Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Türkiye, Almanya ve Fransa'da Öğretmen Eğitimi Programlarında Uygulama Eğitiminin Karşılaştırılması
Selçuk Uygun, Gürkan Ergen, İbrahim Hakkı Öztürk
PDF
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi
Necdet Aykaç
PDF
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Dilek Acer
PDF
Prospective preschool teachers' metacognitive awareness
Gökhan Özsoy, Yunus Günindi
PDF
Sosyal İletişim Ağları ve Dilin Yanlış Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma
Buket Akkoyunlu ,  Meryem Yılmaz Soylu
PDF
Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İişkin Tutumları ve Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği
Zeynep Başçı, Kerim Gündoğdu
PDF
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Denetim Odaklarının İncelenmesi
A. Seda Saracaloğlu, Serap Yılmaz
PDF
Aktif Öğrenme Gruplarında Usta-Acemi Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları
Vesile Yıldız Demirtaş, Hale Sucuoğlu
PDF
Sınıf Öğretmenlerinin İletişim ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Fatma Songül Nacar, Songül Tümkaya
PDF
Müzik Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Çocuklarda Benlik Saygısı ve Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Algısının İncelenmesi
Duygu Piji Küçük
PDF
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmeninin Nitelik ve Mesleki Yeterlilikleri
Hacer Aşık Ev
PDF
Sınıf öğretmenliği programı öğretmen adaylarının sosyal bilgiler programının problem çözme ve karar verme becerilerini kazandırmadaki etkililiğine yönelik görüşleri
Z. Nurdan Baysal, Kader Arkan, M. Sibel Bağcı
PDF
Lise Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Okul Türü Bakımından İncelenmesi
Tuncay Ayas, Metin Pişkin
PDF
Kültürel Farkındalık Yaratma Açısından Sanat Eleştirisi Öğretimi
Serdar Tuna
PDF
An Examination of the Effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to72-month-old Turkish Children
Maide Orçan and Adalet Kandır
PDF
Birleştirilmiş Sınıflarda Zorunlu İngilizce Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Canay Karci, Ruken Akar-Vural
PDF
Öğretmen Adaylarının Ödevlerinde İnternetten İntihal Yapmalarında Öğretim Elemanının Rolüne İlişkin Görüşleri
Ali Ersoy, Muhammet Özden
PDF
İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Davranış Alışkanlıkları ve “İyi Öğretmen” Özelliklerine İlişkin Algıları
Ayşe Aypay
PDF
Prediction of High School Students\' Mathematics Anxiety by Their Achievement Motivation and Social Comparison
Ahmet Erdoğan, Şahin Kesici, İsmail Şahin
PDF
Zorbalığa Farklı bir Bakış: Öğrencilerin Öğretmenlerine Zorbalık Yaptığı bir Dikey Zorbalık Araştırması
Erkan Yaman, Nejla Kocabaşoğlu
PDF
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinin Bakış Açısıyla Türkiye\'de Program Geliştirme
Tuba Gökmenoğlu, Esra Eret
PDF
Environmental Rights of Children and a General Evaluation of Environmental Education in Turkish Educational System
Pelin Taşkın
PDF
Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumları
Şahin Saruhan, Jale Deniz
PDF
Matematik Öğretmenlerinin Yeni Matematik Öğretim Programında Yer Alan Ölçme Araçları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Bu ölçme Araçlarını Kullanma Sıklıkları
Murat Peker, Münibe Gülle, pp.703-716
PDF
Türkiye Cumhuriyeti\'nin İlkokullarda İzlediği İlk Öğretim Programı: “1924 İlk Mektepler Müfredat Programı”
Erdal Aslan
PDF
Ergenlerin Yasa Karşı Tutumlarının Cinsiyet ve Depresyon Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Seher Balci-Çelik
PDF
Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Değerlendirmenin Okul İklimine Etkisi
Sadegül Akbaba Altun, Salih Paşa Memişoğlu
PDF
6-14 Yaş Arası Öğrencilerde Görülen Matematik Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sinem Sezer, Ayça Akın
PDF
Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri Örneği)
Murat Tuncer, Ramazan Tanaş
PDF
İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri İle Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişki
Bilal Duman, Özkan Çelik
PDF
Fen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanmanın Yeni ve Etkili Bir Yolu: Yavaş Geçişli Animasyonlar
Erhan Ekici, Fatma Ekici
PDF
Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları
Hasan Atak
PDF
Wormeli, R. (2009). Metaphors & Analogies: Power Tools for Teaching Any Subject. Stenhouse Publishers. Portland, Maine, U.S. 184 184 pp/paper.
Mehmet Fırat
PDF