Evlilikte Suçu Affetme ve Yüklemenin Evlilik Doyumu Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Mehmet Engin DENİZ, Gülgün UZUN, Hacer YILDIRIM KURTULUŞ

Abstract


Öz. Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin evlilik doyumları ile evlilikte suçu affetme ve ilişkilerde yükleme düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek ve evlilikte suçu affetme ve yüklemenin evlilik doyumları üzerinde yordayıcı etkisi olup olmadığını incelemektir. Araştırma örneklemi İstanbul ilinde yaşayan 190 kişiden oluşturmaktadır. Araştırmada; “Evlilik Doyum Ölçeği”, Evlilikte Suçu Affetme Ölçeği” ve “İlişkilerde Yükleme Ölçeği” kullanılmıştır.  Yapılan araştırma bulgularına göre, evlilik doyumu ve evlilikte suçu affetmenin dargınlık-kaçınma alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır ve suçu affetmenin dargınlık- kaçınma alt boyutu evlilik doyumu yordamaktadır. Elde edilen bir başka sonuç ise evlilik doyumu ve ilişkilerde yüklemenin arasında negatif yönde anlamı bir ilişki vardır. İlişkilerde yükleme, evlilik doyumunu anlamlı düzeyde yordamaktadır.

 

Anahtar Sözcükler: Evlilik Doyum, ilişkilerde yükleme, suçu affetme, evlilik


Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515