Parametrik ve Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modellerinden Çeşitli Faktörlere Göre Elde Edilen Madde ve Yetenek Kestirimlerinin Karşılaştırılması

Ezgi Mor Dirlik, Nizamettin Koç

Abstract


Bu araştırmada, Madde Tepki Kuramı kapsamında yer alan iki farklı yaklaşım olan Parametrik Madde Tepki Kuramı (PMTK) ve Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı (POMTK) modellerinden kestirilen madde ve yetenek parametrelerinin test uzunluğu, örneklem büyüklüğü ve maddelerin psikometrik nitelikleri faktörlerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Temel araştırma niteliğinde olan araştırmanın verileri Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’nın  (Trends of International Mathematics and Science-TIMSS) 2011 yılındaki uygulamasından elde edilmiştir. Çeşitli kriterler dikkate alınarak oluşturulan veri setinden çalışmanın amaçları ve incelemeye alınan faktörlerin koşulları gözetilerek 16 ayrı veri seti oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, her iki yaklaşıma göre farklı örneklem büyüklüğünden kestirilen madde parametreleri arasında yüksek düzeyde ve manidar bir uyum olduğu belirlenmiştir. Test uzunluğu ve örneklem büyüklüğü koşullarının birlikte incelendiği veri setleri için ise PMTK ve POMTK modellerinden kestirilen madde parametreleri arasında yüksek düzeyde ve manidar ilişkiler olduğu bulunmuştur. Özetle her iki yaklaşıma göre farklı koşullar altında kestirilen madde ve yetenek parametreleri birbirleri ile yüksek düzeyde ve manidar ilişkiler göstermiştir. Böylelikle PMTK modellerinin varsayımları veri setleri için yeterli düzeyde karşılanmadığında, incelenen koşullara uygun durumlarda POMTK yaklaşımının tercih edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Baker, F. B. and Kim. S.H. (2004). Item response theory: Parameter estimation techniques (2nd Edition). New York: Marcel Dekker.

Christensen, K. and Kreiner, S. (2010). Monte Carlo tests of the Rasch model based on scalability coefficients. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63, 101-111.

Dyehouse, M. A. (2009). A comparison of model-data fit for parametric and nonparametric item response theory models using ordinal level ratings. (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database.

Embretson, S. E. and Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. Mahwah. NJ: Erlbaum.

Hambleton, R. K. and Swaminathan, H. (1985). Item response theory. Principles and applications. Boston: Kluwer.

Junker, B. (2000). Some topics in nonparametric and parametric IRT. with some thougts about the future. Carnegie Mellon University: Department of Statistics.

Koğar, H. (2014). Madde tepki kuramının farklı uygulamalarından elde edilen parametrelerin ve model uyumlarının örneklem büyüklüğü ve test uzunluğu açısından karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kujipers, R. E., Van der Ark, L. A. , Croon, M. A. and Sijtsma, K. (2016). Bias in point estimates and standard errors of Mokken’s scalability coefficients. Applied Pyschological Measurement. 40 (5), 331-345.

Loevinger, J. (1947). A systematic approach to the construction and evaluation of tests of ability. Psychological Monographs. 61 (A).

Loevinger, J. (1948). The technic of homogeneous tests compared with some aspects of "scale analysis" and factor analysis. Psychological Bulletin. 45 (6). 507-529.

Meijer, R. R., Sijtsma, K and Smidt, N. G. (1990). Theoretical and empirical comparison of the Mokken and the Rasch approach to IRT. Applied Psychological Measurement. 14. 283–298.

Meijer, R. R., Sijtsma, K., and Molenaar, I. W. (1995). Reliability estimation for single dichotomous items based on Mokken's IRT model. Applied Psychological Measurement, 19 (4), 323-335.

Meijer, R.R., and Baneke, J.J. (2004). Analyzing psychopathlogy items: a case for nonparametric item response theory modeling. Pyschological Methods, 9 (3), 354-368.

Meijer, R. R., Egberink, I.J.L.,Emons, W.H.M. and Sijtsma, K. (2008). Detection and valiaditon of unscalable item score patterns usingitem response theory: an isllustration with Harter’s self perception profile for children. Journal of Personality Assessment, 90 (3), 227-238.

Meijer, R., Tendeiro, J., and Wanders, R. (2014). The use of nonparametric item response theory to explore data quality. S. P. Reise & D. Revicki (Ed.). Handbook of item response theory modeling: Applications to typical performance assessment. In S. P. Reise & D. Revicki (Eds.). Handbook of item response theory modeling: Applications to typical performance assessment. (s. 85-110). New York: Routledge

Mislevy, R. J. & Stocking, M. L. (1989). A consumer’s guide to LOJIST and BILOG. Applied Psychological Measurement. 13. 57-75.

Mokken. R. J. and Lewis. C. (1982). A nonparametric approach to the analysis of dichotomous item responses. Applied Psychological Measurement, 6 (A), 417-430.

Molenaar, I.W. ve Sijtsma. K. (1984).Internal conisistency and realibility in Mokken’s nonparametric item response model. Tijdshrift voor onderwijsresearch.9 (5). 257-268.

Molenaar, I. W. (1991). A weighted Loevinger H coefficient extending Mokken scaling to multicategory items. KwantitatieMe Methoden. 37. 97– 117.

Molenaar. I. W. (1997). Nonparametric models for polytomous responses. In W.J. Man der Linden and R.K. Hambleton (Ed.). Handbook of modern item response theory (s. 369–380). NewYork: Springer.

Molenaar, I. W. (2001). Thirty years of nonparametric item response theory. Applied Psychological Measurement, 25 (3), 295-299.

Mokken, R. J. (1971). A theory and procedure of scale analysis with applications in political research. New York. Berlin: Walter de Gruyter. Mouton.

Molenaar. I. W. (1997). Nonparametric models for polytomous responses. In W.J. Man der Linden and R.K. Hambleton (Ed.). Handbook of modern item response theory (s. 369–380). NewYork: Springer.

Sijtsma, K. and Junker, B.W. (2006). Item Response Theory: Past Performance. Present Developments and Future Expectations. Behaviormetrika, 1, 75–102.

Sijtsma, K. and Meijer, R. R. (2007). Nonparametric item response theory. C. R. Rao. & S. Sinharay (Ed.) Handbook of statistics 26: psychometrics. (s.719-746). Amsterdam: Elsevier.

Sijtsma, K., and Molenaar, I. W. (2002). Introduction to nonparametric item response theory. Newbury Park. CA: Sage.

Straat, J. H., Van der Ark, L.A. and Sijtsma, K. (2014). Minimum sample size requirements for Mokken scale analysis. Educational and Psychological Measurement, 74, 809-822.

Şengül Avşar, A.(2015). Çok Kategorili Puanlanan Maddelerin Psikometrik Özellkilerinin Farklı Test Koşullarında Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modellerine Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Van Schuur, W. H. (2011). Ordinal item response theory: Mokken scale analysis. Los Angeles: Sage Publications


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515