Analysis of 1 st Grade Social Studies Curriculum 2018 in terms of Character Education

Nida Temiz

Abstract


. In Turkey, 1st grade social studies curriculum was updated by Ministry of National Education in 2018. The purpose of the study was to analyze the curriculum in terms of character education. In detail, the study aimed to find out which learning outcomes of the 1st grade social studies curriculum indicate which characters under which categories namely “knowledge,” “attitude,” and “skill.” The study was designed as document analysis of qualitative research.  The document was the 1st grade social studies curriculum updated in 2018. The data were analyzed using both descriptive and content analysis. One of the results was that all the learning outcomes of the curriculum addressed at least one character under one of three categories “knowledge,” “attitude,” “skill.” Another result of the study showed that the characters indicated by the learning outcomes of the 1st grade social studies curriculum were interdependency, sensitiveness, cooperation, good manners, kindness, responsibility, patriotism/citizenship, unity of family, respect. Moreover, the results showed that each character addressed by the 1st grade social studies curriculum has width content.

 


Keywords


Character education, social studies curriculum, primary education

Full Text:

PDF

References


Coşkun Keskin, S. (2012). Değer eğitiminde geçmişten günümüze bir ışık: “aile bilgisi dersi” model önerisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 117-156.

İbret, B. Ü., Karatekin, K. Ve Avcı, E. (2015). Sosyal bilgiler dersinde coğrafya öğretiminin değerler eğitimi açısından önemi. Millî Eğitim, 207, 5-23.

Kan, Ç. (2010). Sosyal bilgiler dersi ve değerler eğitimi. Millî Eğitim, 187, 138-145.

Keskin, Y. ve Öğretici, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde “duyarlılık” değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması: nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 143-181.

Kılınç, M. ve Ersoy, A. (2013). Hayat bilgisi dersi öğretim programının etik bilinç geliştirme açısından öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 109-126.

MEB. (2017). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul, 1, 2 ve 3. Sınıflar), Ankara.

Meydan, A. ve Bahçe, A. (2010). Hayat bilgisi öğretiminde değerlerin kazandırılma düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 20-37.

Savickiene, I. (2017). Conception of learning outcomes in the Bloom’s taxonomy affective domain. The Quality of Higher Education, 7, 35-58.

Yaşaroğlu, C. (2013). Hayat bilgisi dersi kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(7), 849-858.

Yaşaroğlu, C. (2013). “Hayat bilgisi” ile Singapur’daki “vatandaşlık ve ahlak eğitimi” derslerinin değerler eğitimi bağlamında karşılaştırılması. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(8), 1453-1461.

Yıldırım, N. ve Turan, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki değerlerin kazandırılma sürecine yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 420-437.

https://character.org/key-topics/what-is-character-education/performance-values/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515