İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi

Celal Teyyar Uğurlu, Behiye Ertaş

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında gerçekleştirilen denetimlerde yönetici görüşlerine göre “kurum denetim boyutlarının” ne düzeyde denetlendiğini ortaya koymaktır. Araştırma betimsel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak nicel ve nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır Araştırma kapsamında, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Sivas il merkezinde görev yapan 285 ilköğretim okulu yöneticisinden 203 ilköğretim okulu yöneticisi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Ayrıca nitel boyut için, çalışma grubu içerisinden maksimum çeşitlilik örneklemesi‟ esas alınarak 37 ilköğretim okulu müdürü seçilmiştir. Araştırmanın nitel boyutuyla ilgili görüşme formları kullanılarak elde edilen yazılı veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515