Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirmede Puanlara Anlam Kazandırma: %70 Doğru Yanıt Yöntemi

Serkan Arıkan, Sevilay Kilmen

Öz


Bu çalışmanın amacı sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamında geliştirilen testler temel alınarak, %70 doğru yanıt yöntemi ile puanlara anlam kazandırılıp kazandırılamayacağını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda %70 doğru yanıt yöntemiyle elde edilen soru gruplarının bilişsel taksonomiye göre sıralanıp sıralanmadığı ve  %70 doğru yanıt yöntemi ile elde edilen soru grupları ile madde haritalama yöntemi sonucunda elde edilen soru gruplarının uyumu incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, %70 doğru yanıt yöntemi kullanılarak elde edilen soru gruplarının testin geliştirilmesinde temel alınan, TIMSS matematiksel düşünme becerilerine dayalı olarak hiyerarşik yapıda olduğu görülmüştür. Ayrıca bulgular %70 doğru yanıt yöntemi ve madde haritalama yöntemi ile belli ölçüde benzerlik gösterdiğine işaret etmektedir. Bu yöntemin sayesinde öğretmenlerin elde ettikleri test sonuçlarını kullanarak daha sık anlamlı geri bildirim verebilecekleri düşünülmektedir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abu-Hilal, M. M. (2000). A structural model for predicting mathematics achievement: Its relation with anxiety and self-concept in mathematics. Psychological Reports, 86(3), 835-847.

Arıkan, S. (2017). Sınıf içi ölçme sonuçlarına dayalı olarak not verme. N. Çıkrıkçı-Demirtaşlı, (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İçinde (4.baskı) (349-377). Ankara: Anı Yayıncılık

ASC (2017). ITEMAN 4.4 [computer software]. Minneapolis, MN.

Berberoglu, G. (2006). Sınıf içi ölçme ve değerlendirme teknikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları

Berberoğlu, G. (2009). Madde haritalama yöntemi ve CİTO Türkiye öğrenci izleme sistemi (öis) uygulamalarında yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 3, 13-24.

Crocker, L. M., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston

Demirtaşlı, N. (2009). Eğitimde niteliği sağlamak: ölçme ve değerlendirme sistemi örneği olarak CİTO Türkiye öğrenci izleme sistemi (ÖİS). Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 3, 25-38.

Demirtaşlı, N. (2017). Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme Arasındaki İlişkiler. N. Demirtaşlı, (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İçinde (4.baskı) (1-27). Ankara: Anı yayıncılık

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Kennedy, C. A., Wilson, M. R., Draney, K., Tutunciyan, S., & Vorp, R. (2010). ConstructMap 4.6. [computer software]. Berkeley, California.

Liberatore, M. W. (2011). Improved student achievement using personalized online homework. Chemical Engineering Education, 45(3), 184-190.

Marsh, H. W. (1986). Verbal and math self-concepts: An internal/external frame of reference model. American Educational Research Journal, 23(1), 129-149.

Martin, M. O., Mullis, I. V. S., & Hooper, M. (2016). “Methods and procedures in TIMSS 2015.” Retrieved on Retrieved on 15 March 2017, at URL: https://timssandpirls.bc.edu/publications/timss/2015-methods.html

MEB (2017). Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 8. sınıf raporu. Erişim Adresi http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/30114819_iY-web-v6.pdf

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). “TIMSS 2015 International results in mathematics.” Retrieved on 15 March 2017, at URL: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O’Sullivan, C. Y., & Preuschoff, C. (2009). TIMSS 2011 assessment frameworks. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center.

OECD (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and equity in education. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264266490-en

OECD (2017). PISA 2015 Technical Report. Paris: OECD Publishing.

Özgen Tuncer, Ç. (2009). Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 2, 25-52.

Rutkowski, L., Gonzalez, E., Joncas, M., & von Davier, M. (2010). International large-scale assessment data issues in secondary analysis and reporting. Educational Researcher, 39(2), 142-151. doi:10.3102/0013189x10363170

Shen, C., & Tam, H. P. (2008). The paradoxical relationship between student achievement and self-perception: a cross-national analysis based on three waves of TIMSS data. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 14(1), 87-100.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515