Oyunlarla Matematik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi

Neslihan USTA, Ayşe Derya IŞIK, Fatih TAŞ, Gonca GÜLAY, Gülsün Şahan, Süreyya GENÇ, Fatma DİRİL, Özge DEMİR, Kazım KÜÇÜK

Öz


Bu araştırmanın amacı oyunlarla matematik öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilindeki iki okulun 7. sınıflarında okuyan 39 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada problemin değerlendirilme aşamasında deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın modeli ise kontrol gruplu ön test–son test yarı deneysel model olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada veriler ortaokul 7. sınıf matematik dersi Yüzdeler, Doğrular ve Açılar, Çokgenler, Çember ve Daire ünitelerini kapsayan başarı testleri ile toplanmıştır. Bu başarı testleri araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veri analizinde gruplardaki kişi sayısının az olmasından dolayı nonparametrik teknikler kullanılmıştır. Bağımlı gruplar arasındaki analizlerde Wilcoxon işaretli sıralar testi, bağımsız gruplar için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Matematik konuları açısından bakıldığında araştırma sonucunda Yüzdeler, Doğrular ve Açılar ile Çokgenler konularında oyunlarla matematik öğretiminin okuldaki öğretim faaliyetlerine göre öğrencilerin başarıları üzerinde daha olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515