Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programlarında Köy Okullarına Yönelik Düzenlemeler

Süleyman Çelenk

Abstract


ÖZ: Bu çalışmada,  eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti eğitim uygulamalarında, köy okulları eğitim programlarına verilen önemin vurgulanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada veriler doküman analizi yönteminden yararlanarak, cumhuriyet döneminde çıkarılan ilköğretim programlarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Cumhuriyet döneminin, köy okullarına yönelik ilk program düzenlemesi, 1927 Köy Okulları programı ile olmuştur. Bu düzenlemeyi; 1936 Köy Okulları Program Tasarısı, 1937 Eğitmenli Köy Okulları Programı ve 1939 Köy İlkokulları Program Projesi olmuştur. 1948 İlkokul Programında Köy okulların yönelik bazı içerik düzenlemelerine yer verilmiştir. 1962 Program Taslağı ve 1968 ilkokul programlarında durum birleştirilmiş sınıflı köy okullarının bir sorunu olarak ele alınmış ve bu soruna köklü bir çözüm arama çabasına bürünmüştür. 2005 yılı ve sonrası programlarında ise, birleştirilmiş sınıflı köy okulu sorunu genel program uygulamaları içinde çözülmeye çalışılmıştır.

 


Keywords


Anahtar sözcükler: Köy Okulu, Eğitim Programı, Birleştirilmiş Sınıflar

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


KAYNAKÇA

Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları.

Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEM Yayınları.

Cicioğlu, H. , (1985).Türkiye Cumhuriyeti’nde İlk ve Orta Öğretim, Ankara Üniversitesi Yayınları.

Çelenk vd. (2000). İlöğretim Programları ve Gelişmeler, Nobel Yayın ve Dağıtım.

Kapluhan, E. (2012), Atatürk Döneminde Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri, İstanbul: Marmara coğrfya Dergisi.

Kaya, Y. (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz, H.Ü. Döner Sermaye Basımevi.

Maarif Vekâleti, 1915. Mekatib-i iptidaiye-i Umumiye talimatnamesi.

Maarif Vekaleti (1913). Mekâtib-i İptidaiye Ders Müfredatı, Maarif Vekâleti Yayınevi.

TC Maarif Vekâleti (1924). İlk Mekteplerin Müfredat Programı, İstanbul Devlet Matbaası.

TC Maarif Vekâleti (1926). İlk Mektep Müfredat Programı, İstanbul Devlet Matbaası.

T.C. Maarif Vekaleti (1929). İlk Mektepler Talimatnamesi, İstanbul Devlet Matbaası.

T.C. Maarif Vekâleti (1930) İlk Mektep Müfredat Programı, İstanbul, Devlet Matbaası.

MEB (1927). Köy Mektepleri Müfredat Programı, MEB Yayınları.

MEB (1968). İlkokul Programı, İstanbul Milli Eğitim Basımevi.

MEB (1938). Eğitmen Kılavuzları, Tarım ve Kültür Bakanlıkları Köy Eğitmenleri Yetiştirme Neşriyatı.

MEB (1936). İlkokul Programı, MEB Yayınları.

MEB (1939). Köy İlkokul Program Projesi, Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (1937). 3238 Sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu, Bkz. 1942 Eğitmen Kılavuzu, MEB Yayınları..

MEB, (1965). İlkokul Programı Taslağı, MEB Yayınları.

MEB, (1952). Köy Okullarında Birleştirilmiş Sınıflar İçin Program Taslağı. MEB Yayınevi.

MEB (1948). 1948 İlkokul Programı, Milli Eğitim Basımevi.

MEB (1962). İlkokul Program Taslağı, MEB Yayınları.

MEB (1968). İlkokul Programı, MEB Yayınları.

MEB (2005). İlköğretim Okulları Programı, Anı Yayıncılık.

T.C. Kültür Bakanlığı (1936). Köy Okulları Müfredat Programı Taslağı, İstanbul, Devlet Matbaası.

T.C. MEB (1946). Köy ve Bölge Meslek Kursları, MEB Basımevi.

Sarı, E, Uz, (2017), “Cumhuriyet Döneminde Köy Eğitmen Kursları”, Turkish History Education Journal, Spring.

Sözalan, S. (1963). İlköğretimde Deneme Okulları. Eğitim Araştırmaları ve Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515