Müzikte Dinleme, Dinleme Türleri Ve Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dinleme Yaklaşımları

Cansel Şenoğlu Özdemir, Ajda Aylin Can

Öz


Bu araştırmada, ‘müzikte dinleme’nin yeri, önemi, dinleme türleri ve müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin müzik dinleme yaklaşımlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan anket kapalı ve açık uçlu olmak üzere toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Anket uygulaması Harran Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören I., II., III. ve IV. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır (N=220).  Araştırma sonucunda, öğrencilerin genel müzik ve çalgı eğitiminde eğitimini almakta oldukları müzik türlerini dinleme oranının düşük olduğu, müzik dinlemeye özel bir zaman ayırmaları, sadece müziğe odaklanarak dinlemeleri ile aktif dinleme yaklaşımına yakın oldukları, ancak severek dinledikleri müzik türünde, çalgılarına yönelik ve klasik müzik türünde besteci ve yorumcu bilgilerinin eksik olduğu, dinledikleri müziği beğenme ve beğenmeme sebeplerini ifade etmede güçlük çektikleri görülmüştür.

 

 


Anahtar Kelimeler


Müzik dinleme; dinleme türleri; aktif dinleme; pasif dinleme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515