawings
Ali Ersoy ve Burçin Türkkan
Drawing a Turkish Concept Map: Numbering Method
Yılmaz Sağlam
Mathematics teachers' views on the application of expository teaching approach in mathematics instruction
Yasemin Temizöz, S. Aslı Özgün-Koca
The Effectiveness of the Learning Cycle Approach on Learners' Attitude toward Science in Seventh Grade Science Classes of Elementary School
Fatma Şaşmaz Ören, Ramazan Tezcan
Elementary School Physical Education Teachers' Strategies against Discipline Problems (Bursa Province Case)
Nimet Haşıl Korkmaz,    Faruk Korkmaz ve  Güven Özkaya
How much and how science and technology curriculums and textbooks benefits from history of science?
Canan Laçin Şimşek
Reflections on the project implementation process in a primary school in rural area
Adnan Baki, Suphi Önder Bütüner
How do the fifth grade primary school students determine the line of symmetry in various geometrical shapes using Cabri Geometry software?
Nilüfer Yavuzsoy Köse, Aynur Özdaş
Children's Rights and Participation in Schools: Exploring the Awareness Level and Views of Nigerian Primary School Children
Michael U. C. Ejieh  , Oluwatoyin B. Akinola
The Impact of Using Multi Modal Representations within Writing to Learn Activities on Learning Electricity Unit at 6th Grade
Murat Gunel, Muhammed Ertac Atila , Erdogan Buyukkasap
Bilişsel Süreç ve İlköğretim Bilim Eğitiminde Öğrenme Aracı Olarak Yazma
Murat Günel
Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students
Barış Çetin
Web-assisted Positive Behavior Support
İsmail Şahin, Şahin Kesici
The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels
Emin Aydın, Ali Delice, Bülent Dilmaç, Erhan Ertekin
Seventh Grade Students' Success on the Topics of Area and Perimeter
Gülçin Tan Şişman, Meral Aksu, pp.243-253
Impacts of Anti-Evolutionist Movements on Educational Policies and Practices in USA and Turkey
Pelin Yalçınoğlu
Administrators' and Teachers' Views on School Culture: A Qualitative Study
Mahire Aslan, Niyazi Özer  ve Aslı Ağıroğlu Bakır
Handal, B. (2003). Philosophies and Pedagogies of Mathematics, Philosophy of Mathematics Education Journal
Suphi Önder Bütüner
Dünyadaki ve Türkiye'deki Bazı Önemli Öğrenme Nesnesi Ambarları
Ünal Çakıroğlu, Yaşar Akkan
Tamsayılarda Bölünebilme Kurallarının Öğretimi
Murat Peker
Örnek, F., (2008). Örnek Aktivitelerle Fizik ve Günlük Yaşam. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Sibel Özsoy
Atatürk, K. (2006), Geometri (İkinci Baskı), İstanbul: Örgün Yayınevi.
Suphi Önder Bütüner
Healy, J. M. (1999). Çocuğunuzun Gelişen Aklı (Doğumdan Ergenliğe Öğrenme ve Beyin Gelişimi). Çev. Ayşe Bilge Dicleli. Boyner Holding Yayınları. İstanbul.
Zeynep Çetinkaya
Burke, P. (2004). Bilginin Toplumsal Tarihi (Çev: Mete Tunçay). Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Emel Okur
Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. PegemA Yayıncılık, Ankara
Mikail Yalçın
Borak, S. (2004). Atatürk ve Din. Kırmızı Beyaz Yayınları: Ankara
Ahmet Erkoç