Uygulamada Okulda Üniversite Modeli: Öğretmen Eğitimine Katkıları

Zelha Tunç-Pekkan, Gülseren Karagöz Akar, Sumru Akçan

Abstract


Öz. "Okulda Üniversite" modeli yedi boyutlu bir sistem olarak, akademisyenlerin sahada öğretmenlik yapmasının yanısıra öğretmen eğitimine ilişkin bütün unsurları içerecek şekilde tasarlanmıştır (Özcan, 2013). Bu model, MEF Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından dezavantajlı bir ilkokul ve ortaokulda uygulanmıştır. Bu çalışmada üç farklı deneyim incelenmektedir: matematik öğretmenliğine giriş dersi kapsamında öğretmen adaylarının kazanımları, matematik eğitimcisi bir akademisyenin 6. Sınıf matematik dersi kapsamında öğretmenlik yaparak elde ettiği kazanımlar ve staj yapan son sınıf İngilizce öğretmen adayları ve öğretim üyesi tarafından ilkokul 3. sınıfın İngilizce dersinde yürütülen öğretim konusunda bilgi verilmektedir. Bu farklı deneyimlerde gözlemlenen ve yaşanan zorluklar ve bu zorlukları aşmak için yaratılan yaklaşımlar paylaşılmaktadır. Son olarak Okulda Üniversite modelinin okul üniversite işbirliğine sağlayacağı katkılar tartışılmıştır. 


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


KAYNAKÇA

Boaler, J. & Brodie, K. (2004) The importance of depth and breadth in the analysis of teaching: a framework for analysing teacher questions. In the proceedings of the 26TH Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, pp.773-80. Toronto, ON.

Farrell, T. S. C. (2012). Novice-service language teacher development: Bridging the gap between pre-service and in-service education and development. TESOL Quar¬terly, 46(3), 435-449.

Kaput, J. J., & West, M. M. (1994). Missing-value proportional reasoning problems: factors affecting informal

reasoning patterns. In G. Harel & J. Confrey (Eds.), The Development of multiplicative reasoning in the learning of mathematics (pp. 235-187). Albany: State University of New York.

Yazar 2 (2007).

Lamon, S.J. (1995). Ratio and Proportion: Elementary didactical phenomelonogy. In B.P. Shapelle (Ed.), Providing a Foundation for Teaching Mathematics in Middle Grades (pp. 167-198). Albany: State University of New York.

Chappell, M. F., Schielack, J. F. & Zagorski, S. (Eds.) (2004). Empowering beginning mathematics teacher: Middle School. Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.

Orland, L. (2001). Reading a mentoring situation: One aspect of learning to mentor. Teaching and Teacher Education, 17(1), 75-88.

Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen-eğitimi, nitelikleri ve gücü: Bir reform önerisi. Ankara: Türk Eğitim Derneği yay.

Özcan, M. (2013). Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak için

Bir Model Önerisi. Ankara: TÜSİAD Yayınları.

Thompson, P. (1994). The development of the concept of speed and its relationship to concepts or rate. In G. Harel & J. Confrey (Eds.), The Development of multiplicative reasoning in the learning of mathematics ( pp. 179-234). New York, Albany: New York Press.

Vergnaud, G. (1988). Multiplicative structures. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), Number concepts and operations in the middle grades (pp. 141-162). Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515