The effects of life skills education program on problem behaviors and social skills of 4-year-old preschoolers

İsa Kaya, Mehmet Engin Deniz

Abstract


The purpose of this study was to evaluate the effects of the Life Skill Program on 4-year-old preschoolers. The problem behaviors and social skills of the preschoolers made up the dependent variable while “Life Skills Program” was the independent variable in the study in which pretest-posttest design was used with an experimental approach.  A total of 62 four-year-olds were divided into experimental (N=31) and control (N=31) groups. During 2012 Fall and 2013 Spring, the participants were selected from two state-funded preschools with random cluster sampling. Preschool and Kindergarten Behavior Scale (PKBS-2), which was developed by W. Merril in 1994 and adapted to Turkish children by Alisinanoğlu and Özbey (2009), was used as data collection tool. The dependent t-test and independent t-test were used for statistical comparisons.  The results indicated that the experimental group to which the life skill program implemented had statistically higher scores for Social Cooperation, Social Interaction and Social Independence compared to the pretest results while there was a meaningful decrease in their Externalizing Problems, Internalizing Problems, Antisocial and Self-Centered Problem Behaviors. The effects of the program lasted for 12 weeks. The Life Skills Program seemed to have positive effects on 4 year-old preschoolers as it helped them reduce problem behaviors and improve their social skills.

Keywords


Preschool education; Social development; Social skills; Problem behavior; Life skills program

Full Text:

PDF

References


Alisinanoğlu, F., & Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(173-198).

Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi (Vol. 2). Ankara: Kök yayınları.

Bacanlı, H. (2008). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Asal yayınları.

Bailey, D. B., & Wolery, M. (1992). Teaching infants and preschoolers with disabilities (Vol. 2. Baskı): Prentice Hall.

Baker-Henningham, H., Scott, S., Jones, K., & Walker, S. (2012). Reducing child conduct problems and promoting social skills in a middle-income country: cluster randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 201(2), 101-108.

Benítez, J. L., Fernández, M., Justicia, F., Fernández, E., & Justicia, A. (2011). Results of the Aprender a Convivir Program for development of social competence and prevention of antisocial behavior in four-year-old children. School Psychology International, 32(1), 3-19.

Birkan, B. (2002). Çocuklarda davranış sorunları ve başa çıkma yolları. Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 17, 18-20.

Bruder, M. B. (2010). Early childhood intervention: A promise to children and families for their future. Exceptional children, 76(3), 339-355.

Caldarella, P., & Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescents: A taxonomy of positive behaviors. School Psychology Review(26), 264-278.

Çifci, İ., & Sucuoğlu, B. (2004). Bilişsel süreç yaklaşımıyla sosyal beceri öğretimi (Vol. 4. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.

Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, E. S., Bozkurt, F., & Kurtilmaz, Y. (2011). Implementation of Turkish Version of First Step to Success Program for Preventing Antisocial Behaviors. Egitim ve Bilim, 36(161), 145.

Doss, L., & Reichle, J. (1991). Replacing excess behavior with an initial communicative repertoire. In J. Y. J. Reichle (Ed.), Implementing augmentative and alternative communication: Strategies for learners with severe disabilities (pp. 215-237). Baltimore MD Paul Brooks.

Durualp, E., & Aral, N. (2009). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi: Çankırı örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Ekinci, V., DENİZ. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı.

Ergenekon, Y. (2012). Sosyal yeterlikle ilişkili kavramlar ve sosyal yeterliğin bileşenleri Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi: Sosyal Beceri Yetersizliği Gösteren Çocuklar İçin (pp. 15-33). Ankara: Vize Yayıncılık.

Fischer, M., Rolf, J. E., Hasazi, J. E., & Cummings, L. (1984). Follow-up of a preschool epidemiological sample: Cross-age continuities and predictions of later adjustment with internalizing and externalizing dimensions of behavior. Child development, 55(1), 137-150.

Gewertz, C. (2003). Hand in hand. Education Week, 23(1), 38-42.

Gimpel, G. A., & Holland, M. L. (2003). Emotional and behavioral problems of young children: Effective interventions. New York: Guilford Pres.

Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (1990). Social skills rating system: MN: American Guidance Service.

Gresham, F. M., Sugai, G., & Horner, R. H. (2001). Interpreting outcomes of social skills training for students with high-incidence disabilities. Exceptional children, 67(3), 331-344.

Günindi, Y. (2010). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına uygulanan sosyal uyum beceri eğitimi programının çocukların sosyal uyum becerilerinin gelişimine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Günindi, Y. (2011). Bağımsız anaokullarına ve anasınıflarına devam eden çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 133-144.

Karaoğlu, M. (2011). Başarıya ilk adım erken müdahale programının 5-6 yaş grubu çocuklarının problem davranışlarına, sosyal becerilerine ve akademik etkinliklerle ilgilenme sürelerine olan etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi, ), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, İstanbul.

Larmar, S., Dadds, M. R., & Shochet, I. (2006). Successes and challenges in preventing conduct problems in Australian preschool-aged children through the Early Impact (EI) Program. Behaviour Change, 23(2), 121-137.

Lösel, F., & Beelmann, A. (2003). Effects of child skills training in preventing antisocial behavior: A systematic review of randomized evaluations. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 587(1), 84-109.

Olweus, D., Block, J., & Radke-Yarrow, M. (1986). Development of antisocial and prosocial behavior: Research, theories, and issues. New York: Academic Press.

Önder, A. (2003). Okul öncesi çocuklari için egitici drama uygulamalari. Istanbul: Morpa Kültür Yayinlari.

Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeği’nin (PKBS–2) geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.

Reid, J. B. (1993). Prevention of conduct disorder before and after school entry: Relating interventions to developmental findings. Development and psychopathology, 5(1-2), 243-262.

Rusby, J. C. (1999). Investigation of an activity-based assessment of peer interactions to identify preschool-age children in need of social interventions. (Ph.D Theses), University of Oregon.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 21-30.

Stoltz, S., Londen, M. v., Deković, M., Castro, B. O. d., & Prinzie, P. (2012). Effectiveness of individually delivered indicated school-based interventions on externalizing behavior. International Journal of Behavioral Development, 36(5), 381-388.

Ünal, H. (2006). Davranım bozukluğu tanısı alan ilköğretim öğrencilerine okullarda sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Walker, H. M., Kavanagh, K., Stiller, B., Golly, A., Severson, H. H., & Feil, E. G. (1998). First step to success: An early intervention approach for preventing school antisocial behavior. Journal of emotional and behavioral disorders, 6(2), 66-80.

Yukay, M. (2006). Okul öncesi dönemdeki çocukların kişilerarası ilişkilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış sosyal beceri eğitimi programının değerlendirilmesi. Paper presented at the I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515