Okuma Performansını Geliştirmede Bilgisayar Yazılımı Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Orhan Çakıroğlu, Özcan Özyurt, Macid Ayhan Melekoğlu, Hacer Özyurt, Merve Bıyık, Caner Özdemir

Öz


Özel öğrenme güçlüğü ülkemizde özel eğitim alanında en hızlı gelişen kategorilerden birisidir. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama gibi beceriler başta olmak üzere özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin en sık güçlük yaşadıkları alaların başında okuma gelmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmede son yıllarda pek çok yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi de bilgisayar destekli okuma eğitimidir. Ancak ülkemizde özel öğrenme güçlüğü ve okuma becerisini geliştirmede bilgisayar destekli okuma eğitimine yönelik çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, TÜBİTAK 113K726 kodlu araştırma projesi kapsamında geliştirilen okuma yazılımına yönelik katılımcı öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcı öğretmenler geliştirilen bilgisayar yazılımının öğrenci performansı üzerinde olumlu etkisi olduğuna yönelik görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcı öğrenciler okuma becerisine yönelik etkinliklerde geliştirilen yazılımı kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515