Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Awareness of reading strategy use and reading comprehension among poor and good readers
Dimitris Anastasiou,  Eleni Griva
PDF
Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Zeynep Çetinkaya, pp.298-305.
PDF
İşlem Sırasının Kavratılması
Cumali Öksüz, pp.306-312.
PDF
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Asuman Küçüközer, pp.313-321
PDF
Sınıf İçinde Algılanan Empatik Atmosfer İle Benlik Saygısı Arasındaki Etkileşimin Zorbalıkla İlişkisi
Mehmet Kandemir  ve Yaşar Özbay, pp.322-333.
PDF
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Depresyonun Yordayıcıları
Atılgan Erözkan, pp.334-345
PDF
İlköğretim Okullarında Çalışan Psikolojik Danışmanların Empati Düzeylerinin İncelenmesi
F.Ebru İkiz, pp.346- 356
PDF
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Öğretime Katkı Sağlamada Öğrenci Velilerini Okula Çekme Başarısı
Ali Rıza Erdem, Nihal Şimşek, pp.357-378.
PDF
Çocuklarda Umut Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Gökhan Atik, Gülşah Kemer, pp.379-390
PDF
6 -8. Sınıf Öğrencilerinin Ortalama Kavramına Yüklediği Anlamlar
Zülbiye Toluk Uçar , Elif Nur Akdoğan, pp.391-400
PDF
İlköğretimde Eko-Okullar ve Klasik Okulların Çevre Eğitimi Açısından Karşılaştırılması
Sema Aktepe, Sönmez Girgin, pp.401-414
PDF
İlköğretim Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Beceri ve Mantıkdışı İnançlar
Asım Çivitçi, Nazmiye Çivitçi, pp.415-424.
PDF
Eğitimde Drama ve İngilizce Öğretimi: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
İmge Çelen, Ruken Akar-Vural, pp.425-438
PDF
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi
Savaş Baştürk, pp.439-456
PDF
Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri
Şefik Yaşar, Nil Duban, pp.457-475.
PDF
İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının İş Doyumları ve Okullardaki Örgütsel Yaratıcılık Açısından İncelenmesi
Ercan Yılmaz, pp.476-484
PDF
The Effectiveness of an Assertiveness Training Programme on Adolescents' Assertiveness Level
A.Rezan Çeçen-Eroğul, Mustafa Zengel, pp. 485-492.
PDF
İlköğretim Okulları Sınıf içi Öğrenme Ortamları Üzerine Bir Araştırma
Huzeyfe Ozel, Gorkem Yılmaz, Irfan Beyaz, Seda Ozer, Erdal Senocak, pp.493-498
PDF
A Factor Analysis Study on the Skills and Values Covered in the Social Studies Course
Yadigar Doğan, Gönül Onur Sezer, pp.499-509
PDF
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
M. Kayhan Kurtuldu, pp.510-519.
PDF
İngilizce Öğretmenlik Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğrenme Tercihleri
Cem Babadoğan, pp.520-533
PDF
Örtük Büyüme Modellerinin Eğitim Araştırmalarında Kullanımı
Petek Aşkar, Halil Yurdugül, pp.534-555
PDF
Almanya İngiltere ve Türkiye Biyoloji Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması
Hülya Delibaş, Cem Babadoğan, pp.556-566
PDF
İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Sadegül Akbaba Altun, pp.567-586
PDF
Test Bitirme Süresi ile Test Puanları Arasındaki İlişkinin Sınav Türü ve Cinsiyete Göre Analizi
Ramazan Baştürk, pp.587-592
PDF
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıftaki Öğrencilerinin Mastürbasyon Davranışıyla Baş Etme Stratejileri
Tuba Yeşilay, Sadegül Akbaba Altun, pp.593-604
PDF
İlköğretim Müzik Dersinde Çoklu Zeka Kuramı Dayanaklı Ders İşleme Modelinin Öğrencilerin Müziksel Öğrenme Düzeylerine Etkisi
Zeki Nacakcı, pp.605-623
PDF
Tangram Etkinliği ile Çevre ve Alan Hesabı
Güney Hacıömeroğlu, Sezen Apaydın
PDF
Davey, L. (1991). The Application of Case Study Evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation.
Tuba Gökçek
PDF
Spurgeon, R. (2006). Ekoloji (Çev. Deniz Yurtören). TÜBİTAK Yayınları, Ankara. 50s.
Emel Okur
PDF
Mısır, N. (2007). Uygulamalı İleri Excel (2003). Trabzon: Derya Kitapevi.
Sevtap Kutluca, Tamer Kutluca
PDF