İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Kullandıkları Sözcüklerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme

Esra Sever, Ezgi Çetinkaya Özdemir

Öz


Bu çalışmada, dördüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki “Sağlık ve Çevre” ile “Değerler”  temalarına ait metinler işlendikten sonra belirlenen konulara ilişkin yazma etkinlikleriyle öğrencilerin yazılı bir ürün ortaya koymaları sağlanmıştır; ardından bu yazılı ürünlerde kullandıkları sözcük türlerindeki çeşitliliğin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak’ta bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 28 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Temalarda yer alan sekiz metinle ilgili her hafta yazma çalışması yaptırılmış ve toplam 228 yazılı anlatım çalışması elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin yazdıkları metinler bilgisayar ortamına aktarılmış, Simple Concordance Program 4.07 programı ile her bir öğrencinin sözcük listeleri oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda; “Sağlık ve Çevre” teması ile ilgili yazılı anlatım çalışmasında kız ve erkek öğrencilerin sözcük türlerinde isim, fiil ve sıfatı daha çok kullandığı tespit edilmiştir. “Değerlerimiz” teması ile ilgili yazılı anlatım çalışmasında ise kız öğrencilerin sözcük türlerinden isim, fiil ve zamiri; erkek öğrencilerin isim, fiil ve zarfı daha fazla kullandığı belirlenmiştir. Sekiz ayrı sözcük türündeki toplam sözcük sayılarına bakıldığında iki temada da kız öğrencilerin lehine bir fark vardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515