İlkokul Öğrencilerinin Devam Ettiği Okul Sonrası Eğitim Programlarının Okul Yöneticileri ve Velilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Esin Acar, Ruken Akar Vural

Öz


Çalışmada, kamu okulları ve özel statüdeki ilkokullarda ve okul dışında yürütülen okul sonrası eğitim programları,  velilerin ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın verileri yüz yüze bireysel görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Katılımcıların söyledikleri doğrultusunda yapılan sınıflandırma işlemi ile somutlaştırılan düşünceler betimsel bir şekilde ortaya konmuş, sosyo-ekonomik statü, veli katılımı, eğitim programlarının işlevleri, okul sonrası programlar ve okul programlarının eşgüdümü, programların işleyiş süreci, olumlu yanları ve yaşanan olumsuzluklar açısından tartışılmıştır. Okul sonrası eğitim uygulamalarının içeriği,  uygulanması ve amacına yönelik olarak çoğunlukla olumlu görüşler bildirilmiştir. Ancak, programların işleyişi ve bu işleyişi etkileyen fiziki koşullar, zaman yetersizliği, okulların öğretim sistemi ve eğiticilerin yeterliliği gibi konularda sorunlarla karşılaşıldığı dile getirilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515