Öğrencilerin Sanal Kimya Laboratuvarı Kullanarak Hazırladıkları Argümantasyona Dayalı Yazma Etkinliklerinin Çoklu Gösterimler Açısından İncelenmesi

Fatma YAMAN

Öz


Bu çalışmada, öğrencilerin yazılı argümanlarındaki çoklu seviyedeki gösterimleri (makroskobik, mikroskobik, sembolik) incelenmiştir. Bu bağlamda, öğrencilere sanal kimya laboratuvarı argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 77 sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada, ATBÖ yaklaşımının öğrenci laboratuvar rapor formatı veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda hazırlanan 10 ATBÖ etkinliği 4 haftada uygulanmıştır. Öğrencilerin 156 laboratuvar raporu, çalışma için geliştirilen rubrikle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, öğrencilerin çoklu gösterimler arasında en fazla sembolik seviyeyi kullandıkları ve sembolik seviyedeki gösterimlerin makroskobik ve mikroskobik seviyedeki gösterimler arasında bir köprü görevi gördüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin çoklu seviyedeki gösterimleri daha çok gözlem kısmında kullanmalarına rağmen kanıt ve yansıtma kısımlarında daha bağlantılı bir şekilde kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, kimyadaki çoklu gösterimlerin birbiriyle bağlantılı olarak kullanması için öğrencilerin bu gösterimleri iddia ve kanıtlarına destek amaçlı olarak kullanmaları ve bu gösterimlerin anlamlarını yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmesi önerilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515