Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi

Alican Gülle, Nezaket Bilge Uzun, Cenk Akay

Öz


Bireylerin müziksel öğrenme süreçleri sonucunda ortaya koymuş oldukları performans müziksel performanstır. Müziksel performans, aynı zamanda bireylerin yaşamış oldukları öğrenme süreçleri sonucunda başarı seviyelerini göstermektedir. Bu nedenle müziksel performansların doğru, dikkatli bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, genellenebilirlik kuramı ile farklı değişkenlik kaynaklarından da gelen hatalar dikkate alınarak ortaokul öğrencilerinin blok flüt icra performanslarını ölçen, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Yapılan literatür taraması sonucunda, blok flüt icra performansına yönelik bir ölçme aracı geliştirilmediğinden araştırma önem ve özgünlük taşımaktadır.

Yapılan araştırmada öğrencilerin blok flüt icra performansına yönelik performans düzeylerini ölçen ve analitik dereceli puanlama anahtarından elde edilen performans puanlarının güvenirliğinin belirlenmesi amaçlandığından betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 6. Sınıfta öğrenim gören 23 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin blok flüt icra performansı araştırmacılar tarafından hazırlanan analitik dereceli puanlama anahtarı ile üç müzik öğretmeni tarafından puanlanmıştır. Analitik dereceli puanlama anahtarı ile toplanan verilerin analizinde, tüm hata kaynaklarını aynı anda değerlendirerek güvenirliğin belirlenmesini sağlayan Genellenebilirlik Kuramı (GK) kullanılmıştır. GK ya dayalı yapılan analizler sonucunda;  ortaokul öğrencilerine yönelik oluşturulan blok flüt icra performansı dereceli puanlama anahtarının güvenilir ve geçerli (g: 0.89, phi: 0,79) bir ölçme aracı ve ideal puanlayıcı sayısının 4 olduğuna ; kapsam geçerliği bakımından belirlenen görev basamaklarının beceriyi yeterince açığa çıkardığına ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515