Sosyal Beceri Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışları Üzerine Etkisi

Özge KINIK, Hatice Odacı

Öz


Bu çalışmada sosyal beceri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin boyun eğici davranışlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın deney ve kontrol grubunu Trabzon ilinde bir ortaokulda öğrenim gören ve yaşları 12-13 arasında değişen (Ss=.50), 16 kız ve 16 erkek olmak üzere 32 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma kontrol gruplu ön test-son test araştırma modeline uygun olarak yürütülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde, bağımsız gruplar t testi, ortak değişkenli tek yönlü varyans analizi (Ancova), çoklu varyans analizi (Mancova) gibi istatistiksel analizlerden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, sosyal beceri eğitimi programının ortaokul öğrencilerinin boyun eğici davranışlarını azaltmada anlamlı etkisinin olduğu, sosyal beceri eğitimi programına katılan öğrencilerin boyun eğici davranışlar son test ve izleme testi puan ortalamaları, sosyal beceri eğitimi programına katılmayan öğrencilerin boyun eğici davranışlar son test ve izleme testi puan ortalamalarından daha düşük olduğu yönündedir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Allan, S., & Gilbert, P. (1997). Submissive behaviour and psychopathology. British Journal of Clinical Psychology, 36(4), 467-488.

Allen, J.P., Marsh, P., McFarland, C., McElhaney, K.B., Land, D.J., Jodl, K.M., & Peck, S. (2002). Attachment and autonomy as predictors of the development of social skills and delinquency during midadolescence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(1), 56-66.

Berber Çelik, Ç., & Odacı, H. (2011). Submissive behaviors as a predictor of preservice teachers’self-perception. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1388-1396.

Cowen, E.L., Pederson, A., Babigian, H., Isso, L. D., & Trost, M. A. (1973). Long-termfollow-up of early detected vulnerable children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41(3), 438-446.

Çivitçi, A., & Çivitçi, N. (2009). İlköğretim öğrencilerinde algılanan sosyal beceri ve mantıkdışı inançlar. Ilkogretim Online, 8(2), 415-452.

Craig, A.B., Brown, E.R., Upright, J., & DeRosier, M.E. (2016). Enhancing children’ssocial emotional functioning through virtual game-based delivery of social skills training. Journal of Child and Family Studies, 25(3), 959-968.

Çubukcu,, Z., & Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,37, 155–174.

Engels, R. C.,Deković, M., & Meeus, W. (2002). Parenting practices, social skills and peer relationships in adolescence. Social Behavior and Personality: An international journal, 30(1), 3-17.

Engels, R. C., Finkenauer, C., Meeus, W., & Deković, M. (2001). Parental attachment and adolescents' emotional adjustment: The associations with social skills and relational competence. Journal of Counseling Psychology, 48(4), 428-439.

Fox, C., & Boulton, M. (2003). Evaluating the effectiveness of a social skills training (SST) programme for victims of bullying. Educational Research, 45(3), 231-247.

Gilbert, P., & Allan, S. (1994). Assertiveness, submissivebehaviourandsocialcomparison. British Journal of Clinical Psychology, 33(3), 295-306.

Gresham, F.M. (1986). Conceptual and definitional issues in the assessment of children's social skills: Implications for classifications and training. Journal of Clinical Child Psychology, 15(1), 3-15.

Gresham, F.M. (2016). Social skills assessment and intervention for children and youth. Cambridge Journal of Education, 46(3), 319-332.

Kabasakal, Z., & Çelik, N. (2010). The effects of social skills’ training on elementary school students’ social adjustment. Elementary Education Online, 9(1), 203-212.

Lodder, G.M.A., Goossens, L., Scholte, R.H.J., Engels, R.C.M.E., & Verhagen, M. (2016). Adolescent loneliness and social skills: Agreement and discrepancies between self-, meta-, and peer-evaluations. Journal of Youth and Adolescence, 45(12), 2406-2416.

Nilsen, W., Karevold, E., Roysamb, E., Gustavson, K., &Mathiesen, K. S. (2013). Social skills and depressive symptoms across adolescence: Social support as a mediator in girls versus boys. Journal of Adolescence, 36(1), 11-20.

Odacı, H., Kalkan, M., Balcı, S., & Yılmaz, M. (2003). Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin denetim odağı üzerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20),49-58.

Riggio, R. E. (1986). Assessment of basic social skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51(3), 649.

Ross, A. G.,Shochet, I. M., & Bellair, R. (2010). The role of social skills and school connectedness in preadolescent depressive symptoms. Journal of Clinical Child & AdolescentPsychology, 39(2), 269-275.

Segrin, C., & Taylor, M. (2007). Positive interpersonal relationships mediate the association between social skills and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 43(4), 637-646.

Spence, S. H., Donovan, C., & Brechman Toussaint, M. (2000). Thetreatment of childhood social phobia: The effectiveness of a social skills training based, cognitive behavioural intervention, with and without parental involvement. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(6), 713-726.

Steinberg, L. (2007). Ergenlik. (Yay.Haz.F.Çok). Ankara: İmgeYayınevi.

Şahin, N.H., & Şahin, N. (1992). Adolescent guilt, shame and depression in relation to sociotropy, and autonomy. The World Congress of Cognitive Therapy, Toronto, 17-21.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515