Okul Psikolojik Danışmanlarının Penceresinden Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Gruplararası Empati Deneyimlerinin İncelenmesi

Fulya Türk, Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü, Mustafa Tercan

Öz


Araştırmanın genel amacı, aynı sınıflarda eğitim ve öğretim gören Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencilerinin, birbirleri ile ne ölçüde empati kurabildiklerini, okul psikolojik danışmanlarının penceresinden incelemektir. Araştırma nitel bir çalışma olarak yapılandırılmıştır. Araştırmada nitel veri toplamak için standartlaştırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma, 40 okul psikolojik danışmanıyla (8 erkek, 32 kadın) yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencilerinin, diğer sosyal kimliğe sahip, sıkıntı çeken, haksızlığa uğrayan ve üzgün olan bir arkadaşlarını gördüklerinde hissettiklerinin ve gösterdikleri davranışların niteliğinin belirlenmesinde, birbirleriyle yaşadıkları arkadaşlık ilişkilerinin etkili olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, farklı sosyal kimliklere sahip kişiler arasında, ortak dil yeterliğinin, iletişimin, gruplararası temasın ve arkadaşlığın empati açısından belirleyici olduğu saptanmıştır. Üçüncü olarak en temel sonuç ise, Türk ve Suriyeli öğrenciler arasında arkadaşlık, sevgi, iletişim ve birbirlerine yönelik karşılıklı olumlu bir bakış açısı varsa, birbirlerinin yaşadıkları sıkıntılara, haksızlıklara ve üzüntüye karşı, daha duyarlı oldukları ve daha fazla yardım ve destek vermeye yöneldikleri saptanmıştır.    

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aberson, C. L., & Haag, S. C. (2007). Contact, perspective taking, and anxiety as predictors of ste-reotype endorsement, explicit atitudes, and implicit attitudes. Group Processes and Intergroup Relations, 10, 179-201.

Batson, C. D. & Moran, T. (1999). Empathy-induced altruism in a prisoner’s dilemma. European Journal of Social Psychology, 29, 909-924.

Batson, C. D., Polycarpou, M. P., Harmon-Jones, E., Imhoff, H. J., Mitchener, E. C., Bednar, L. L., Klein, T. R. & Highberger, L. (1997). Empathy and attitudes: Can feeling for a member of a stigmatized group improve feeling toward the group? Journal of Personality and Social Psychology, 72 (1), 105-118.

Castelli, L., De Dea, C., & Nesdale, D. (2008). Learning social attitudes: Children's sensitivity to the nonverbal behaviors of adult models during interracial interactions. Personality & Social Psychology Bulletin, 34(11), 1504-1513.

Cialdini, R. B., Brown, S. L., Lewis, B. P., Luce, C., & Neuberg, S. L. (1997). Reinterpreting the empathy–altruism relationship: When one into one equals oneness. Journal of Personality and Social Psychology, 73 (3), 481-494.

Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., Validzic, A., Matoka, K., Johnson, B., & Frazier, S. (1997). Extending the benefits of recategorization: Evaluations, self-disclosure, and helping. Journal of Experimental So-cial Psychology, 33, 401-420.

Gaertner, S. L. & Dovidio, J. F. (2005). Understanding and Addressing Contemporary Racism: From Aversive Racism to the Common Ingroup Identity Model. Journal of Social Issues, 61 (3), 615-639.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2018). Yıllara göre koruma kapsamındaki Suriyeliler. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik adresinden 20/02/2018 tarihinde indirilmiştir.

Harwood, J. (2010). The contact space: A novel framework for intergroup contact research. Journal of Language and Social Psychology, 29, 147-177. http://dx.doi.org/10.1177/0261927X09359520

Hewstone, M. (2009). Living apart, living together? The role of intergroup contact in social integration. Proceedings of the British Academy, 162, 243-300.

Jugert, P., Noack, P., Rutland, A. (2013). Children’s cross-ethnic friendships: Why are they less stable than same-ethnic friendships? European Journal Of Developmental Psychology, (10), 6, 649–662, http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2012.734136.

Meeusen, C. (2014). The parent-child similarity in cross-group friendship and anti-immigrant prejudice: A study among 15-year old adolescents and both their parents in Belgium. Journal of Research in Personality 50 (2014) 46-55

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Mülteciler Derneği. Türkiyedeki Suriyeli Sayısı Ocak 2018. http://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/

Nier, J. A., Gaertner, S. L., Dovidio, J. F., Banker, B. S., & Ward, C. M. (2001). Changing interracial evaluations and behavior: The effects of a common group identity. Group Processes and Intergroup Relations, 4, 299-316.

Pettigrew, T. F., Christ, O., Wagner, U., & Stellmacher, J. (2007). Direct and indirect intergroup contact effects on prejudice: A normative interpretation. International Journal of Intercultural Relations, 31, 411-425.

Pettigrew, F. T., and Tropp, R. L. (2008). How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators. European Journal of Social Psychology, 38, 922-934. DOI: 10.1002/ejsp.504.

Pettigrew, F. T., Tropp, R. L., Wagner, U., Christ, O. (2011). Recent advances in intergroup contact theory. International journal of Intercultural Relations 35, 271-280

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2011). When groups meet: The dynamics of intergroup contact. New York: Psychology Press.

Sierksma, J., Thijs, J. & Verkuyten, M. (2014). Children’s intergroup helping: The role of empathy and peer group norms. Journal of Experimental Child Psychology, 126, 369-383.

Stephan, W., G. & Finlay, K. (1999). The role of empathy in improving intergroup relations. Journal of Social Issues, 55 (4), 729-743.

Swart, H., Hewstone, M., Christ, O., Voci, A. (2010). The Impact of Crossgroup Friendships in South Africa: Affective Mediators and Multigroup Comparisons. Journal of Sociallssues, 66 (2), 309-333.

Turner, R. N. & Cameron, L. (2016). Confidence in Contact: A New Perspective on Promoting Cross-Group Friendship Among Children and Adolescents. Social Issues and Policy Review, 10 (1), 212-246.

Vezzali, L. & Giovannini, D. (2012). Secondary Transfer Effect of Intergroup Contact: The Role of Intergroup Attitudes, Intergroup Anxiety and Perspective Taking. Journal of Community & Applied Social Psychology, 22: 125-144. DOI: 10.1002/casp.1103

Vezzali, L., Cadamuro, A., Versari, A., Giovannini, D., & Trifiletti, E. (2015). Feeling like a group after a natural diaster: Common ingroup identity and relations with outgroup victims among majority and minority young children. British Journal of Social Psychology, 54, 519-538. Doi: 10.1111/bjso.12091.

Vezzali, L., Giovannini, D., & Capozza, D. (2012). Social antecedents of children’s implicit prejudice: Direct contact, extended contact, explicit and implicit teachers’ prejudice. European Journal of Developmental Psychology, 9, 569-581. doi:10.1080/17405629.2011. 631298

Vorauer, J. D., & Sakamoto, Y. (2006). I thought we could be friends, but . . Systematic miscommunication and defensive distancing as obstacles to cross-group friendship formation. Psychological Science, 17, 326-331.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515