Developing and Implementing Prediction-Observation-Explanation Worksheets of Healthy Foods

Muammer Çalık, Zeynep Bayçelebi

Abstract


The aim of this study was to develop prediction-observation-explanation (POE) worksheets of healthy foods and to investigate their effects on grade 3 students’ conceptions. The sample of the study consisted of 10 grade 3 students at a primary school in the city of Bayburt. Within a pre-experimental research design, data were collected throughout a word association test (WAT), a conceptual understanding test (CUT) and POE worksheets. The results showed that even though the number of the response words in post-WAT (f=256) was higher than in pre-WAT (f=212), there was no statistically significant difference between the students’ scores of pre- and post-WAT. However, a large Hedge’s g value and statistically positive change in scores of pre- and post-CUT pointed that the POE worksheets resulted in better conceptual understanding.In brief, the POE worksheets were effective at improving the students’ conceptions and awareness of healthy foods. In light of the results, the current study suggests using the POE worksheets for science teaching in primary schools.  

Keywords


Grade 3 Students, Healthy Foods, Prediction-Observation-Explanation Strategy, Science Education, Worksheet.

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman, A., Setyaningsih, C.A., & Jalmo, T. (2019). Implementating multiple representation based worksheet to develop critical thinking skills. Journal of Turkish Science Education, 16(1), 138-155. doi: 10.12973/tused.10271a

Abraham, R. M., Grzybowski, B. E., Renner, W. J. & Marek, A. E. (1992). Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), 105-120.

Akamca, G. & Hamurcu, H. (2009). Analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem-açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitimi. Yeni Dünya Akademik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4),1186-1206.

Alblas, E. E., Folkvord, F., Anschütz, J. D., Riet, J., Granic, I., Ketelaar, P. & Buijzen, M. (2018). Investigating the impact of a health game on implicit attitudes towards food and food choice behaviour of young adults. Appetite, 128, 294-302.

Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi (3. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Bahar, M. (2003). Misconceptions in biology education and conceptual change strategies. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(1), 55-64.

Bahar, M., Johnstone, A. H. & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. & Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme (Ed. Mehmet Bahar). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Bahar, M. & Özatlı, N. S. (2003). Kelime ilişkilendirme yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 134-141.

Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı laboratuar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilen, K. & Köse, S. (2012). Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayalı etkili bir strateji: Tahmin-gözlem-açıklama (TGA) “Bitkilerde büyüme ve gelişme”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 121-134.

Bilici, S. & Köksal, E. (2013). Okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik beslenme önerileri ve menü programları. Ankara: Koza Yayıncılık.

Brown, J., Colson, G., Serre, G. & Mangan, N. (2016). Summer garden programs improve children’s food knowledge and preferences: Evidence using stated and revealed preference measures. HortTechnology, 26(2), 133-140.

Bulut, A., Nalbant, H. & Çokar, M. (2002). Ergenlerin sağlık bilincinin geliştirilmesi projesi: Ergenler ve sağlık durum raporu. İstanbul: Kadın ve çocuk sağlığı eğitim ve araştırma birimi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Büyük, E. & Topçu, S. (2015). İki farklı ilkokulda okuyan birinci sınıf öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktiviteleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 10-15.

Charry, K. (2014). Product placement and the promotion of healthy food to pre-adolescents. International Journal of Advertising, 33(3), 599–616.

Contento, I. (2008). Nutrition Education: Linking research, theory, and practice. Sudbury, MA: Jonesand Bartlett Publishers.

Coştu, B., Ayas, A., Açıkkar, E. & Çalık, M. (2003). Çözünürlük konusu ile ilgili kavramlar ne düzeyde anlaşılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 13-28.

Cotugna, N. & Vickery, E. C. (2005). Nutrition students enhance school health education. Health Education, 105(3), 228-236.

Çalık, M. (2013). Effect of technology-embedded scientific inquiry on senior science student teachers’ self-efficacy. Eurasia Journal of Mathematics, Science &Technology Education, 9(3), 223-234 .

Dalan, H. (2010). Liselerde obezite ve sağlıklı beslenme konularında öğrencilerin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.

Demirezen, E. & Cosansu, G. (2005). Adölesan çağı öğrencilerde beslenme alıskanlıklarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14(8), 174-178.

Díaz, F. J., Pleite F. M., Paz, J. M. & García, P. G. (2012). Consumer knowledge, consumption, and willingness to pay for organic tomatoes. British Food Journal, 114(3), 318-334.

Dixey, R., Sahota P., Atwal, S. & Turner, A. (2001). Children talking about healthy eating: Data from focus groups with 300 9–11-year-olds. British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, 26, 71–79.

Driver, R. & Bell, B. (1986). Students’ thinking and the learning of science: A constructivist view. School Science Review, 67, 443-456.

Ekim, A. (2016). The effect of parents’ self-efficacy perception on healthy eating and physical activity behaviors of Turkish preschool children. Comprehensive Child and Adolescent Nursing, 39(1), 30–40.

Er Nas, S., Şenel Çoruhlu, T., Çalık, M., Ergül, C., & Gülay, A. (2019). Öğrenme güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerine yönelik fen deneyleri kılavuzunun etkililiğinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(3), 501-534. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.484937

Esmaeilpour, F., Hanzee, H. K., Mansouriani, Y. & Khounsiavash, M. (2018). Children’s food choice: Advertised food type, health knowledge and entertainment. Journal of Food Products Marketing, 24(4), 476-494.

Fidancı, E. B., Akbayrak, N. & Arslan, F. (2017). Assessment of a health promotion model on obese Turkish children. The Journal of Nursing Research, 25(6), 436-446.

Folkvord, F., Anschütz, J. D. & Buijzen, M. (2016). The association between BMI development among young children and (un)healthy food choices in response to food advertisements: A longitudinal study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(16), 1-7. doi: 10.1186/s12966-016-0340-7.

Gerrits, J., O’Hara, R., Piko, B., Gibbons, F., Ridder, D., Keresztes, N., … de Wit, J. B. F. (2010). Self-control, diet concerns and eater prototypesinfluence fatty foods consumption of adolescents in three countries. Health Educatıon Research, 25(6), 1031–1041.

Göbel, P. (2016). Ebeveynlere verilen beslenme eğitiminin çocukların besin seçimine etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gurel, S. & İnan, G. (2001). Çocukluk çağı obezitesi tanı yöntemleri, prevalansı ve etyolojisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 39-46.

Güngör, S. N. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarına tahmin-gözlem-açıklama (TGA) yöntemiyle biyolojik konu ve kavramların öğretiminin başarı, kalıcılık ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Günlü, Z. & Derin, O. (2012). Televizyon reklamlarının okul çağı çocuklarının besin seçimi üzerine etkisinin bir İncelemesi. Selçuk İletişim, 7(3), 62-77.

Güven, E. (2011). Çevre eğitiminde tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hamulka, J., Wadolowska, L., Hoffmann, M., Kowalkowska, J. & Gutkowska, K. (2018). Effect of an education program on nutrition knowledge, attitudes toward nutrition, diet quality, lifestyle, and body composition in polish teenagers. The ABC of healthy eating project: Design, protocol, and methodology. Nutrients, 10(10), 1439, doi:10.3390/nu10101439.

Kabapınar, F. M., Sapmaz, N. A. & Bıkmaz, F. H. (2003). Aktif öğrenme ve öğretme yöntemleri, fen bilgisi öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (EAUM) Yayınları.

Kabataş Memiş, E. & Ezberci Çevik, E. (2018). Argumentation based inquiry applications: Small group discussions of students with different levels of success. Journal of Turkish Science Education, 15(1), 25-42. doi: 10.12973/tused.10219a

Kararo, M., Orvis, K. & Knobloch, N. (2016). Eat your way to better health: Evaluating a garden-based nutrition program for youth. HortTechnology, 26(5), 663-668.

Kearney, M., & Treagust, D. F. (2000, April). An investigation of the clasroom use of prediction-observation-explanation computer tasks designed to elicted and promote discusssion of students’ conception of force and motion. The Annual Meeting of The National Association for Research in Science Teaching, New Orleans.

Kearney, M. & Treagust, D. F. (2001). Constructivism as a referent in the design and development of a computer program using interactive digital video to enhance learning in physics. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 64-79.

Kennedy, B. M., Ryan H. D., Johnson D. N., Harsha, W. D., Newton N. L., Champagne, M.C., Allen, H. R. & Katzmarzyk, P. T. (2015). Baton rouge healthy eating and lifestyle program (BR-HELP): A pilot health promotion program. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 43, 95–108.

Kılınç, F. & Çağdaş, D. (2012). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, 47, 181-188.

Kıryak, Z. & Çalık, M. (2018). Improving grade 7 students’ conceptual understanding of water pollution via common knowledge construction model. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(6), 1025–1046.

Köseoglu, F., Tümay, H. & Kavak, N. (2002, Eylül). Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi- Tahmin et- Gözle- Açıkla- ‘Buz su ile kaynatılabilir mi?.V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitim Kongresi’nde sunulan bildiri, ODTÜ Kültür Merkezi, Ankara.

Kupolati, M., Gericke, G. & MacIntyre, U. (2015). Teachers’ perceptions of school nutrition education’s influence on eating behaviours of learners in the Bronkhorstspruit District. South African. Journal of Education, 35(2), 1-10.

Kurt, E. & Altun, T. (2014). Televizyon reklamlarının ilkokul öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarına etkisi üzerine inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7), 393-408.

Lee, S., Jin, N. & Kim, H. (2013). Relationships among knowledge of healthy food, health concern, and behavioral intention: Evidence from the United States and South Korea. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 14, 344–363.

Lin, M., Pan, L., Han, J., Li, L., Jiang, J. & Jin, R. (2016). Behavioral intervention reduces unhealthy eating behaviors in preschool children via a behavior card approach. Journal of Huazhong University of Science Technology, 36(6), 895-903.

Ling, J., Robbins, L. & Hines Martin, V. (2016). Perceived parental barriers to and strategies for supporting physical activity and healthy eating among head start children. Journal of Community Health, 41, 593–602.

Lytle, L. A. (2002). Nutritional issues for adolescents. Journal of American Dietetic Association, 102(3), 8-12.

Malakellis, M., Hoare, E., Sanigorski, A., Crooks, N., Allender, S., Nichols, M. & Millar, L. (2017). School-based systems change for obesity prevention in adolescents: Outcomes of the Australian capital territory ‘it’s your move!’. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 41(5), 490-496.

Maşeroğlu, P. (2016). Tahmin gözlem açıklamaya dayalı etkinliklerim 8. sınıf öğrencilerinin kimya kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirmelerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.

Matthews, T., O'Neill, E., Kostelis, K., Jaffe, D. & Vitti, S. (2015). Physical activity and aelf-effisacy in physical activity and healthy eating in an urban elementary setting. American Journal of Health Education, 46, 132–137.

McGregor, L. & Hargrave, C. (2008, March). The use of predict-observe explain with on-linediscussion boards to promote conceptual change in the science laboratorylearning environment. Paper presented at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Las Vegas, Nevada, USA.

Merdol, T. K. (1999). Okul öncesi eğitim veren kişi ve kurumlar için beslenme eğitim rehberi. İstanbul: Özgür Yayınları.

Mısır, N. & Saka, A. Z. (2012). Fizik öğretiminde iletkenlik sığası konusunda tga yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen etkinliklerin uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 305-313.

Michaelidou, N. & Hassan, L. M. (2008). The role of health consciousness, food safety concern and ethical identity on attitudes and intentions towards organic food. International Journal of Consumer Studies, 32(2), 163-170.

Ogunsile, S. E. & Ogundele, B. (2016). Effect of game-enhanced nutrition education on knowledge, attitude and practice of healthy eating among adolescents in Ibadan, Nigeria. International Journal of Health Promotion and Education, 54(5), 207-216.

Özatlı, N. S. (2006). Öğrencilerin biyoloji derslerinde zor olarak algıladıkları konuların tespiti ve boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni tekniklerle ortaya konması (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Özdemir, H., Köse, S. & Bilen, K. (2012, Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını gidermede tahmin et-gözle-açıkla stratejisinin etkisi: Asit – baz örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde.

Özmen, H. (2019). Deneysel araştırma yöntemi. Eğitimde araştırma yöntemleri (Editörler: H. Özmen & O. Karamustafaoğlu) (s.198-226). Ankara: Pegem Akademi.

Peach, E. & Martin, J. (2017). Utilising implementation intentions to promote healthy eating in adolescents, utilising implementation intentions to promote healthy eating in adolescents. Health Psychology and Behavioral Medicine, 5(1), 1-13.

Raiha, T., Tossavainen, T., Turunen, H., Enkenberg & J., Halonen, P. (2006). Adolescents’ nutrition health issues: Opinions of Finnish seventh-graders. Health Education, 106(2), 114-132.

Rauber, S. B., Castro, H. O., Marinho, A., Vicente, J. B., Riberio, H. L., Monteiro, L. Z., et al. (2018). Effects of a physical activity and nutritional intervention in overweight and obese children through an educational and recreational camp. Nutrition and Health, 24(3), 145-152.

Ruiz-Primo, M.A. & Furtak, E. (2004, April). Informal assessment of students’ understanding of scientific inquiry. Paper presented at the American Educationual Research Association annual meeting, San Diego, CA.

Sarıkaya, N. (2007). Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması. Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, 14(2), 110-125.

Savaşhan, Ç., Sarı, O., Aydoğan, Ü. & Erdal, M. (2015). İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 19(1), 14-21.

Say, F.S. & Özmen, H. (2018). Effectiveness of concept cartoons on 7th grade students’ understanding of “the structure and properties of matter.” Journal of Turkish Science Education, 15(1), 1-24. doi: 10.12973/tused.10218a

Schifferstein, H. N. J. & Oude-Ophuis, P. A. M. (1998). Health-related determinants of organic food consumption in the Netherlands. Food Quality and Preference, 9(3), 119-133.

Sezek, F., Kaya, E. & Doğan, S. (2008). Üniversite öğrencilerinin genel beslenme alışkanlıkları, katkılı besinler hakkındaki bilgi, görüş ve tutumları. Çankaya Üniversitesi Fen –Edebiyat Fakültesi Sanat ve Bilim Dergisi, 1(10), 117-134.

Sharma, B., Harker, M., Harker, D. & Reinhard, K. (2010). Youth transition to university in Germany and Australia: an empirical investigation of healthy eating behaviour. Journal of Youth Studies, 13(3), 353-367.

Sıyez, D. (2008). Health-enhancing behaviors among high school students in Turkey. The High School Journal, 92(1), 46-55.

Soyluoğlu, B. (2003). Çağdaş sağlık anlayışı. http: // www. bilkent. edu. tr /~ bilheal/ aykonu/ Ay2003/ kasim03/ cagdassaglik adresinden 11 Kasım 2018 tarihinde edinilmiştir.

Stang, J. & Bayerl, C. T. (2003). Position of the american dietetic association: Child and adolescent food and nutrition programs. Journal of American Dietetic Association, 103(7), 887-893.

Şimşek, I., Yabancı, N. & Turan, Ş. (2009). Okul çağı çocuklarının beslenme çantalarının değerlendirilmesi. Aile Toplum ve Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5(19), 99-110.

Tao, P. K., & Gunstone, R. (1999a). Conceptual change in science through collaborative learning at the computer. International Journal of Science Education, 21(1), 39–57.

Tao, P. K. & Gunstone, R. F. (1999b). The process of conceptual change in force and motion during computer-supported physic instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 859-882.

Tekin, S. (2006, Eylül). Tahmin-gözlem-açıklama stratejisine dayalı fen bilgisi laboratuar deneyleri tasarlanması ve bunların öğrenci kazanımlarına katkılarının irdelenmesi. VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Theron, W. & Egal, A. (2012). Impact of nutrition education on nutrition knowledge of public school educators in South Africa: A pilot study. Health SA Gesondheid, 17(1), 1-8.

Thomas, M. (2005). Post-16 students’ perceptions to health and healthy eating in Welsh secondary schools. Health Education, 105(2), 89-102.

Tongaç, E. (2006). Farklı öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin fen bilgisi dersi dolaşım sistemi konusundaki bilişsel yapılarına etkilerinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Tzeng, M. S. (2008). From dietary guidelines to daily food guide: The Taiwanese experiences. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 17(1), 59–62.

URL-1, https://www.kanald.com.tr/yemek-tarifleri/hamur-isleri/tandir-ekmegi/19197 Erişim tarihi: 25 Şubat 2017.

Ustaahmetoğlu, E. & Toklu, T. İ. (2015). Organik gıda satın alma niyetinde tutum, sağlık bilinci ve gıda güvenliğinin etkisi üzerine bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 197-211.

Ünver, Y. & Ünüsan, N. (2004). Okul öncesinde beslenme eğitimi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 529-551.

Watson, L. C., Kwon, J., Nichols, D. & Rew, M. (2009). Evaluation of the nutrition knowledge, attitudes and food consumption behaviors of high school students before and after completion of a nutrition course. Family and Consumer Sciences Research Journal, 37(4), 523-534.

Weybright, E. H., Mertrinez, A. D., Varrella, G., Deen, M. K. & Wright, K. (2018). Teens as teachers: positive outcomes and recommendations for promoting healthy nutrition in adolescents. Journal of Youth Development, 13(3), 43-60.

White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing understanding. London: The Falmer Press.

WHO/UNESCO/UNICEF (1992). Consultation on strategies for implementing comprehensive school health education/promotion programmes. Comprehensive School Health Education: Suggested Guidelines for Action, World Health Organisation, Copenhagen.

Wilson, B. S. (2018). An evaluation of change in nutritıon knowledge based on the myplate curriculum for 5th grade students (Unpublished master’s thesis). University of D’Youville College, Dietetics,, Buffalo, NY.

Wu, Y.T. & Tsai, C. (2005). Effects of constructivist-oriented instruction on elementaryschool students’ cognitive structures. Journal of Biological Education, 39(3), 113-120.

Yoong, S. L., Nathan, L., Wolfenden, L., Wiggers, J., Reilly, K., Oldmeadow, C., … Williams, C. M. (2016). CAFÉ: A multicomponent audit and feedback intervention to improve implementation of healthy food policy in primary school canteens: A randomised controlled trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(1), 126.

Young, I. & Williams, T. (1989). The healthy school. Edinburgh: Scottish Health Education Group, World Health Organization.

Yücel, Ö. E. & Özkan, M. (2014). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre algılarının kelime ilişkilendirme aracılığıyla belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 41-56.

Zitsman, J. L., Inge, T. H. & Reichard, K. W. (2014). Pediatric and adolescent obesity: Management, options for surgery, and outcomes. Journal Pediatric Surgery, 49(3), 491-494.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515