Cinsiyetin Romantik İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Begüm Satıcı, M. Engin Deniz

Öz


Cinsiyetin ilişki doyumu üzerindeki rolüne ilişkin alanyazında tutarsız sonuçların olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile cinsiyetin romantik ilişki doyumu üzerindeki rolünü meta-analiz yöntemiyle ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle literatür taraması gerçekleştirilmiş ve 548 çalışmaya ulaşılmıştır. Ardından dâhil etme kriterleriyle çalışmalar ele alınmış ve kriterleri karşılayan 67 bağımsız çalışmaya ait 95 etki büyüklüğü ile meta-analiz gerçekleştirilmiştir. Meta-analizde 289.708 örneklem sayısına ulaşılmıştır (163.058 kadın ve 126.650 erkek). Meta-analiz sonucunda; romantik ilişki doyumunun cinsiyete göre anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir [k = 95, d = -.007, %95GA (-.03, .02), p > .05]. Moderatörlük analizi bulgularına göre cinsiyet ile romantik ilişki doyumu bağlantısında bireyci ve kolektif kültürün düzenleyici bir role sahip olmadığı saptanmıştır [Qb(1) = .003, p > .05]. Tüm bu bulgular neticesinde; kadınların ve erkeklerin romantik ilişki doyum düzeylerinin birbirlerine yakın oldukları ifade edilebilir. Çalışmanın bulguları ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve sınırlıklar ile öneriler sunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515