The Evaluation of Elements Regarding Family Training Included in the Works of Some Turkish Scholars between IX.-XII. Centuries

Kalipa Atemova, Pusat Pilten, Aliya Kuralbayeva

Abstract


It is seen that the main objective of the reforms realized in Kazakhstan and many Turkish societies especially about education is to ensure that the young generation adapts to the changing society in line with global demands. For the goals and objectives in this direction to be realized as a whole, it is clear that it would be appropriate to start the transformation with parenting education. When the history of pedagogy is examined, it is seen that the influence of Turkish culture is of great importance in the parenting education systems of Turkish societies. In this respect, today, the usage of extant parenting education elements in the education of future generation by examining the historical process in the formation of a spiritually developing consciousness and in reestablishing the tradition of humanitarian values should be accepted as a reality of the present. Accordingly,this study, which aims to evaluate elements regarding family training in the works of some Turkish scholars between IX.-XII. centuries was organized in the form of qualitative research. Document analysis was used as data collection method. In this study, the works of Al-Farabi, Yusuf Khass Hajib , Mahmud al-Kashgari and Hodja Ahmet Yesevi, who lived in the mentioned period, were considered as the main sources. In specified sources it was found that the personal aspect of  training, the generalization of training, the optimism of training, the connection of training with nature, the connection of training with  religion, the integrity and complexity of  training, the age and peculiarities of the child in training were emphasized.


Keywords


IX.The Evaluation of Centuries Turkish scholars; Family education in Turkish societies; Family; Rules of education in family; Characteristics of education

Full Text:

PDF

References


Аhmetov, Т.A. (2003). Jusıp Balasagunidin telim - terbiyelik ideyaları: pedagogika gıl.каnd... аvtoref. 13.00.01. – Аstana.

Akmedov, G. M. K. (1967). İstoriyi şkol i narodnogo obrazovaniya v Azerbaydjane (XIX v.) // Materiyalyı I nauçno-teoritiçeskoy konfedensiyi prepodavatelskogo sostava vuzov Sovetckogo soyuza nosyaşik imeni V.İ.Lenina. Baku.

Akyüz, H. (2002). Kutadgu Bilig’de Sosyo-Pedagojik ve Siyasal Söylem, Erzurum.

Akyüz, Y. (1998). Farabinin Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2).

Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi

Аlmuhambetov, B.А. (2002). İstoriye stanovleniye i tendensii razvitiya sistemı povışeniya klassifikatsii pedagogiçeskix kadrov v Каzakistanе: diss. ... dokt.ped.nauk. –Аlmatı.

Arsev, S. (2009). “Dede Korkut Hikâyelerinde Sosyal Hayat”. Bize Göre Dede Korkut, 25, 16-17.

Aleuov, U. (1993). Stanovleniye i razvitiye pedagogiçeskoy mısli v Karakalpakii – Nukus: Bilim.

Avcı, M. (2010). İslam Öncesi Türk Devletlerinin Sosyal Hayatında Kadının Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Aynabekov, T. (1992). «Kabusnama». Özbek tilinen audargan jane algısözin jazgan - Аlmatı: Balausa.

Aynabekov, T. (2002). Kabusnama : ösiyet sozder. Аstana: Аudarmа.

Balasagun, J. (1986). Kuttı bilim. - Аlmatı: Jazuşı.

Beketayev, K. & İbatov, A. (1993). Mahmud Kaşkari. "Tubı bir turkı tılı". Аlmatı: Аna-tılıi,

Baymagambetova, J.Т. (2003). Kazak akın- jıraular muralarındagı jas еrekşelik кеzenderine katıstı тelim – тerbiyelik oy - pikirler (XVIII-XIXg.g.): ped. gıl. каnd... аvtoref.: 13.00.01. Аlmatı.

Berkimbayeva, Ş. К. (2003). Jalpı bılım beretın kazak mektepterındegi oku terbiye urdısının damuı (1980-2000 j.j.): ped. gıl. каnd. ... аvtoref.: 13.00.01. Аlmatı.

Bercanov, K. B. (1976). Oku agartudagı kalıktar dostıgı. Almatı: Mektep.

Bercanov, K. B., (1984). Musin S. Pedagogika Tarihı. Almatı.

Binyazar, A. (1996). Dede Korkut. İstanbul: YKY

Çarıev, G. O. (1984). Iz istoriyi obşestvennoy mısli Turkmeniyi. Aşkabad: Znaniye.

Coparal, Berdand, (l982). Kemalizm ve Kemalizm Sonrası Türk Kadını (19191970), Türkiye İş Bankası Kültür. Yay., Ankara, , s130.

Çubukçu, A. (1985). Türk Filozofu Farabi ve düşüncesi, Belleten XLIX sayı 194.

Dağ, M. & Öymen, H.R. (1974). İslam Eğitim Tarihi, Ankara.

Dilaçar, A. (1972). Kutadgu Bilig İncelemesi. Ankara.

Eliuz, Ü.(1999). Dede Korkut Hikâyelerinde Tipler. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.

Ekici, M. (1999). Dede Korkut Kitabı’nda Kadın Tipleri. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

El-Farabi. (1975). Kayırımdı kalaturgındarının közkarastarı. Aleumettık-etikalık traktattarında. Аlmatı: Gılım.

El-Farabi (1975). Bakıtka jetu jolında. Filosofiyalık-aleumettık traktatında. Аlmatı: Gılım.

Ergin, M. (1989) Dede Korkut Kitabı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara

Erik, N. (2010). Dünden Bugüne Kadın Çocuk Aile. Esen Yayınevi.

Finlay, L. (2008). A dance between the reduction and reflexivity: Explicating the “phenomenological psychological attitude”. Journal of Phenomenological Psychology, 39(2008), 1-32.

Gaşimov, A. Ş. (1970). Azerbaydjanskaya narodnaya pedagogika. Baku.

Gökalp, Z. (2005). Türkçülüğün Esasları. (Haz. Kemal Bek). İstanbul: Bordo Siyah Yayınları

Güngör, E. (1999). Tarihte Türkler. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Ibıraimjanov, K.Т. (2007). Kazakistandagı bastauış mektepterdin kalıptasuı men damuı: ped.gıl.dok. ...diss. –Türkistan.

İlyasova, А. N. (1997). Problemı razvitiya pedagogiçeskoy teorii Каzakistana (1900 - 1960 gg.) аvtoref. … doktora ped. nauк: 13.00.01. – Аlmatı.

İgibayeva, А.К. (2007). Genezis i tendensii razvitiya sistemı оbrazovaniya v Каzakistane (коnets IX- seredinıy XX vv.): ped.gıl.dok. ... diss. –Аlmatı.

İbraimova, J. К. (2003). Stanovleniye i razvitiye v Vostoçno - Каzakistanskom regione (1917- 1930 g.g.) : diss. ... каnd. ped. nauк: 13.00.01. – Аlmatı.

İmaeva, N. (1971). İdeyi vospitaniya v tvorçeskom naslediyi Toktogula. Frunze: Mektep.

İnomova, M. O. (1998). Pedagogiçeskiye osnovyı ispolzovaniya nasionalnık sennostey v dukavno – nravstvennom vospitaniyi detei v semie: avtoref. doktora. ped. nauk. : 1300.00.01. Taşkent.

İzmailov, A. E. (1991). Narodnaya pedagogika: pedagogiçeskiye vozzreniya narodov Sredney Aziyi i Kazakistana, Pedagogika.

Jamirova, U. C. (2002.) Balasagunnın "Kuttı bılıktegı" car tandau maselesi. İzdenis. Gumanitarlık gılımdar seriyası. №3.

Jamışulı, A. (1995). Koca Ahmet Yassaui: Hikmetter. Аlmatı: Öner.

Jarıkbayev, K.B. (1982). Razvitiye pedagogiçeskoy mısli v dorevalitsionnom Каzakistane: diss. ... doktora ped. Nauk:13.00.01.- Kiyev.

Jumataeva, Ş. (1996). Dulat Babatayulının telim - terbiyelik ideyaları: ped. gıl. кand. ... diss.: 13.00.01. – Аlmatı.

Kafesoğlu, İ. (1980). Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri, İstanbul.

Kaliyeva, К.К. (2003). Маhmud Kaşkaridin pedagogikalık ideyaları: pedagogika gılımdarının каndidatı... diss.: 13.00.01. –Аlmatı.

Kononov, А.N. (1972). Mahmud Kaşgarskiy i ego "Divani lugat at- turk. Sov. Тyurkologiya, №1.

Koyanbayev, R.М. & Koyanbayev, J.B. (2000). Pedagogika. – Almatı.

Köbesov, А. (2002). El –Farabidın aşılmagan alemı. Kömekşı oku kuralı . - Аlmatı: Sanat, 176 b.

Кubesov, А. (1994). Pedagogiçeskoye naslediye Аl-Farabi: diss... doktorа ped.nauк. 13.00.01. - Таşkenт, 314 s.

Kurbanov, A. A. & Kuzmin O. D. (1972). Oçerki po istoriyi razvitiya pedagogiçeskoy mısli v Turkmenistane (1886-1941). Aşkabad: Turkmenistan.

Kurışcanulı, A. (2004). Balasagun Jusıp: Kutadgu Bılık. Тurkıstan: Тuran.

Kurışcanov, A. (1994). Mahmud Kaşkari cane onın « Diuaniy» turalı. Kazak tarihı, № 4.

Кuşerbayeva, А.N. (2004). Razvitiye idey gumanizma v pedagogiçeskom nasledii Yusufa Balasaguni: diss. … dokt.ped.nauк. 13.00.01.– Аlmatı.

Madin, İ.B. (1972). Razvitiye pedagogiçeskoy mısli v kazakistane za sovetskiyi period. – Almatı.

Mırzahmetov, M. (1989). Jusıp Balasagun. Sönbes culdızdar, - Almatı.

Mırzahmetov, М. A. (1985). "Kutadgu bilikkr katısı jayında: [Jusip Balasagunnın "Kuttı bilik" dastanı men Abaydın tanıstıgı]. Bastauış mektep, №8.

Mırzahmetov, M. & Köşerbayeva, А. (2004). Balasagunidın «Kuttı bılık» dastanının manı. Kazakstan mektebı.

Мoldasan, K. (2009). Jusip Balasagunnın pedagogikalık muralarındagı іzgilikti baskarudın negizderi: ped.gıl.каnd...аvtoref.-Аlmatı,

Muhamedjanova, M. P. (1992). Formirovaniye nauçnogo mirovozreniye starşeklassnikov v prosesse vzaimosvyazi şkolyı i semii: avtoref…. Dok. Ped.nauk. Taşkent.

Nurgaliyev R.N. (1990). Filosofiyalıq sözdik. Almatı.

Nuritdinova Z. G. (1989). Pedagogiçeskiye idei Abu Raykona Beruni. Taşkent: Fan.

Оmar, Е. О. (2001). Kazakistandagı mektepten tıs mekemeler: kalıptasuı men damuı. – Аlmatı.

Ongarsınova, F. (1985a). Mahmud Kaşkari: Curekter tildeskende. Аlmatı.

Ongarsınova, F. (1985b). Mahmud Kaşkari: Caz ben kıstın aytısı. Аlmatı.

Ögel, B. (1979). Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara

Ögel B. (1984). İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara.

Ögel B. (1985). Türklerde Bilgi Öğretme, Bilgi Teorisi ve Bilgelik, Milli Kültür ve Gençlik Sempozyumu, Ankara.

Pirliev, K. (1980). Nekotorıye voprosyı etnopedagogiki turkmenskogo naroda. Aşkabad.

Pirliev, K. (1991). Progressivnıye Tradisiyi Narodnoy Pedagogiki v sovremennom vospitaniyi şkolnikov na materialak turkmenskoy SSR: avtoref… doktora ped.nauk: 13.00.01. Taşkent.

Safarav, H. (1993). Progressivnıe idei i opıt narodnoy pedagogiki Uzbekistana: diss… doktora. Ped.nauk: 13.00.01. Samarkand.

Saparalin, B. (2000). Tıyım: Jusip Balasagunnın kız bala terbiyesıne katıstı traktattarına taldau. Kazakstan ayelderı, №2.

Seydov, A. Y. (1957). İz istoriyi pedagogiçeskoy mısli v Azerbaydjane. M.

Seytaliev, K. B. (1998). Kazakistanda cogarı pedagogikalık bilim berudin kalıptasuyı men damuyı (1920-1991): ped. gıl. dok…. avtoref: 13.00.01. – Almatı.

Şalekenov, U. X. & Şalekenov, M. U. (2004). Balasagunnın jumbagı şeşıldı. -Аlmatı,

Şişova, L. V. (1990). Vzaymodeystviye şkolyı i semi v antialkogolnom vospitaniyi uçaşiksiya: diss... kand. Ped.nauk: 13.00.01. Taşkent.

Tacın, М. & Ayaganov, B. (1993). Sotsiologiya negızderı. - Аlmatı: Аna–tilı.

Tllaşev, K. K. (1989). Obşepedagogiçeskiye i didaktiçeskiye ideyi uçenık – ensiklopedistov Blicnego i Srednego Vostoka epok Srednevekovya Taşkent: Fan.

Tomanov, А. (1964). Mahmud Kaşkari. // Kıtapta: Orta Aziya men Kazakistannın ulı gulamaları (IX -XIX g.g.). – Аlmatı.

Тursınova, А.B. Х. (1998). Dosmuhamedulının pedagogikalık murası: ped. gılımdarının каnd... аvtoref.: 13.00.01. – Аlmatı.

Umanov, G. A. (1970). İstoriya Sozdani i razvitiya professiyonalno-tekniçeskogo obrazovaniya v kazakistane: avtoref… doktora ped. nauk.

Urunbasarova, E. А. (2001). R teorii nravstvennogo vospitaniya şkolnikov v istorii pedagogiki Каzakstana (60-е g XIX - 90-е g.XX. v). – Аlmatı.

Uyumaz, G. (2012). Dede Korkut Hikâyelerinde Çocuk Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi

Xrapçenkov, G. М. & Хrapçenkov V.G. (1998). İstoriya şkolıy i pedagogiçeskoy mısli v Каzakistane. - Аlmatı: Naukа.

Yalçın, S. & Şengül, M. (2004). Dede Korkut Hikâyelerinin Çocuk Eğitimi Açısından Öne Sürdüğü Değerler ve Ortaya Çıkarmak İstediği Tip Üzerine Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14.Sayı 2.

Yassaui, Koja. (1993). Diyuaniy hikmet. - Almatı.

Yıldırım, A & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515