Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Bir Konuya İlişkin Görüşleri ve Argüman Yapıları

Menşure Alkış Küçükaydın

Öz


Son yıllarda yürütülen pek çok çalışma sosyobilimsel konuların önemine değinmekte ve fen okur yazarı bireylerin yetiştirilmesinde bu konuların dikkate alınması gerekliliğinden bahsetmektedir. Bu çalışmalarda aynı zamanda tartışmalı durumları içeren sosyobilimsel konuların argümantasyon ile desteklenmesi ve öğrencilerin gerekli becerileri kazanması gerekliliği ön plandadır. Bu çalışmada da 10 kişilik bir öğrenci grubu ile çalışma yürütülerek, sosyobilimsel bir konu hakkında var olan öğrenci düşünceleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmanın ikinci ayağında da sosyobilimsel bir senaryo yardımıyla öğrencilerin argüman yapıları incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre öğrenciler kendilerine sunulan sosyobilimsel bir konu hakkında tek taraflı düşüncelere sahip iken aynı konu senaryo yoluyla argümantasyon uygulamasına dönüştürüldüğünde öğrenci düşünceleri farklılaşmıştır. Bu durum argümantasyonun önemi ile ilişkilendirilmiş ve bir takım öneriler sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Barrue, C.,& Albe, V.(2013). Citizen ship education and socioscientific issues: Implicit concept of citizenship in the curriculum, views of French middle school teachers. Science and Education, 22, 1089-1114.

Chung, Y.,Yoo, J., Won Kim, S., Lee, H., & Zeidler, L. D. (2016). Enhancing students’ communication skills in the science classroom through socioscientific issues. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(1), 1–27

Çetin, P.(2014). Explicit argumentation instruction to facilitate conceptual understanding and argumentation skills. Research in Science & Technological Education, 32 (1), 1–20.

Dawson, V.(2015). Western Australian high school students’ understandings about the socioscientific issue of climate change. International Journal of Science Education, 37(7), 1024-1043.

Dawson, V.,& Carson, K.(2013). Australian secondary school students’ understanding of climate change. Teaching Science, 59(3), 9–14.

Dawson, V.,& Carson,K. (2017). Using climate change scenarios to assess high school students’ argumentation skills. Research in Science & Technological Education, 35(1), 1-16.

Evagorou, M. &Osborne, J. (2013). Exploring young students' collaborative argumentation with in a socioscientific issue. Journal of Research in Science Teaching, 50 (2), 209-237.

Fensham, P. J. (2014). Skepticism and trust: Two counter point essentials in science education for complex socio-scientific issues. Cultural Studies of Science Education, 9(3), 649–661.

Jimenez-Aleixandre, M. P.,& Erduran, S. (2008). Argumentation in science education: An overview. In S. Erduran & M. P. Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research(pp. 3 – 28). Dordrecht: Springer.

Karpudewan,M.,& Roth, W.M. (2018). Changes in primary students’ informal reasoning during an environment-related curriculum on socio-scientific issues. International Journal of Science and Mathematic Education, 16, 401-419.

Katsh-Singer,R., McNeill, K.L., & Loper,S. (2016). Scientific argumentation for all? Comparing teacher beliefs about argumentation in high, mid, and low socioeconomic status schools. Science Education, 100, 410-436.

Kolstoe, S. (2001). Scientific literacy for citizenship: Tools for dealing with the science dimension of controversial socioscientific issues. Science Education, 85(3), 291-310.

Laugksch, B. (1999). Scientific literacy: A conceptual overview. Science Education, 84(1), 71-94.

Miles, M, B.,& Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd. ed). Thousand Oaks, CA: Sage

Millar, R. &Hunt, A. (2002). Science for public understanding: A different way to teach and learn science. School Science Review, 83(304), 35–42.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). İlköğretim Okulları Fen ve Teknoloji Dersi (6,7,8.sınıflar) Öğretim Programı

İsveç’in çöpü bitti (16 Nisan 2013), https://www.ntv.com.tr adresinden 26.02.2018 tarihinde ulaşılmıştır.

Reis, P.,& Galvão, C. (2009). Teaching controversial socio-scientific issues in biology and geology classes: A case study. Electronic Journal of Science Education, 13(1), 1-24.

Roth, W.M.,& Lee, S. (2002). Scientific literacy as collective praxis. Public Understanding of Science, 11, 33-56.

Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536.

Sadler,T.D., & Fowler, S.R.(2006). A threshold model of content knowledge transfer for socioscientific argumentation. Science Education, 90(6), 986–1004.

Sandoval,W. A. (2005). Understanding students’ practical epistemologies and their influence on learning through inquiry. Science Education, 89, 634 – 656.

Topçu, M.S. (2017). Sosyobilimsel konular ve öğretimi (2 .baskı) Ankara: Pegem Akademi

Toulmin, S.(1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.

Venville, G.,& Dawson, V.(2010). The impact of a classroom intervention on grade 10 students’ argumentation skills, informal reasoning and conceptual understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(8),952–977.

Wang, T.H. (2014). Implementation of Web-based argumentation in facilitating elementary school students to learn environmental issues. Journal of Computer Assisted Learning, 30,479-496.

Yahaya, J.M.,Zain, A. N. M., & Karpudewan, M. (2015). The effects of socio-scientific instruction on pre service teachers’ sense of efficacy for learning and teaching controversial family health issues. International Journal of Science and Mathematics Education, 13, 467–491.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yin, R.K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed). Thousand Oaks: Sage Publications.

Zeidler, D. L., & Nichols, B. H. (2009). Socioscientific issues: Theory and practice. Journal of Elementary Science Education, 21(2), 49–52.

Zohar, A.,& Nemet, F.(2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39,35–62.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515