The Effect of Kodaly method on the musical knowledge and skills of preservice teachers

Meral Mete, Mehlika Dündar

Abstract


The aim of this study in which quasi-experimental design was used to investigate the effect of Kodaly method on the musical knowledge and skills of preservice classroom teachers. It was carried out with 97 classroom teacher candidates including 54 in the experimental group and 43 in the control group. ‘’The Musical Hearing Test’’ (Gürgen, 2007) and “The Basic Music Knowledge Test” developed by the first author was used. Music lesson plans which were prepared based on Kodaly method were used for eight weeks. As a result of the study, statistically significant difference was found in favor of the experimental group for the melodic success sub-dimension of the Musical Hearing Test. When the changes within the groups were examined, it was seen the melodic and musical pitch success scores of the experimental group increased significantly. When the results of “Basic Music Knowledge Test” were examined, statistically significant difference was observed in favor of the experimental group in terms of all dimensions.


Keywords


Müzik eğitimi; Kodaly yöntemi; öğretmen adayları; müzik öğretim yöntemleri

Full Text:

PDF

References


Ali, F. (2017). Müzik ve müziğimizin sorunları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Andırıcı, Ö. (2006). İlköğretimde müzik derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin bir inceleme (İstanbul ili örneği). (Master thesis). Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Aycan, B. (2018). Dalcroze, Orff Schulwerk ve Kodaly yöntemlerinin müzik eğitiminde kullanımına ilişkin bir inceleme (Master thesis). Retrieved from: file:///C:/Users/user/Downloads/514768%20(2).pdf

Aydemir, E. (2018). Orta öğretim müzik öğretmenlerinin özel müzik öğretim yöntemlerini kullanmalarına ilişkin bir araştırma ( Master Thesis). Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Bowyer, J. O. II. (2010). Graduated sightsinging instruction: An adaptation of the kodály concept to teach sightsinging to the collegiate choir (Doctoral dissertation). Retrieved from: https://search.proquest.com/docview/854850297?accountid=11248

Bowyer, J. (2015). More than solfege and hand signs: philosophy, tools, and lesson planning in the authentic Kodály classroom. Music Educator Journal, 102(2), 69-76. Retrieved from: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0027432115611232

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Oxon: Routledge.

Çelik, B. (2001). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimi ve öğretimi konusundaki donanımları üzerine bir araştırma (Master thesis). Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Dergisi, (12)1, 145-168.

Dündar, M. (2001). Okul çalgıları. (unpublished lecture notes). Müzik Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dündar, M. (2003). Anaokulu ve ilköğretimin birinci yılında ritim eğitimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 171-180. Retrieved from: http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77377

Ercan, M. (2006). Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinin ilköğretim 1. devre müzik derslerine yönelik mesleki alan yeterliliklerinin incelenmesi (Master thesis). Retrieved from:: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Fritz, N. (2015). Improving music literacy skills through the Kodály concept and lutheran hymnody (Master thesis). Retrieved from: https://search.proquest.com/docview/1680027699/7FCB1F5BAC0F4D0FPQ/18?accountid=11248

Göğüş, G. (2009). Müzik öğretimi ve yöntemleri. Bursa: Star Ajans Matbaacılık.

Gürgen, E. T. (2006). Müzik eğitiminde yaratıcılığı geliştiren yöntem ve yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 557. Retrieved from: https://www.pegem.net/akademi/3-8306-Muzik-Egitiminde-Yaraticiligi-Gelistiren-Yontem-ve-Yaklasimlar.aspx

Gürgen, E. T. (2007). Orff-Schulwerk ve Kodály yönteminin vokal doğaçlama, müziksel işitme ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkileri. (Doctoral thesis) Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Kale, M. N. (2018). İlköğretim temel müzik eğitim programındaki (5-6-7 ve 8. sınıflar) (Orff-Kodaly-Dalcroze) müzik öğretim yöntemlerinin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri (Master thesis). Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Kalyoncu, N. (2006). Türkiye`de Orff-Schulwerk uygulamaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi örneği. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(2), 52-67. Retrieved from: http://www.yader.org/index.php/yader/article/view/yader.2006.018/yader.2006.018

Koç, E. (2006). Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin çocuk gelişimi ve eğitimi ile anasınıfı bölümlerinde okutulan müzik öğretimi derslerinin genel durumunun değerlendirilmesi. (Master thesis). Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Kürklü, E. (2010). Flüt öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerinin konulara göre etkililiğinin değerlendirilmesi. (Doctoral thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Leedy, P. D., & Ormrod, J. (2009). Practical research: Planning and design (ninth edition). Harlow: Pearson.

Luen, L. C., Ayob, A., Wong, C., & Augustine, C. (2017). Kodaly’s teaching method increasing preschool children’s solfege singing skills. International Journal of Academic Research in Business and Social Siences, 7(3), 340-347. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/317313016_Kodaly%27s_Teaching_Method_Increasing_Preschool_Children%27s_Solfege_Singing_Skills

Ministry of National Education. (2017). Sınıf öğretmeni özel alan yeterlikleri. Retrieved from: http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160532_8-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_sYnYf_YYretmenliYi_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_11.pdf

Nart, S. (2016, Kasım). Sınıf öğretmeni adaylarının “müzik öğretimi dersi” öncesi ve sonrasında ölçülen müzik öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning konferansında sunulan bildiri, Budapeşte, Macaristan. Retrieved from: https://books.google.com.tr/books?id=UkvLDQAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=IAC-GETL+2016&source=bl&ots=a0ToMRchM8&sig=ACfU3U3TjMSr2PKCpDPIHYZPvyhqZHydAA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj956Lx3JjkAhVD06YKHUqCBq4Q6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=IAC-GETL%202016&f=false

Orff Merkezi (10 February 2002). http://orffmerkezi.org/Hakkymyzda/ORFF-Merkezi/orff-merkezi.html

Öztürk, A. (2005). Türk eğitim sisteminin Orff öğretisi (Orff schulwerk) ile tanışmasındaki ilk elçi: Muzaffer Arkan. Orff Info Dergisi, 7. Retrieved from: http://www.orffmerkezi.org/Kaynaklar/Orffinfo/orffinfo.html

Ratcliffe, A. C. (2018). Movement and the Kodály approach. (Master thesis). Retrieved from: https://search.proquest.com/docview/2036645753/fulltextPDF/10D5B339E6B64C8EPQ/9?accountid=11248

Raymn, J. A. (2019). Learning new tricks: teacher self-improvement in Kodály Solfege study and its relation to student growth. (Master thesis). Retrieved from: https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1617&context=master201019

Say, A. (2002). Müzik sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

See, B. H. & Ibbotson, L. (2018). A feasibility study of the impact of the Kodály-inspired music programme on the developmental outcomes of four tofive yearolds in England. International Journal of Educational Research, 89, 10-21. Retrieved from: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0883035518302696?token=B504FF0BFD0FF0524C1084BB27E9A58942848AE495D0E6528014078043B355F185CC358A18E5C75AFD6950A6286174D2

Şen, Y. (2006). Okulöncesi dönemde, çocuğun gelişiminde müziğin önemi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 337-343. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/ataunisosbil/issue/2817/37943

Töreyin, A. M. (2015). Ses eğitimi temel kavramlar - ilkeler - yöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.

Türkmen, E. F. (2019). Müzik eğitiminde öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Türkmen, E. F., & Göncü, Özal İ. (2018). Amatör çocuk korosu üyelerinin Kodaly yönteminin koro çalışmalarında kullanımına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 13(10), 903-919.

Türkmen, E. F., & Pancar, A. (2018). Koro eğitiminde Dalcroze yönteminin müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı açısından değerlendirilmesi. Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 4(8), 12-35. doi: 10.5578/amrj.67096

Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi Yayınları.

Uçan, A., Yıldız, G., & Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı modül 9 ilköğretimde müzik öğretimi. Burdur: Milli Eğitim Bakanlığı.

Wolf, S. (2019). Literacy-based elementary music instruction and English language literacy acquisition (Thesis, Concordia University, St. Paul). Retrieved from: https://digitalcommons.csp.edu/teachereducation_masters/7

Yavuzer, H. (2012). Çocuk psikolojisi. (34. basım). İstanbul: Remzi.

Mete, M. (2019). Kodaly yönteminin sınıf öğretmeni adayların müziksel bilgi ve becerilerine etkisi (Doctoral thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yazıcı, T. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin tutumları. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 37, 433-445. Retrieved from: https://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3014

Yener, Y. A. (2011). Müziğin çocuklar ve yaşlılar için öncemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29(1), 119-124. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/pauefd/issue/11114/132894

Yüksek Öğretim Kurulu (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. Retrieved from: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/ogretmen-yetistirme-ve-egitim-fakulteleri.pdf

Yüksek Öğretim Kurulu (2018). Sınıf öğretmenliği lisans programı. Retrieved from5: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Sinif_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515