Ortaokul Öğrencileri için Kodlamaya Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İlyas Akkuş, Uğur Özhan, Adnan Kan

Abstract


Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin kodlamaya yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla bir tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle 10 öğrenci ile ve alan uzmanı 2 öğretmen ile görüşmeler yapılmış ve maddeler oluşturulmuştur. Oluşturulan maddelerin kapsam geçerliliği ve uzman görüşü için 4 öğretmen ve 2 öğretim üyesi ile 1 dil uzmanından değerlendirme alınmıştır. 20 maddeden oluşan ölçeğin son haliyle Malatya il merkezinde kodlama eğitimi veren 2 farklı ortaokulunda 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören 292 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda 10 maddeden oluşan tek faktörlü ölçek elde edilmiştir. Elde edilen ölçeğin örneklem verisine uyumu ve faktör altındaki maddelerin uygunluğunu test etmek amacıyla yürütülen doğrulayıcı faktör analizi, kodlama eğitimi alan örneklem grubunun sınırlı olması sebebiyle yine aynı örneklem verileri üzerinden yapılmıştır. Sonuç olarak geliştirilen kodlama ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alfa değeri, ölçeğin tamamı için .90 olarak bulunmuştur.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anderson, S. (2016). Approaches to Achieving Equity of Outcomes in Computational Thinking and Coding Education. Paper presented at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference.

Bryant, F. B., & Yarnold, P. R. (1995). Principal-components analysis and exploratory and confirmatory factor analysis.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi, 1-213.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Multivariate statistics for the social sciences: SPSS and LISREL applications. Ankara: Pegem Akademi.

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical assessment, research & evaluation, 10(7), 1-9.

Creswell, J. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches: SAGE Publications, Incorporated.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research.

Duncan, C., Bell, T., & Tanimoto, S. (2014, November). Should your 8-year-old learn coding?. In Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (pp. 60-69). ACM.

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods, 4(3), 272.

Fields, D., Vasudevan, V., & Kafai, Y. B. (2015). The programmers’ collective: fostering participatory culture by making music videos in a high school Scratch coding workshop. Interactive Learning Environments, 23(5), 613-633.

Futschek, G., & Moschitz, J. (2011). Learning algorithmic thinking with tangible objects eases transition to computer programming. Informatics in Schools. Contributing to 21st Century Education, 155-164.

García-Peñalvo, F. J., & Mendes, A. J. (2017). Exploring the computational thinking effects in pre-university education. In: Elsevier.

Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological measurement, 66(3), 393-416.

Jackson, D. L., Gillaspy Jr, J. A., & Purc-Stephenson, R. (2009). Reporting practices in confirmatory factor analysis: an overview and some recommendations. Psychological methods, 14(1), 6.

Kafai, Y. B., Ching, C. C., & Marshall, S. (1997). Children as designers of educational multimedia software. Computers & Education, 29(2-3), 117-126.

Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S., & Doğan, D. (2014). Curriculum integration ideas for improving the computational thinking skills of learners through programming via scratch. Paper presented at the Local proceedings of the 7th international conference on informatics in schools: Situation, evolution and perspectives.

Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).

Litts, B. K., Kafai, Y. B., & Dieckmeyer, E. (2015). Collaborative electronic textile designs by high school youth: Challenges and opportunities in connecting crafts, circuits, and code. Paper presented at the The proceedings of the 2014 ACM SIGCHI FabLearn conference on creativity and fabrication in education.

Numanoğlu, M., & Keser, H. (2017). Programlama Öğretiminde Robot Kullanımı-Mbot Örneği. Journal of Faculty of Education, 6(2), 497-515.

Ozoran, D., Cagiltay, N., & Topalli, D. (2012). Using scratch in introduction to programming course for engineering students. Paper presented at the 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012).

Şad, S. N. (2012). An attitude scale for smart board use in education: Validity and reliability studies. Computers & Education, 58(3), 900-907.

Sáez-López, J.-M., Román-González, M., & Vázquez-Cano, E. (2016). Visual programming languages integrated across the curriculum in elementary school: A two year case study using “Scratch” in five schools. Computers & Education, 97, 129-141.

Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5.

Smith, N., Sutcliffe, C., & Sandvik, L. (2014). Code club: bringing programming to UK primary schools through scratch. In Proceedings of the 45th ACM technical symposium on Computer science education (pp. 517-522). ACM.

Şahin, M., & Kışla, T. (2016). Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamlarina Yönelik Geçerli ve Güvenilir Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1713-1726.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks.

Tabachnick, B., & Fidell, L. (2007). Multivariate analysis of variance and covariance. Using multivariate statistics, 3, 402-407.

Tugun, V., Uzunboylu, H., & Ozdamli, F. (2017). Coding education in a flipped classroom. TEM Journal, 6(3), 599-606.

Ward, B., Marghitu, D., Bell, T., & Lambert, L. (2010). Teaching computer science concepts in Scratch and Alice. Journal of computing Sciences in Colleges, 26(2), 173-180.

Wilson, A., Hainey, T., & Connolly, T. (2012). Evaluation of computer games developed by primary school children to gauge understanding of programming concepts. In European Conference on Games Based Learning (p. 549). Academic Conferences International Limited.

Wong, G. K., Cheung, H. Y., Ching, E. C., & Huen, J. M. (2015). School perceptions of coding education in K-12: A large scale quantitative study to inform innovative practices. Paper presented at the Teaching, assessment, and learning for engineering (TALE), 2015 IEEE international conference on.

YEĞİTEK. (2017). YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal TIRNAKÇI ETZ 2017’nin açılış konuşmasını yaptı. Retrieved from http://yegitek.meb.gov.tr/www/yegitek-genel-muduru-bilal-tirnakci-etz-2017nin-acilis-konusmasini-yapti/icerik/1011


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515