The Adaptation of Children's Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised (CKAQ-R) to Turkish: Validity and reliability study

Yasin Yılmaz, Fulya Cenkseven Önder

Abstract


The purpose of this study is to investigate the psychometric properties of the Turkish form of Children’s Knowledge of Abuse Questionnaire revised by Tutty (1997). The sample of the study was composed of 476 female (47.4%) and 528 male (52.6%) students who were enrolled in primary and secondary schools. The construct validity was analyzed using the Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Similar Scale Validity methods. The CFA results indicated that the Bad Touch sub-scale was composed of 22 items, and the Good Touch sub-scale was composed of 8 items, which formed a 30-item questionnaire. The model which was tested based on the results was found to have very good fit indices, and the dimensions obtained fit the original form of the questionnaire. The Spearman rank correlation coefficient between the questionnaire and the Good Touch Bad Touch Scale (Çeçen and Kaf Hasırcı, 2013) used for Similar Scale Validity was found .62 (p<.001). Reliability analysis indicated the KR-21 coefficient as .74. The results showed that the Children's Knowledge of Abuse Questionnaire was a valid and reliable tool for measuring children’s knowledge about sexual abuse.


Keywords


Child sexual abuse; Scale adaptation; Validity; Reliability

Full Text:

PDF

References


Akbaș S, Turla A, Karabekiroğlu K, Şenses A, Karakurt M.N., Tașdemir G.N. ve Böke Ö. (2009) Adli makamlarca çocuk psikiyatrisi polikliniğine gönderilen cinsel istismara uğramıș çocukların istismar şekilleri, ruhsal ve fiziksel muayene özellikleri. Adli Bilimler Dergisi; 8(1):24-32.

Akyüz, G., Şar, V., Kuğu, N. ve Doğan, O. (2005). Reported childhood trauma, attempted suicide and self-mutilative behavior among women in the general population. European Psychiatry, 20: 268–273

Alikaşifoğlu, M. ve Erginöz, E. (2006). Sexual Abuse Among Female High School Students in İstanbul, Turkey, Child Abuse & Negl. 30: 247–255

Bahar, G., Savaş, H. A. ve Bahar, A. (2009). Çocuk İstismarı ve İhmali: Bir Gözden Geçirme, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(4): 51-65.

Büyüköztürk, Ş. (2007) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Ceylan, A., Tuncer, O., Melek, M., Akgün, C., Gülmehmet, F. ve Erden, Ö. (2009). Van Bölgesindeki Çocuklarda Cinsel İstismar, Van Tıp Dergisi, 16 (4):131-134

Chen, Y., Fortson, B.L. & Tseng, K. (2012) Pilot Evaluation of a Sexual Abuse Prevention Program for Taiwanese Children. Journal of Child Sexual Abuse, 21:621–645

Church, P., Forehand, R., Brown, C. & Holmes, T. (1988). The prevention of sexual abuse: Examination of a program with kindergarten-age children. Behaviour Therapy, 19, 429-435.

Çeçen-Eroğlu, A. R. ve Kaf Hasırcı, Ö. (2013). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel İstismarı Önleme Psiko-eğitim Programının Etkililiğinin Sınanması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2) :719-729

Çengel-Kültür, E., Çuhadaroğlu-Çetin, F. ve Gökler. B. (2007). Demographic and clinical features of child abuse and neglect cases. The Turkish Journal of Pediatrics, 49: 256-262

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014) Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (Üçüncü baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Daigneault, I., Hébert, M., Mcduff, P. & Frappier, J. (2012). Evaluation of a Sexual Abuse Prevention Workshop in a Multicultural, Impoverished Urban Area. Journal of Child Sexual Abuse, 21:521–542

Davis, M. K. & Gidyez, C.A.(2000). Child Sexual Abuse Prevention Programs: A Meta-Analysis. Journal of Clinical Child Psychology, 29 (2), 257–265

Del Campo Sanchez, A., & Sanchez, F. (2006). Evaluation of schoolbased child sexual abuse prevention program [Evaluacion de un programa de prevencion de abusos sexuales a menores en Educacion Primaria]. Psicothema, 18, 1–8.

Demirci, Ş., Doğan, K.H., Erkol, Z. ve Deniz, İ. (2008). Konya'da Cinsel İstismar Yönünden Muayenesi Yapılan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J. Foren. Med. 5(2): 43-9

Dünya Sağlık Örgütü (WHO). (1999). Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, 29–31 March 1999, WHO, Geneva. Word Health Organization: Geneva.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO). (2014). Global Status Report On Violence Prevention, WHO, Geneva. Word Health Organization: Geneva. (ISBN 978 92 4 156479 3)

Gelfand, D. M. & Drew, C. J. (2003). Understanding Child Behaviour Disorders (4. ed), Wadsworth Pres, USA

Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z. ve Aydoğan, S. (2002). Anneleri Tarafından Çocuklara Uygulanan Duygusal ve Fiziksel İstismar/İhmal Davranışı ve Bunu Etkileyen Faktörler Cumhuriyet. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (3):128 – 134

Muthen, B., & Muthen, L. (2009). MPlus 5.21 Base program and combination add-on. MPlus user’s guide.

Oldfield, D., Hays, B. J., & Megel, M. E. (1996). Evaluation of the effectiveness of project trust: An elementary school-based victimization prevention strategy. Child Abuse & Neglect, 20, 821–832.

Ovayolu, N., Uçan, Ö. ve Serindağ, S. (2007). Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2 (4): 13-22

Rispens, J., Aleman, A., & Goudena, P.P., (1997). Prevention of child Sexual Abuse Victimization: A Meta-Analysis of School programs. Child Abuse & Neglect, 21 (10): 975-987

Sözen, M.Ş., Elmas, İ., Sözen, A. ve Fincancı, Ş.K. (1999). Aile içi bir istismar olgusu. Adli Tıp Bülteni, 4(3): 109-12.

Taner, Y. ve Gökler, B. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri, Hacettepe Tıp Dergisi, 35: 82- 86.

Thompson, C. L., Rudolph, L. B., & Henderson, D. A. (2004), Counselling Children, (6 ed.), Brooks-Cole Pres, USA

Tıraşçı,Y. ve Gören, S., (2007). Çocuk İstismarı ve İhmali. Dicle Tıp Dergisi, 34 (1): 70-74

Tutty, L. (1992). The ability of elementary school aged children to learn child sexual abuse prevention concepts. Child Abuse & Neglect, 16, 369-384.

Tutty, L.M. (1995) The revised Children's Knowledge of Abuse Questionnaire: Development of a measure of children's understanding of sexual abuse prevention concepts. Social Work Research, 19(2): 112-120

Tutty, L. M. (1997). Child sexual abuse prevention programs: Evaluating ‘‘Who do you tell.’’ Child Abuse & Neglect, 21, 869–881.

Tutty, L. M. (2000). What children learn from sexual abuse prevention programs: Difficult concept and developmental issues. Research on Social Work Practice, 10, 275–300.

Yılmaz, G., İşiten, N., Ertan, Ü. ve Öner, A. (2003) Bir çocuk istismarı vakası. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları dergisi, 46: 295-298

Zhang , W., Chen, J., Feng, Y., Li, J., Zhao, X., & Luo, X. (2013). Young children’s knowledge and skills related to sexualabuse prevention: A pilot study in Beijing, China. Child Abuse & Neglect. 37: 623– 630

Zoroğlu, S.S, Tüzün, Ü., Şar V., Öztürk, M., Eröcal Kora, M. ve Alyanak B.,(2001). Çocukluk dönemi istismar ve ihmalinin olası sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2(2):69-78


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515