Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Ders Kitabındaki Analojilerin İncelenmesi

Sinan Schreglmann

Abstract


Bu araştırmanın temel amacı Türkiye'de ortaöğretim düzeyinde okutulan bilgisayar bilimi adlı dersin resmi ders kitabını, analojilerin nicelikleri ve nitelikleri açısından analiz etmektir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır ve nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği uygulanmıştır. İçerik analizi bir alanda var olan literatürü değerlendirmeye yardımcı olan bir yöntem olduğundan bu teknikte “dokümanlar” araştırmanın amacına uygun olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayınlanan ortaöğretim düzeyine ait "Bilgisayar Bilimi" Ders kitabıdır. Bu bağlamda bilgisayar bilimi ders kitabı, eleştirel bir göz ile literatürde yer alan bir analoji sınıflandırılması kapsamında incelenmiştir. Ayrıca bu sınıflamaya ek olarak “kişisel analoji” kategorisi de dahil edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda İlişkilerine Göre, Sunum Formatına Göre, Durumuna Göre, Görevine Göre, Zenginlik Düzeyine Göre ayrılan analojilerin kitapta yer aldığı fakat Kişisel olarak kategorize edilen analojilerin kitapta hiç yer almadığı görülmüştür. Son olarak araştırma sonuçlarına göre toplamda analoji sayılarının oldukça yetersiz olduğundan dolayı genel olarak tüm sınıflandırma tiplerinde analojileri arttırma yoluna gidilmesi gerektiği önerilir.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515