İlköğretim Online

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, ERIHPlus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), IndexCopernicus ve TR Dizin tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJAERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

İlköğretim Online Dergisine bilimsel çalışmalarınızı göndermek için;

  • Bilimsel çalışmaları kabul edebilmesi için kayıt olmanız gerekmektedir.
  • Yazım formatına yazar rehberinden ulaşabilirsiniz.
  • Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır.
  • Sisteme çalışmanızı yüklerken bölümünüzü belirtiniz (Ör: Araştırma Makalesi, Derleme vb)

Makale Şablonunu İndiriniz (İngilizce Şablon için Dergiyi İngilizce Görüntüleyin)

Yazar Rehberini İndiriniz

Duyurular

 

ERIHPlus Akreditasyonu Hk.

 
ERIHPlus Akreditasyonu Hk.  
Yayın Tarihi: 2017-08-07 Daha fazlası...
 

CiteScore 2016 values

 

Elsevier ranks the journals indexed in SCOPUS. 

Elementary Education Online ranks 745th in 933 journals indexed in SCOPUS.

https://www.scopus.com/sourceid/21100235609?origin=sbrowse

 

 
Yayın Tarihi: 2017-06-02 Daha fazlası...
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 16, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Fethiye Karslı, Ülkü Saka
PDF
Sevgi Aydın Günbatar, Sevda Yerdelen Damar, Yezdan Boz
Hülya Güvenç
PDF
Cennet Şanlı, Adnan Pınar
PDF
Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu, Vesile Yıldız Demirtaş
PDF
Figen Çam Tosun, Tunahan Filiz
PDF
İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Rabia Yılar
PDF
İdris Şahin, FATMA Kesik, Kadir Beycioğlu
PDF
Selahattin Avşaroğlu, Ayşe Gilik
PDF
Fatma Dilek Gözütok, Çetin Toraman, Tuba Acar-Erdol
PDF
Turkan Karakus Yılmaz, Özlem Baydaş, Memnune Kokoç
PDF
Serdal Özgözgü, Mahmut Bektaş, Faruk Arıkan, Hamdi Şimşek
PDF
Hülya Kasapoğlu, Temel Çalık
Yıldız Yıldırım, Melek Gülşah Şahin, Elif Sezer
PDF
Yunus Güder, Ramazan Gürbüz
Çiğdem Şahin Taşkın, Hanife Esen Aygün
PDF
Münevver İlgün Dibek, Rahime Nükhet Demirtaşlı
Yılmaz Mutlu, Levent Akgün
PDF
Süleyman Akçay, Feyzi Osman Pekel
PDF
Fatma Acar, Engin Ader
Ayşe Tekin Dede
PDF
Sedat Akayoğlu
Akif Sağlam, F. Ebru İkiz
PDF
Elif Güven
PDF
Hasan Uştu, Songül Tümkaya
PDF
Nevin Güner Yıldız
PDF
Zübeyde Demet Kırbulut, Esen Uzuntiryaki-Kondakçı
PDF
Gülçin Tan Şişman
PDF
Hicran Çetin Gündüz, Sinem Tarhan
PDF
Serkan Dinçer
PDF
Seydi Ahmet Satıcı, Mehmet Engin Deniz
PDF

Kitap inceleme

Eğitim Bilimlerinin Gelişimi
Sibel Güven
PDF