Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Alan Sınavı ile İlgili Görüşleri

Medera Halmatov, Emine Kızıltaş

Abstract


Nitelikli öğretmen yetiştirme ve öğretmen istihdamı ülkemizin kuruluşundan bu yana güncelliğini kaybetmeyen bir konudur. Çünkü eğitim, bir ülkenin gelişmesini ve ilerlemesini sağlar ve geleceğimizi belirleyecek olan nesillerimize doğru yol gösterir. Bu da ancak gerekli yeterliliklere sahip, kaliteli eğitim verebilecek öğretmenler ile gerçekleşir. Bu araştırmanın amacı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği dördüncü sınıfta okuyan öğretmen adaylarının alan sınavı ile ilgili görüşlerini öğrenmektir. Araştırmada nitel araştırmalarda sıkça kullanılan olgubilim-(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde dördüncü sınıfta okuyan 80 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, öğrencilerin alan sınavı ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış altı açık uçlu sorunun uygulanmasıyla elde edilmiştir. Soruların analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının alan sınavının yapılmasını gerekli gördüklerini fakat bu sınav için çok yeterli olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun ilk defa yapılacak bu sınavla ilgili kaygılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler sınavın sadece teorik olmasını da doğru bulmamaktadırlar

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515