Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”

Tülin Haşlaman

Öz


Öz. Öğretim sürecinde uygun teknolojik süreçlerin ve kaynaklarının kullanılmasıyla öğrenmenin geliştirilmesi ve kalıcı olması amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrenme ortamlarında bilginin görselleştirilmesini sağlayan yöntem ve teknolojilerin kullanılmasıyla öğrenmenin güçlendirilmesi ve özdüzenleme süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, öğretmen adayları nasıl daha iyi öğrenebileceklerini yansıttıkları infografikleri tasarlamışlardır. Çalışmaya 2016-2017 güz döneminde 1. Sınıf öğrencisi olan 21 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada ilk olarak, betimsel analiz kullanılarak öğretmen adaylarının, kendi öğrenme yöntemlerini yansıttıkları infografiklerin, özdüzenleme süreçlerini kapsama potensiyeli, Zimmerman’ın (2000) özdüzenleme modeli temelinde geliştirilen gösterge listesi rehberliğinde, iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmada ikinci olarak öğretmen adaylarının infografik tasarlama sürecine ilişkin görüşleri, açık uçlu sorular aracılığıyla toplanmıştır. Sonuç olarak uzmanların görüşleri incelendiğinde, katılımcıların kendi öğrenme yöntemlerini yansıttıkları infografiklerin özdüzenleme süreçlerini kapsadığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerine uygulanan tematik analiz sonuçlarına göre infografik hazırlama sürecininde, katılımcıların özdüzenleme becerilerinin desteklendiği görülmüştür. Son olarak dönem boyunca desteklenen özdüzenleyici öğrenme süreçleriyle infografik etkinliğinde değerlendirilen özdüzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki (r = .60) olduğu saptanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515