Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Environmental Ethics

Özdemir Dikicigil, Ali Ekber Gülersoy

Abstract


Aim of this study is to determine environmental ethic perception of prospective social studies teachers. In the study, descriptive survey model was used. Research sample consists of prospective social studies teachers studying in Buca Faculty of Education at Dokuz Eylul University. "Personal Information Form” and "Environmental Ethics Awareness Scale" developed by Özer (2015) were used as data collection tools. After application of data collection tools, data were gathered, and findings about research problem and sub problems were presented. Relationships between environmental ethics awareness level and personal characteristics, such as age, gender, grade level and settlement area etc. were examined, by analyzing findings in computer via SPSS program. As a result of the significant differences obtained in the findings, it revealed that female students were more conscious of environmental ethics than male students. It is also seen that the awareness of environmental ethics has decreased with increased age. Likewise, it was concluded that the grade level was inversely proportional to the awareness of environmental ethics and it was understood that the place of residence did not have a meaningful impact on the awareness of environmental ethics. In conclusion part of the study, recommendations were made that studies on environmental ethics be implemented upon different samples by different variables, and that environmental ethics awareness level be improved.

Keywords


Social studies, environment, environmental ethics, environmental issues, preservice teachers

Full Text:

PDF

References


Des Jardins, J.R. (2006). Çevre etiği. Çeviren: Ruşen Keleş, 1, Ankara: İmge Kitabevi.

Dikici, B. (2013). Bilim ve etik mühendislik etiği ve meslek etiği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Van.

Ertan, B. (2004). 2000’li Yıllarda Çevre Etiği Yaklaşımları ve Türkiye. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 93-108.

Fegebank, B. (1990), Environmental education a task for home economists. Muğla Üniversitesi.

Geray, C. (1995). Çevre koruma bilinci ve duyarlılığı için halk eğitim. Yeni Türkiye Özel Sayısı, 5, 665.

Gümüş N., Gülersoy A.E. ve Avcı G. (2017). Arazi kullanım bilincinin üniversite öğrencileri açısından değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 56, (5), 351-367.

Joshi, P., Marri, A. R. (2006). An economics methods course? The Social Studies, September/October, 197-203.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Mahmutoğlu, A. (2010). Türkiye’de kırsal çevre etiği konusunda mülki idare amirlerinin görüşleri. Türk İdare Dergisi, 468, 103-130.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB.

Özer, N. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre etiğine yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nevşehir.

Yang, T. (2006). Towards an egalitarian global environmental ethics, Environmental Ethics and International Policy, UNESCO, 23-45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515