Niçin Bazı Kavramlar Matematik Dersi Öğretim Programlarında Tutunamıyor? Perspektif Çizimler Örneği

Abdulkadir Erdoğan, Zeynep Akkurt Denizli, Fatma Nur Çoban

Abstract


Perspektif çizimler ortaokul matematik dersi öğretim programına 2008 yılında girmiş ve programdan 2013 yılında çıkarılmıştır. Bu çalışmada perspektif çizimler konusu didaktik dönüşüm teorisi ve onun ekolojik analiz modeli çerçevesinde incelenmiş ve bu konunun programda neden tutunamadığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla, doküman incelemesi yöntemi ile bilimsel bilgi olarak perspektif çizim, öğretilmesi planlanan perspektif çizim bilgisi ve perspektif çizimin öğretim programındaki ekolojisi incelenmiş, daha sonra matematik öğretmenlerinin bu kavramın öğretimine ilişkin görüşleri alınmıştır. Çalışmanın bulguları, perspektif çizimlerle ilgili matematiksel bilginin özünün öğretilecek bilgiye yansıtılamadığını, perspektif çizimlerin programdaki diğer konularla ilişkilendirilmediğini ve bu bağlamda ekolojik soru ve sorunların dikkate alınmadığını göstermektedir. Bunların yanında, öğretmenlerin kendilerinin de tam olarak anlamlandıramadıkları bu konuyu öğretmekte oldukça güçlük yaşadıkları bulunmuştur. Sonuçlar, öğretim programlarında ekolojik bir bakış açısıyla sistematik bir şekilde ele alınmayan bir konunun öğretim programında tutunamayacağına göstermekte ve öğretim programları hazırlama sürecine ışık tutmaktadır.


Keywords


Perspektif çizim, ekolojik analiz, didaktik dönüşüm, matematik öğretmenleri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Assude, T. (1992) Un phénomène d'arrêt de la transposition didactique. Ecologie de l'objet "Racine carrée" et analyse du curriculum, Unpublished Doctorate Thesis, Université Joseph Fourier, Grenoble

Bosch, M., & Gasco´n, J. (2006). Twenty-five years of the didactic transposition. ICMI Bulletin, 58, 51–65. (http://www.mathunion.org/ICMI/bulletin/)

Çağlarca, S., (1996). Perspektif çizim ve gölge çizimi. Ankara: Inkılap kitabevi.

Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique. Grenoble: La Pensée Sauvage.

Chevallard, Y. (2002). Organiser l’. étude. écologie et régulation. In J.-L. Dorier, M. Artaud,M. Artigue, R. (eds). Actes de la 11 e École d'Été de didactique des mathématiques- Corps- 21-30 Août 2001 (pp. 41-56). Grenoble: La Pensée Sauvage.

Divanlıoğlu, H. D. (1990). Perspektif. Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı 103.

Dönmez, A. (2002). Matematiğin öyküsü ve serüveni. Dünya matematik tarihi ansiklopedisi, Matematik sözlüğü. Cilt 1. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Erdogan, A. (2014). Conditions épistémiques de l’étude autonome des élèves relativement à l’algèbre et aux fonctions, en classe de Seconde française. Recherche en Didactique des Mathmématiques, 34 (2/3), 201-238.

Erdogan, A., Eşmen, E., & Fındık, S. (2015). Ortaokul matematik ders kitaplarında matematik tarihinin yeri: ekolojik bir analiz. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 54, 49-69.

Erdogan, A. (2015). Turkish primary school students’ strategies in solving a non-routine mathematical problem and some implications for the curriculum design and implementation. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, (Nisan), 1-27.

Gafney, L. (1965). Gaspard Monge and descriptive geometry. The Mathematics Teacher, 58(4), 338-344.

Köse, N. (2016). Didaktik dönüşüm teorisi. E. Bingölbali, S. Arslan ve İ. Ö. Zembat (Editörler), Matematik Eğitiminde Teoriler, (s. 393-412). Ankara: Pegem Akademi.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

MEGEP (2006). Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. 08.02.2013 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/insaat/moduller/Perspektif.pdf adresinden erişildi.

MEGEP (2007) Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. 09.04.12 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/makine_tek/moduller/kroki_perspektif_ve_yapim_resmi.pdf adresinden erişildi.

Mercıer A., Schubauer-Leonı M. L., Donck E., & Amıgues R. (2005), The intention to teach and school learning: The role of time. In Perret-Clermont A-N (ed). Time in mind. (pp. 141-154). Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Millİ Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Geometri Dersi (9-10.sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=71 adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Geometri Dersi (11.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=70 adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Geometri Dersi (12.sınıflar) Öğretim Programı, Ankara. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=179 adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Matematik Dersi (6-8.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. 08.02.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=33 adresinden erişildi.

Morehead, J. C. (1955). Perspectıve and projectıve geometrıes a comparıson. Rice Institute Pamphlet-Rice University. 09.08.2018 tarihinde https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/62737/article_RIP421_part1.pdf?sequence1 adresinden erişildi.

Morçöl, Y. (1972). Perspektifte Deformasyon, Doçentlik Tezi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü, İstanbul.

Özkan, B.M. (1996), Perspektif çizim tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir.

Parzysz, B. (1988). Knowing" vs "Seeing". Problems of the plane representation of space geometry. Educational Studies in Mathematics, 19 (1), 79-92.

Pyke, R. P. (2019). The Mathematics of Perspective Drawing: From Vanishing Points to Projective Geometry. 28.03.2019 tarihinde http://www.sfu.ca/~rpyke/perspective.pdf adresinden erişilmiştir.

Rajoson, L. (1988). L’analyse écologique des conditions et des contraintes dans l’étude des phénomènes de transposition didactique: trois études de cas, Unpublished Doctorate Thesis, Marseille University, Fransa.

Snow, C.S., & McLaughlin, T.F. (2005). The effects of teaching perspective in a structured and systematic way on still life drawing of Elementary Students. An empirical study. Educational Research Quarterly, 28(3), 18-27.

Treibergs, A. (2019). Mathematics of Perspective Drawing. University of Utah § Department of Mathematics- High School Program Lecture. https://www.math.utah.edu/~treiberg/Perspect/Perspect.htm

Treibergs, A. (2019). Mathematics of Perspective Drawing. University of Utah § Department of Mathematics- High School Program Lecture. https://www.math.utah.edu/~treiberg/Perspect/Perspect.htm


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515