8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Destan Türünün Öğretimi Açısından İncelenmesi

Sevtap Yazar

Öz


Tüm derslerde olduğu gibi Türkçe derslerinde de ders kitapları en temel öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Türkçe ders kitapları ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı olarak üçlü set halinde hazırlanmakta ve derslerde kullanılmaktadır. Kitapların içinde yer alan metinler, dersin öğretimi açısından büyük önem taşımaktadır. Metinlere, kitaplarda sınıf seviyelerine göre belirli türler dikkate alınarak yer verilmektedir. Bu türlerden bir tanesi de destandır. 2017 Türkçe öğretim programında destan türü ilkokul birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar her sınıf seviyesinde okutulabilecek bir tür olarak ele alınmıştır. Ancak türün gerçekten doğru bir şekilde öğretilip öğretilmediği konusunda ders kitapları ne kadar yeterlidir bu konunun tartışılması gerekmektedir. Destan türünün öğretimi konusunda Türkçe ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları incelendiğinde ciddi sorunların bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma ile Türkçe dersinde kullanılan kitaplardan yola çıkılarak türün öğretiminde yaşanan sorunlar, bu sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulmaya çalışılmış, böylece türün öğretimine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA:

Aktaş, Şerif ve Gündüz, Osman. Yazılı ve Sözlü Anlatım-Kompozisyon Sanatı (2001). Ankara: Akçağ Yayınları, 121, 135, 197.

Banarlı, Nihad Sami (1971). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1.

Bogdan, R., & Biklen, S. (2003). Qualitative research for education: An introduction to theory and practice. New York: Pearson Education.

Çakır, Fatma (1997). İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Eğitim Öğretime Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi EBE, 7.

Güleç, Hamdi (2002). Halk Edebiyatı. Konya Çizgi Yayınları, 104.

Karasar, Niyazi (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 77.

Kavcar, Cahit, Oğuzkan, Ferhan ve Aksoy, Özlem (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık, 64.

Özmen, Rüya Güzel (2001). “Okuma Becerisi”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Türkçe 1-8, (hzl. Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN ve diğerleri). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 18-19.

Sâmi, Şemseddin (1317). Kâmus-i Türkî. İstanbul: İkdam Matbaası, 598.

Şahin, Tuğba Yanpar ve Yıldırım, Soner (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık, 47.

Timurtaş, Faruk K. (1981). Tarih İçinde Türk Edebiyatı. İstanbul: Vilayet Yayınları, 3.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İNCELENEN KİTAPLAR:

Arhan, Başar, Demirel (2014). İlköğretim Türkçe-8 Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Arhan, Başar, Demirel (2014). İlköğretim Türkçe-8 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Arhan, Başar, Demirel (2014). İlköğretim Türkçe-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Erdal (2017). İlköğretim Türkçe-8 Ders Kitabı. Ankara: Dörtel Yayıncılık.

Erdal (2017). İlköğretim Türkçe-8 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara: Dörtel Yayıncılık.

Erdal (2017). İlköğretim Türkçe-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Dörtel Yayıncılık.

Kaplan, Yıldırım Şen (2014). İlköğretim Türkçe-8 Ders Kitabı. Ankara: Yıldırım Yayıncılık.

Kaplan, Yıldırım Şen (2014). İlköğretim Türkçe-8 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara: Yıldırım Yayıncılık.

Kaplan, Yıldırım Şen (2014). İlköğretim Türkçe-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Yıldırım Yayıncılık.

Komisyon (2015). İlköğretim Türkçe-7 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Komisyon (2015). İlköğretim Türkçe-7 Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Komisyon (2015). İlköğretim Türkçe-7 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Şahin (2013). İlköğretim Türkçe-8 Ders Kitabı. Ankara: Ada Yayıncılık.

Şahin (2013). İlköğretim Türkçe-8 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara: Ada Yayıncılık.

Şahin (2013). İlköğretim Türkçe-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Ada Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515