Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Gelişimi ile ilgili İnançlarında Değişim ve Durağanlıklar

Nesrin Isikoglu Erdogan, Özge Özcan, Kadriye Selin Budak, Işıl Işık

Abstract


Çocuk gelişimini bilmek ve anlamak, okul öncesi eğitimi öğretmenleri için mesleklerini iyi yapabilmek için temel bir unsurdur.  Bu araştırmada okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının gelişim inançlarında üniversite eğitimi sürecinde meydana gelen değişimler ya da durağanlıklar incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 538 birinci ve dördüncü sınıfa devam etmekte olan okul öncesi öğretmenliği öğrencisi oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada, veriler; Gelişim Hakkındaki İnançlar Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde iki yönlü MANOVA kullanılmıştır. Araştırma bulguları, dört yıl boyunca öğretmen adaylarının olgunlaşmacı inançlarının azaldığını ve bilişsel inançlarının artığını, katılımcı üç üniversitede öğrencilerin gelişimle ilgili inançları birbirinden farklı olduğunu göstermiştir. Bu bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abazaoğlu İ., Yıldırım O. & Yıldızhan, Y. (2015). Okul öncesi öğretmenliğine ilişkin genel bir bakış. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4 (1), 39.

Anguiano-Carrasco, C., MacCann, C., Geiger, M Seybert, JM Roberts RD (2015). Development of a forced-choice measure of typical-performance emotional intelligence. Journal of Psychoeducational Assessment 33 (1), 83-97

Ashton, P. T. (2014). Historical overview and theoretical perspectivesof research on teachers’ beliefs from: ınternational handbook of research on teachers’ beliefs. New York: Routledge.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Baum W. M.(2017). Understanding Behaviorism: Behavior, Culture, and Evolution. Sussex: John Wiley &Sons

Bayhan, P. & Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamaları (H.Z. İnan &T. İnan Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Berk, L.E. (2013). Bebekler ve çocuklar: Doğum öncesinden orta çocukluğa (N. Işıkoğlu Erdoğan, Çev.) Ankara: Nobel Akademi Yayınevi.

Brownlee, J., & Berthelsen, D. (2006). Personal epistemology and relational pedagogy in early childhood teacher education programs. Journal Early Years, 26(1), 17-29. Doi: https://doi.org/10.1080/09575140500507785

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. 23. Baskı. Ankara: PegemA

Charlesworth, R. (2018). Understanding Child Development. 9th Editon. CA: Wadsworth

Crain, W. (2016). Theories of Development: Concepts and Applications. NY: Routledge

Darling-Hammond, L. & Baratz-Snowden, J. (2007). A good teacher in every classroom: Preparing the highly qualified teachers our children deserve. Educational Horizons, 85(2), 111–132.

Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.

Dueber, D. M., Love, A. M. A. Toland, M. D. &. Turner T. A. (2018). Comparison of Single-Response Format and Forced-Choice Format Instruments Using Thurstonian Item Response Theory. Educational and Psychological Measurement. https://doi.org/10.1177/0013164417752782

Epstein, A. & Willhite, G. L. (2015). Teacher efficacy in an early childhood professional development school. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(2), 189-198.

Garvis, S. & Pendergast, D. (2011). An investigation of Early Childhood Teacher Self-Efficacy Beliefs in the Teaching of Arts Education. International Journal of Education & the Arts. 12 (9) Retrieved [05/05/2018] from http://www.ijea.org/v12n9/

Isikoglu, N. (2015). A critical role of the student teaching on instructional beliefs: An example of early childhood student and cooperating teachers. Athens Journal of Education. 2(1) 53-64.

Isikoglu, N. (2008). The Effects of a Teaching Methods Course on Early Childhood Preservice

Teachers' Beliefs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 29:190–203. doi: 10.1080/10901020802275260

Işıkoğlu, N., Baştürk, R., Karaca, F. (2009). Assessing in-service teachers’ instructional beliefs about student-centered education: A Turkish perspective. Teaching and Teacher Education, 25, 350-356.

Johnson, J. E. (1986). Attitudes toward play and beliefs about development. In B. Mergen (Ed.), Cultural dimensions of play, games, and sports (pp. 89-101). Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, Inc.

Johnson, J. E., & Martin, C. (1985). Parents' beliefs and home learning environments: Effects on cognitive development. In I. E. Sigel (Ed.), Parental belief systems (pp. 25-50). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Joram, E., & Gabriele, A. J. (1998). Preservice teachers' prior beliefs: Transforming obstacles into opportunities. Teaching and Teacher Education, 14(2), 175–191.

Kagan, D. M. (1992). Implications of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27(1), 65–90.

Keenan, T., Evans, S. ve Crowley, K., (2016). An Introduction to Child Development, CA: SAGE

Kim, H. K. (2013). A comparison of early childhood preservice teachers’ beliefs about music and developmentally appropriate practice between South Korea and the US. Australasian Journal of Early Childhood, 38(2), 122-128.

Lee, S. Y., Baik, J., & Charlesworth, R. (2006). Differential effects of kindergarten teacher’s beliefs

about developmentally appropriate practice on their use of scaffolding following in-service training. Teaching and Teacher Education, 22(7), 935–945.

Levin, B. B., He, Y. & Allen, M. H. (2013). Teacher beliefs in action: a cross-sectional, longitudinal follow-up study of teachers' personal practical theories. The Teacher Educator, 48(3), 201-217, doi: 10.1080/08878730.2013.796029.

New, R. S. (2016). 21.st century early childhood teacher education. In handbook of early childhood teacher education Leslie J. Couse ve Susan L. Recchia (Eds) p.3-20. NY: Routledge

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct.

Review of Educational Research, 62(3), 307–332.

Rebello Britto, P., Engle, P. L. & Super, C. M. (Ed.). (2013). Handbook of early childhood development research and its impact on global policy. New York: Oxford University Press.

Rentzou, K., & Sakellariou, M. (2011). Greek pre-service kindergarten teachers’ beliefs about and practices of developmentally appropriate practices in early childhood education. Early Child Development and Care, 181 (8), 1047-1061.

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula (Ed.),

Handbook of research on teaching (pp. 376–391

Rimm-Kaufman, S. E., Storm, M. D., Sawyer, B. E., Pianta, R. C., & LaParo, K. M. (2006). The Teacher Belief Q-Sort: A measure of teachers’ priorities in relation to disciplinary practices, teaching practices, and beliefs about children. Journal of School Psychology, 44, 141–165.

Spodeck, B.,& Saracho, O. (2014). Handbook of Research on the Education of Young Children. NY: Routledge

Schunk, D. H. (2011) Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla. (Muzafer Şahin, Çev.). Ankara: Nobel Akademi Yayınevi .

Scrimsher, S. ,Tudge, J. (2003) The teaching/learning relationship in the first years of school: some revolutionary ımplications of vygotskya's theory. Early Education and Development, 14(3), 293-312. doi: 10.1207/s15566935eed1403_3

Siegler, R.S., Ellis, S. (1996). Piaget on childhood. Psychological Science,7(4),211-215

Shute, R. H., ve Slee, P. T., (2015). Child Development Theories and Critical Perspectives. London: Routledge

Şahin, Ç., Kartal, O. Y. & İmamoğlu, A. (2013). Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14(1). 101-118.

Şahin-Sak, İ. T., Tantekin-Erden, F., & Pollard-Durodola, S. (2016). Turkish preschool teachers’ beliefs and practices related to two dimensions of developmentally appropriate classroom management, Education, 3(13), DOI: 10.1080/03004279.2016.1194447

Şenol, F. B., & Ergün, M. (2015). Okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(3), 297-315

Trawick-Smith, J. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim [ Çok kültürlü bir bakış açısı ]. (B. Akman, Çev. Ed.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Üstüner, M. (2004). Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Vartuli, S. (1999). How early childhood teacher beliefs vary across grade level. Early Childhood Research Quarterly, 14(4), 489–514.

Yıldırım, Y. (2016). Eğitim Sosyolojisi Perspektifi ile Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Denemesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 617 – 628.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515