The Effects of Computer Programming on Elementary School Students' Academic Achievement and Attitudes Towards Computer

Mustafa Coşar, Selçuk Özdemir

Abstract


Computer programming education for children in our country, new emerging and bringing together the right ingredients in order to achieve success in this field and application of information about the way the investigation is of utmost importance. According to many studies, the computer is seen by children as an entertainment, a game and a social media tools.  Additionally, many individuals consider to be a device that the computer is harmful to children. As a result, some negative thoughts, perceptions and attitudes are seen to occur. In this research, the children of computer programming training aim to reveal the effects of attitudes towards computers. Research, during the spring semester of the 2012-2013 academic year with a total of 58 elementary school students in 7th grade was conducted using a single-group quasi-experimental design. In the research, the academic achievement of the students in computer programming education was calculated according to the t-test analysis with the data obtained pre-test and post-test measurements. It was determined that there was a significant difference in academic achievement scores in favor of post-test. In the study, the attitude scale of the students' attitudes towards computer in the pre-test application mean score [t = 14.23; p <0.05] it was found that there was a significant difference in favour of the last application (X=162.55) with a higher mean than pre-test (X=106.29). As a result of computer programming education, students' attitudes towards computers has emerged as a positive effect. Furthermore, it was found that there was a positive correlation between students' academic achievement and their attitudes towards computer (Pearson Correlation Coefficient = 0.6).

Keywords


Computer programming; Kid’s programming; Academic achievement; Attitudes towards computer

Full Text:

PDF

References


Akçay, T., (2009), Bilgisayar Derslerinde Çocuk Programlama Dili Kullanımı ile İlgili Öğrenci ve Öğretmen Algıları,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B., ve Oğuz, B., (2008), Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 69-181. http://efd.mersin.edu.tr/

Alshare, K., Al-Dwairi, M., Akour, İ., (2003), “Student-Instructor Perception of Computer Technologies in Developing Countrise: The Case of Jordan”, The 136 Journal of Computer Information Systems, 43, 4; ProQuest Computing, s. 115, Summer 2003.

Altun, T., (2011), İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Trabzon İli Örneği, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.2, No.1, 69-86.

Coşar, M., (2013), Problem Temelli Öğrenme Ortamında Bilgisayar Programlama Çalışmalarının Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Eğilimi Ve Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çelik, H. C., Ceylan, H., (2009), Lise Öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 92-101. pauegitimdergi.pau.edu.tr.

Deniz, L., (1994), Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)‟nin Geçerlilik Güvenirlik, Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama Hazırlama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erdoğan, B., (2005), Programlama Başarısı ile Akademik Başarı, Genel Yetenek, Bilgisayara Karşı Tutum, Cinsiyet ve Lise Türü Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

İntel, “Dijital Aileler” Araştırması 2009, http://newsroom.intel.com/docs/DOC-1392 (Erişim Tarihi: 25.10.2012).

Keskin, S., (2006), Üstün ve Özel Yetenekli Çocukların Bilgisayara ve Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Keskinsoy, A., (2010), Mesleki Liselerde Görsel Programlama Başarısını Etkileyen Faktörler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü BÖTE Anabilim Dalı, İstanbul.

Kurt, S. A., Pelin, İ., Arslan, F. T., (2014), İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları, The Journal of Pediatric Research 2014;1(1):22-7.

Li X, Atkins MS., (2004), Early childhood computer experience and cognitive and motor development. Pediatrics 2004; 113:1715-22.

MEB, (2007), PISA 2006 Uluslararası Öğrenci Basarılarını Değerlendirme Programı Ulusal Ön Rapor. Ankara: MEB Eğitimi Arastırma ve Gelistirme Dairesi Baskanlığı. Erisim Adresi: http://earged.meb.gov.tr/pisa/dil/tr/pisa2006.html (Son erisim: 2 Ocak 2013).

Schwartz, J., Stagner, J. and Morrison, W., (2006), Kid’s Programming Language (KPL). The 33rd International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques, Boston, Massachusetts.

Özdemir, S., (2012), Çocuklar İçin Programlama, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-4362-81-3.

Özden, Y., (2011), PISA ICT 2009 Sonuçları Üzerine Görüşler...!, http://myozden.blogspot.com/2011/07/pisa-ict-2009-sonuclar-uzerine-gorusler.html., Erişim Tarihi: 26 Şubat 2013.

Papert, S., (1993), Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.

Url_1:http://banadersanlat.com/index.php/makaleler-125/eitim/4119-cocuklara-kod-programlama-oegretmek-icin-4-arac.html. Erişim Tarihi: 24.09.2012

Url_2:http://gundem.milliyet.com.tr/ilkokulda-yazilim-gelistirme-dersi/gundem/gundemdetay/18.11.2012/1628845/default.htm, Erişim Tarihi: 24.01.2013.

Ünaldı, A., (2011), Türkiye’nin Bilişim Karnesi 2011, TOBB Yazılım Meclisi Raporu, http://atifunaldi.com.tr/2011/12/05/turkiyenin-bilisim-karnesi-2011/ Erişim Tarihi: 20.02.2013.

Wang, L., Chen, Y. & Shi, J., (2007), Attitudes toward computers: A new attitudinal dimension, Cyberpsychology & Behavior, 10(5), 700-704.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515