Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin Mesleki Gelişiminden Yansımalar: Kesir Öğretiminde Fark Etme Becerisinin İşe Koşulması

Meltem Birinci, Müjgan Baki

Abstract


Fark etme becerisi sınıf içerisinde kayda değer durumları belirleme, belirlenen durumları yorumlama ve ortaya çıkan bu durumlara karşılık neler yapılabileceğine dair öneri geliştirme yeterliliklerini kapsayan bir yapıdır. Bu çalışma bir ortaokul matematik öğretmeninin kendi öğretim uygulamalarının video kayıtları üzerinde fark etme becerisini (noticing) aktif hale getirme sürecini yansıtan bir eylem araştırmasıdır. Araştırmanın amacı öğretmenin kendi öğretimi üzerine fark etme becerisini kullanmasının öğrenci tanıma bilgisi ve mesleki gelişimine nasıl katkı sağladığını incelemektir. Çalışma verilerini kesirlerle işlemler konusuna yönelik yirmi dört ders saatini kapsayan öğretim uygulamaları ve bu uygulamalar sonrasında gerçekleştirilen ders analizi günlükleri oluşturmaktadır. Ders analizi günlüklerine dayalı veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu uygulama öğretmene farklı öğrenci düşünme şekillerini fark etme, öğrencilerin hata, öğrenme güçlüklerini belirleme ve bu güçlüklerin sebebi üzerinde düşünme ve bu doğrultuda kendi öğretimini geliştirme fırsatı sunmuştur. Araştırma sonuçlarına dayalı kesir öğretimine yönelik öneriler verilmektedir.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alacaci, C. (2015). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Ed.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (s. 63-95). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

An, S., Kulm, G. and Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school, mathematics teachers in China and the US. Journal of Mathematics Teacher Education, 7(2), 145-172.

Baki, M., Çelik, D., Güler, M., & Sönmez, N. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenciyi tanıma bilgilerinin incelenmesi: Bir ders analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 143-152.

Ball, D. L., Thames, M. H. and Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching what makes it special?. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.

Ball, D, L. (2011).. Foreword. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 21–25). New York: Routledge.

Barnhart, T. ve van Es, E. (2015). Studying teacher noticing: Examining the relationship among pre-service science teachers’ ability to attend, analyse and respond to student thinking. Teaching and Teacher Education, 45, 83-93.

Baş, S. (2013). An investigation of teachers noticing of students’ mathematical thinking in the context of a professional development program (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Erdik, E. (2014). A momparative analysis of noticing of mathematics teachers with varying teaching experience (Unpublished master’s thesis). Boğaziçi University, İnstitute of Social Sciences, İstanbul.

Fennema, E. and Franke, M. L., (1992). Teachers ‘knowledge and its Impact. Dauglas A. Grouws (Eds.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 147-164). New York: Macmillan.

Fernandez, C., Llinares, S. and Valls, J. (2013). Primary school teacher’s noticing of students’ mathematical thinking in problem solving. The Mathematics Enthusiast, 10, 441–468.

Güner, P. ve Akyüz, D. (2017). Ders imecesi mesleki gelişim modeli: Öğretmen adaylarının fark etme becerilerinin incelenmesi. İlkögretim Online, 16(2), 428-452.

Jacobs, V. R., Lamb, L. C. and Philipp, R. A. (2010). Professional noticing of children‟s mathemtical thinking. Journal for Research in Mathematics Education, 41, 169-202.

Johnson, A. P. (2005). A short guide to action research. USA: Pearson Publishing.

Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(6), 425-433.

Llinares, S. (2013). Professional noticing: A component of the mathematics teacher’s professional practice. Journal of Education, 1(3), 76-93.

Mason, J. (2002). Researching your own practice: The discipline of noticing. London: Routledge-Falmer.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/www/ ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 adresinden 20.11.2016 tarihinde erişilmiştir.

Osmanoğlu, A. (2010). Preparing prospective teachers for reform-minded teaching through online video case discussions: Change in noticing (Unpublishes doctoral dissertation). Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Sánchez-Matamoros, G., Fernández, C. and Llinares, S. (2014). Developing pre-service teachers’ noticing of students’ understanding of the derivative concept. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(6), 1305–1329.

Santagata, R., & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. ZDM The International Journal of Mathematics Education, 43(1), 133-145.

Schoenfeld, A. H. (2011). Noticing matters. A lot. Now what? In M. G. Sherin, V. Jacobs ve R. Philipp (Eds.). Mathematics Teacher Noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 223-238). New York, NY: Routledge.

Sherin, M. G. (2001). Developing a professional visison of classroom events. In T Wood, B. S. Nelson, J. Warfield(Eds.), Beyond classical pedagogy: Teaching elementary school mathematics (pp. 75-93). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Sherin, M. G. and van Es, E. A. (2009). Effects of video club participation on teachers’ professional vision. Journal of Teacher Education, 60, 20–37.

Sherin, M. G., Jacobs, V. R. and Philipp, R. A. (2011). Situating the study of teacher noticing. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 3–13). New York: Routledge.

Sherin, M. G. and Dyer, E. B. (2017). Mathematics teachers’ self-captured video and opportunities for learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 20(5), 477-495.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Star, J. R. ve Strickland, S. K. (2008). Learning to observe: Using video to improve preservice mathematics teachers’ ability to notice. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 107-125.

Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101-117.

Sun, J., & van Es, E. A. (2015). An exploratory study of the influence that analyzing teaching has on pre service teachers‘classroom practice. Journal of Teacher Education, 66(3), 201-214.

Taylan, R. D. (2015). Characterizing a highly accomplished teacher’s noticing of third-grade students’ mathematical thinking. Journal of Mathematics Teacher Education, 20(3), 259-280.

van Es, E. A. and Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers' interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571-595.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515