Year: 2011 Volume: 10 Number: 2

Table of Contents

Research Article

A Comparison between Practical Training Programs in Teacher Education in Turkey, Germany and France
Selçuk Uygun, Gürkan Ergen, İbrahim Hakkı Öztürk
Evaluation of the Social Studies Programs Implemented from the Establishment of the Turkish Republic in terms of Elements of Educational Program 
Necdet Aykaç
A Study on the Viewpoints of Preschool Teacher Candidates on Design of Instructional Materials Course
Dilek Acer
Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri
Gökhan Özsoy, Yunus Günindi
A Qualitative Study on Online Social Networks and Language Mistakes
Buket Akkoyunlu ,  Meryem Yılmaz Soylu
The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama Course: The Case of Atatürk University
Zeynep Başçı, Kerim Gündoğdu
An Investigation of Prospective Teachers\' Critical Thinking Attitudes and Locus of Control
A. Seda Saracaloğlu, Serap Yılmaz
The Problems Encountered by Skilled and Unskilled Children in Active Learning Groups and Their Coping Strategies
Vesile Yıldız Demirtaş, Hale Sucuoğlu
Analysis of the Relationship between the Communication of the Class Teachers and Their Skills to Solve Interpersonal Problems
Fatma Songül Nacar, Songül Tümkaya
Self-Esteem and Self-Efficacy Perception for Music Talent in Children participating and not participating in Music Activities
Duygu Piji Küçük
The Qualities and Professional Competencies of the Teachers of Religous Culture and Ethics Course
Hacer Aşık Ev
Elementary school teacher candidates\' opinions on the social studies program regarding its suitability to train problem solving and decision making abilities
Z. Nurdan Baysal, Kader Arkan, M. Sibel Bağcı
Investigation of bullying among high school students with regard to sex, grade level and school type
Tuncay Ayas, Metin Pişkin
The Teaching of Art Criticism for the Creation of Cultural Awareness
Serdar Tuna
61-72 Aylık Türk Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerine Destekleyici Eğitim Programlarının Etkisinin İncelenmesi
Maide Orçan and Adalet Kandır
Teachers\' Views With Regard to Teaching English in Multigraded Classrooms
Canay Karci, Ruken Akar-Vural
The views of teacher candidates regarding the role of instructor in plagiarizing from Internet in their assignments
Ali Ersoy, Muhammet Özden
Behavioral Habits of Primary and Secondary Teachers and Their Perceptions on the Characteristics of a “Good Teacher”
Ayşe Aypay
Lise Öğrencilerinin Başarı Güdülerinin ve Sosyal Kıyaslama Düzeylerinin Matematik Kaygılarını Yordaması
Ahmet Erdoğan, Şahin Kesici, İsmail Şahin
A different approach to bullying: An upright/vertical bullying study where students bully their teachers
Erkan Yaman, Nejla Kocabaşoğlu
Curriculum Development in Turkey from the Viewpoints of Research Assistants of Curriculum and Instruction Department
Tuba Gökmenoğlu, Esra Eret
Çocukların Çevre Hakkı ve Türk Eğitim Sisteminde Çevre Eğitiminin Genel Değerlendirmesi
Pelin Taşkın
Attidudes of Secondary Level of Primary School Students Towards Music Lessons
Şahin Saruhan, Jale Deniz
Mathematics Teachers\' Level of Knowing About the Measurement Tools in the New Elementary School Mathematics Teaching Program and Frequency of Use
Murat Peker, Münibe Gülle, pp.703-716
The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: “1924 İlk Mektepler Müfredat Programı”
Erdal Aslan
Attitudes of the adolescents towards mourning were compared in terms of their genders and levels of depression
Seher Balci-Çelik
The Effect of Multiple Source of Performance Evaluation on School Climate
Sadegül Akbaba Altun, Salih Paşa Memişoğlu
Teachers' Opinions About Dyscalculia Seen in the Students Between the Ages of 6-14
Sinem Sezer, Ayça Akın
The Evaluation of Academicians\' Views on Distance Education Programs (The Samples of Fırat and Tunceli Universities)
Murat Tuncer, Ramazan Tanaş
The Relationship Between the Elementary School Teachers' Thinking Styles and the Teaching Methods They Use
Bilal Duman, Özkan Çelik
Fen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanmanın Yeni ve Etkili Bir Yolu: Yavaş Geçişli Animasyonlar
Erhan Ekici, Fatma Ekici
Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları
Hasan Atak
Wormeli, R. (2009). Metaphors & Analogies: Power Tools for Teaching Any Subject. Stenhouse Publishers. Portland, Maine, U.S. 184 184 pp/paper.
Mehmet Fırat